1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Bóng ?á Anh
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Bóng ?á Anh


Bóng ?á Anh - C?p nh?t và t?ng h?p tin t?c bóng ?á Anh: Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh, Premier League, gi?i h?ng nh?t, cup FA, Cúp liên ?oàn.

Nh?ng ?i?m nh?n sau tr?n derby Manchester ph? màu xanh

Nhung diem nhan sau tran derby Manchester phu mau xanh Man City ?? d? dàng giành chi?n th?ng tr??c kình ??ch Man United v?i t? s? 3-1 ?? gi? v?ng ng?i ??u b?ng sau...

Phá l??i Man City, Martial ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i c?a MU

Pha luoi Man City, Martial ngoi chung mam voi cac huyen thoai cua MU Anthony Martial ghi bàn vào l??i Man City, bàn th?ng có ???c giúp c?u th? ng??i Pháp ng?i chung mam v?i các...

H?y di?t M.U, Pep kh?ng hài lòng v?i ng?i sao 300 nghìn b?ng/tu?n

Huy diet M.U, Pep khong hai long voi ngoi sao 300 nghin bang/tuan Sau tr?n th?ng derby Manchester, HLV Pep Guardiola chia s? v? Raheem Sterling, ??ng th?i khuyên c?u h?c trò...

Nh?ng th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Man City 3-1 M.U

Nhung thong ke an tuong sau tran dau Man City 3-1 M.U D??i ?ay là m?t s? th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Man City 3-1 M.U vòng 12 Premier League mùa gi?i 2018/19.

M?c sai l?m nghiêm tr?ng, Xhaka v?n ???c HLV Emery b?o v?

Mac sai lam nghiem trong, Xhaka van duoc HLV Emery bao ve Unai Emery nói v? sai l?m c?a Granit Xhaka trong tr?n hòa 1-1 tr??c Wolves, ?ng th?y ng??i Tay Ban Nha kh?ng...

Gary Neville: "MU kh?ng còn x?ng ?áng ??ng ngang hàng v?i Man City"

Gary Neville: MU khong con xung dang dung ngang hang voi Man City Th?a nh?n cay ??ng c?a huy?n tho?i Qu? ?? sau th?t b?i tam ph?c kh?u ph?c trong tr?n derby Manchester.

Nhu?m xanh derby, Guardiola th?a nh?n v?n h?i... s? Man Utd comment 1

Nhuom xanh derby, Guardiola thua nhan van hoi... so Man Utd Phát bi?u c?a HLV ng??i Tay Ban Nha sau chi?n th?ng 3-1 thuy?t ph?c c?a Man City ?? ?òi l?i v? trí d?n ??u...

Mourinho: "Man City ch? th?ng nh? l?i th? san nhà!" comment 2

Mourinho: Man City chi thang nho loi the san nha! Phát bi?u c?a HLV ng??i B? ?ào Nha sau th?t b?i 1-3 c?a Qu? ?? trong tr?n derby Manchester trên ??t khách...

Thua Man xanh, Mourinho v?n ?i vào l?ch s? Premier League comment 1

Thua Man xanh, Mourinho van di vao lich su Premier League Trong tr?n derby Manchester m?i ?ay, HLV Mourinho l?p k? l?c t?i Premier League v?i c?t m?c d?n d?t 300 tr?n.

?ánh b?i MU, Sergio Aguero v?n t? ra t?c gi?n

Danh bai MU, Sergio Aguero van to ra tuc gian Sergio Aguero t?c gi?n sau tr?n th?ng MU, c?u th? ng??i Argentina t? ra kh?ng hài lòng v?i HLV Pep Guardiola...

Chelsea b?t l?c tr??c Everton: Tr?n hòa cho trò, tr?n thua cho th?y

Chelsea bat luc truoc Everton: Tran hoa cho tro, tran thua cho thay HLV tr? tu?i Marco Silva ?? chi?n th?ng ti?n b?i b?c th?y chi?n thu?t ?? giúp n?a xanh vùng Merseyside thành...

"Thua derby Manchester ch?ng ?nh h??ng gì ??n M.U"

Thua derby Manchester chang anh huong gi den M.U Dù thua toàn di?n trong tr?n c?u tam ?i?m vòng 12, nh?ng m?i ?ay HLV Jose Mourinho xem nh? th?t b?i tr??c Man...

Arsenal c?p nh?t tình hình ch?n th??ng c?a Welbeck

Arsenal cap nhat tinh hinh chan thuong cua Welbeck HLV Unai Emery nói v? ch?n th??ng c?a Danny Welbeck, ?ng th?y ng??i Tay Ban Nha xác nh?n c?u th? 28 tu?i b?...

Man City th?ng thuy?t ph?c MU: Vì thành Manchester gi? có màu xanh comment 1

Man City thang thuyet phuc MU: Vi thanh Manchester gio co mau xanh D? am Man City 3-1 MU ch? ra thành Manchester gi? có màu xanh. ?oàn quan c?a Pep Guardiola kh?ng ??nh s? v??t...

Fernando Torres mong Liverpool v? ??ch h?n Chelsea

Fernando Torres mong Liverpool vo dich hon Chelsea Hy v?ng c?a ti?n ??o k? c?u ng??i Tay Ban Nha dành ??n cho hai ??i bóng c? trong cu?c ?ua c?nh tranh ng?i...

Emery nói gì v? chu?i b?t b?i “nh?t d?n ??u” c?a Arsenal?

Emery noi gi ve chuoi bat bai “nhat dan deu” cua Arsenal? Phát bi?u c?a HLV ng??i Tay Ban Nha sau khi b? Wolverhampton c?m chan 1-1 ngay trên san nhà Emirates.
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á