1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Bình lu?n
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Bình lu?n bóng ?á


C?p nh?t các bài vi?t bình lu?n chuyên sau v? các tr?n ??u bóng ?á di?n ra ngày và ?êm h?m nay và t?ng h?p y ki?n c?a các chuyên gia binh luan bong da

Góc Tottenham: M?t Harry Kane ?áng s?… khi kh?ng là chính mình

Goc Tottenham: Mot Harry Kane dang so… khi khong la chinh minh Harry Kane ???c cho là ?ang ch?i kh?ng t?t v?i phong ?? thi ??u tr?i s?t và b? nghi ng?i su?t t? mùa hè trên...

Vi?t Nam h? Lào và n?i ni?m c?a ti?n v? Quang H?i

Viet Nam ha Lao va noi niem cua tien ve Quang Hai Chi?n th?ng 3-0 c?a Vi?t Nam tr??c Lào kh?ng có nhi?u ?i?u ?? suy ng?m b?i nó di?n ra quá d? dàng. ?i?u ?áng...

?T Vi?t Nam vs Lào: Th?ng nh? m?t chút th?i c?ng ?? r?i comment 2

DT Viet Nam vs Lao: Thang nhe mot chut thoi cung du roi Tr??c tr?n Lào vs Vi?t Nam, có l? ph?n ??ng ng??i ham m? Vi?t Nam ??u mong mu?n vi?c ??i nhà có m?t chi?n...

D? am Juventus 1-2 Man Utd: Cau chuy?n v? hai chàng th? m?n

Du am Juventus 1-2 Man Utd: Cau chuyen ve hai chang thu mon V?i màn trình di?n xu?t s?c trong khung g? ?êm Turin kinh ?i?n, David De Gea thêm m?t l?n ch?ng minh vì sao...

MU oanh li?t ng??c dòng Juve: Hào khí x?a c? trong hình hài m?i m?

MU oanh liet nguoc dong Juve: Hao khi xua cu trong hinh hai moi me Thêm m?t ?êm Turin huy?n ?o và kinh ?i?n ?? nh?c nh? gi?i m? ?i?u v? m?t Qu? ?? ?áng ra lu?n nên tuy?t v?i...

D? am Juventus 1-2 MU: Paul Pogba v?n là k? hai m?t comment 1

Du am Juventus 1-2 MU: Paul Pogba van la ke hai mat Paul Pogba tr?n Juventus 1-2 MU kh?ng ph?i là quá t?a sáng. Tuy nhiên, b?ng nhi?u ph??ng di?n, ti?n v? ng??i...

Liverpool thua s?c ? Belgrade: Ch?a ??n lúc ?? ho?ng lo?n

Liverpool thua soc o Belgrade: Chua den luc de hoang loan Kh?ng ph? nh?n th?y trò Jurgen Klopp ?? t? ??a mình vào th? khó v?i th?t b?i b?t ng? tr??c Sao ??, nh?ng ?i?u...

Inter 1-1 Barca: S?ng xa Messi ch?ng d? dàng

Inter 1-1 Barca: Song xa Messi chang de dang Barca ?? kh?ng th? ?ánh b?i Inter Milan trong chuy?n hành quan t?i Italia ngày h?m qua. Và r? ràng lúc này...

Danny Welbeck ch?n th??ng n?ng: Ti?n thoái l??ng nan cho Arsenal comment 1

Danny Welbeck chan thuong nang: Tien thoai luong nan cho Arsenal Mùa gi?i, th?m chí nguy c? c? s? nghi?p, coi nh? ?? s?m ch?m d?t cho Danny Welbeck v?i cá m?t cá chan n?t r?...

4 ?i?u rút ra sau chi?n th?ng n?a t?nh, n?a mê c?a Chelsea tr??c BATE

4 dieu rut ra sau chien thang nua tinh, nua me cua Chelsea truoc BATE ?i?m nh?n BATE 0-1 Chelsea kh?ng th? thi?u tác gi? bàn th?ng duy nh?t Olivier Giroud. Chan sút ng??i Pháp ??...

D? am Lào 0-3 Vi?t Nam: M?t chi?n th?ng ch?a hoàn h?o comment 4

Du am Lao 0-3 Viet Nam: Mot chien thang chua hoan hao ?úng nh? nh?ng d? ?oán t? tr??c, ?T Vi?t Nam ?? có th?ng l?i khá d? dàng tr??c ??i th? Lào. Tuy nhiên n?u...

M.U ng??c dòng k?ch tính: Vì ??i bóng nào c?ng c?n ph??ng án 2 comment 2

M.U nguoc dong kich tinh: Vi doi bong nao cung can phuong an 2 Lép v? v? th?i l??ng ki?m soát bóng c?ng nh? ít h?n g?p 3 l?n v? c? h?i, nh?ng M.U l?i ng??c dòng tr??c...

MU ng??c dòng h? g?c Juve: Cu?i cùng, Mourinho c?ng thành ng??i vi?t s? comment 1

MU nguoc dong ha guc Juve: Cuoi cung, Mourinho cung thanh nguoi viet su “Tr?n ??u hay nh?t c?a Man Utd ? Chau ?u?” – Kh?ng, nh?ng chi?n th?ng ng??c dòng Juventus 1-2 Man Utd ngay...

Real Madrid l?i th?ng: Cu?c h?n ph?i t?t ??p gi?a Viking và ?n ??

Real Madrid lai thang: Cuoc hon phoi tot dep giua Viking va An Do Real Madrid th?i Santiago Solari v?n ?ang ch?ng t? s?c m?nh ?áng n? c?a mình. H? m?i ?ánh b?i Viktoria Plzen...

MU ng??c dòng h? Juventus: Qu? ?? ??i m? s?ng d?y

MU nguoc dong ha Juventus: Quy do doi mo song day D? am Juventus 1-2 MU g?i lên hào khí c?a B?y qu? ?? n?m 1999 khi h? c?ng ng??c dòng h? Bayern Munich cùng t?...

Liverpool thua s?c t?i Belgrade: T? trách mình th?i!

Liverpool thua soc tai Belgrade: Tu trach minh thoi! D? am Sao ?? 2-0 Liverpool quá tàn kh?c v?i th?y trò Jurgen Klopp. Ngoài vi?c ??i th? quá h?ng ph?n, L? ?oàn...
1
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á |  Link SopcastTin bóng ?á | Bình lu?n bóng ?á | Tr?c ti?p bóng ?á | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á