Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Tr? v? t? Anh, th? m?n Philippines có kh? n?ng kh?ng ???c ra san n?u g?p Vi?t Nam

Bay t? Anh v? ?? d? AFF Cup 2018 nh?ng th? thành Neil Etheridge có kh? n?ng ch? ???c ra san t?i ?a hai tr?n n?u Philippines kh?ng ?àm phán thành c?ng v?i Cardiff.

Neil Etheridge d? AFF Cup 2018
 

Trong danh sách ?T Philippines d? AFF Cup 2018, Neil Etheridge là cái tên gay chú y b?c nh?t. Th? thành 28 tu?i hi?n ?ang ch?i cho Cardiff, ??i bóng ?ang thi ??u t?i Premier League - m?t trong n?m gi?i ??u hàng ??u chau ?u.

DT Philippines mat Neil Etheridge tai AFF Cup 2018.
Th? m?n Neil Etheridge ch? ???c d? t?i ?a hai tr?n t?i AFF Cup 2018?
Ban ??u, Cardiff kh?ng ch?u ?? th? thành này v? d? AFF Cup 2018 b?i ?ay kh?ng ph?i gi?i ??u thu?c h? th?ng c?a FIFA. L?B? Philippines sau ?ó ph?i ?àm phán v?i ??i bóng ? x? s? s??ng mù cho Etheridge v? d? gi?i trong qu?ng th?i gian thi ??u qu?c t? theo quy ??nh c?a FIFA.
 
Ngay sau tr?n th?ng Brighton, Etheridge ?? lên máy bay ?? tr? l?i Philippines h?i quan cùng ??i chu?n b? cho tr?n g?p Singapore vào ngày 13/9. ??ng th?i, Etheridge c?ng có c? h?i ra san trong tr?n g?p Thái Lan vào ngày 21/11.
 

Th? m?n Neil Etheridge ch? ???c ?á vòng b?ng?
 

Vi?c Neil Etheridge d? AFF Cup 2018 g?i lên khá nhi?u ??n ?oán. Ban ??u, nhi?u l?i ??n cho bi?t Etheridge ch? có th? tr? l?i khi ?T Philippines vào bán k?t. M?t s? th?ng tin khác l?i cho bi?t th? thành này s? d? tr?n v?n nh?ng tr?n còn l?i c?a ?T Philippines t?i gi?i, bù l?i là kh?ng th? d? Asian Cup 2019 di?n ra vào ??u n?m sau.
???c Tài Tr?

 
Tuy nhiên, m?t s? ngu?n tin l?i kh?ng ??nh Neil Etheridge ch? ???c d? t?i ?a hai tr?n t?i AFF Cup 2018 g?p Singapore và Thái Lan. B?i ??n ngày 24/11, Cardiff s? ch?m trán Everton nên th? thành này kh?ng ???c phép ? l?i thêm.
 
N?u ?i?u này x?y ra, ch?c ch?n các chan sút c?a ?T Vi?t Nam s? l? d?p th? tài th? thành ??ng c?p Premier League trong tr??ng h?p hai ??i g?p nhau ? vòng trong. 

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác trên www.digimediapros.com v? Neil Etheridge:


Th? m?n Ngo?i h?ng Anh xác nh?n thi ??u cho ?T Philippines t?i AFF Cup 2018
Theo th?ng tin v?a ???c báo chí Philippines c?p nh?t sáng 9/11, th? m?n s? 1 c?a n??c này Neil Etheridge s? d? AFF Cup 2018 cùng ??i tuy?n dù ?ang thi ??u t?i...
Philippines quy?t tam g?i th? thành Ngo?i h?ng Anh v? thi ??u t?i AFF Cup
Sau khi b? nhi?m HLV Eriksson, L?B? Philippines ?? quy?t tam mang th? thành Ngo?i h?ng Anh Neil Etheridge v? d? AFF Cup 2018.
Th? m?n ?T Philippines ?i vào l?ch s? gi?i Ngo?i h?ng Anh
Sau tr?n ??u ? vòng 9 Premier League, th? m?n ?T Philippines, Neil Etheridge ?? ?i vào l?ch s? v?i t? cách là c?u th? ??u tiên c?a khu v?c ??ng Nam á có chi?n...
?T Philippines m?t th? m?n ??ng c?p Premier League t?i AFF Cup 2018
?T Philippines nh?n tin kh?ng vui khi th? thành ?ang thi ??u t?i Premier League, Neil Etheridge kh?ng th? tham d? AFF Cup 2018 do CLB Cardiff kh?ng ch?u nh?...
Philippines tri?u t?p sao Ngo?i h?ng Anh v? tham d? AFF Cup 2018
L?B? Philippines v?a th?ng báo danh sách 23 c?u th? ???c tri?u t?p chu?n b? cho AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, trong ?ó có c? ng?i sao ?ang ch?i bóng t?i gi?i...
N.D (TTVN)
 
 
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (3)
Long ?? - 04:14 12/11/2018

Th? m?n này có b?ng Ti?n D?ng hay Lam Tay ko mà bày ??c

thich khong thich reply
M?t th?ng nhà quê - 12:25 12/11/2018

Nhà báo tính s?m v?y? ??i tuy?n vi?t nam ?au ?? ?o?t vé vào bán k?t!

thich khong thich reply
450125 - 11:36 12/11/2018

c? cho qua vòng b?ng ?? chú.

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á