Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Man City 3-1 MU

M.U dù r?t c? g?ng nh?ng v?n ph?i nh?n th?t b?i 1-3 trên san Etihad, cùng ?i?m qua danh sách 3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Man City vs MU.

Chi?n th?ng: Anthony Martial


Anthony Martial là ng??i ghi bàn th?ng duy nh?t cho M.U trong chuy?n làm khách trên san c?a Man City. Sau khi Lukaku b? Ederson ph?m l?i trong vòng c?m, c?u th? 23 tu?i b??c lên ch?m ?á ph?t và l?nh lùng ?ánh b?i th? m?n c?a ??i ch? nhà.
 
3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Man City vs MU hình ?nh

Martial ghi bàn duy nh?t cho MU


Martial ?ang có chu?i 5 tr?n liên ti?p ghi bàn ? Premier League. Trong l?ch s? MU, ch? có Ruud Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Eric Cantona, Dwight Yorke, Cristiano Ronaldo và Robin van Persie ?? làm ???c ?i?u t??ng t?. C?u th? sinh n?m 1995 c?ng tr? thành c?u th? ng??i Pháp th? 5 ghi bàn trong n?m tr?n liên ti?p ? gi?i ??u cao nh?t c?a bóng ?á Anh, sau Thierry Henry (3 l?n), Cantona, Nicolas Anelka và Olivier Giroud. 

Hi?n Martial ch? còn h?p ??ng v?i M.U ??n n?m 2019, anh ?ang ???c r?t nhi?u ??i bóng theo ?u?i. V?i phong ?? c?c cao c?a chan sút ng??i Pháp, M.U lên ?áp ?ng m?c l??ng 200.000 b?ng/tu?n ?? thuy?t ph?c c?u sao Monaco ky h?p ??ng m?i.


Th?t b?i: Ederson


Trong hai tr?n ??u g?n nh?t ? Ngo?i h?ng Anh, Man City ??u ph?i nh?n nh?ng bàn thua và ??u ??n t? nh?ng sai l?m c?a th? m?n Ederson. Trong tr?n ??u v?i M.U, ng?i sao ng??i Brazil ph?m l?i v?i Lukaku trong vòng c?m, trên ch?m 11m, Anthony Martial ?? rút ng?n t? s? xu?ng còn 1-2.
 
Ederson tiep tuc mac sai lam

Ederson ti?p t?c m?c sai l?m


Sai l?m c?a c?u th? 25 tu?i khi?n ??i ch? nhà ph?i s?ng trong s? h?i trong nh?ng phút cu?i tr?n, r?t may là Man City ?? kh?ng ph?i nh?n thêm bàn thua. Tr??c ?ó, ? tr?n ??u v?i Southampton, Ederson c?ng m?c sai l?m khi ph?m l?i v?i Danny Ings trong vòng c?m và sau ?ó ?? chính c?u th? này ?ánh b?i trên ch?m 11m. Bàn thua kh?ng ?áng có tr??c Southampton kh?ng th? giúp Man City l?n ??u tiên có 7 tr?n gi? s?ch l??i liên ti?p ? Premier League.
???c Tài Tr?

Ederson ???c ?ánh giá r?t cao, song ? th?i ?i?m hi?n t?i anh ?ang cho th?y s? thi?u ?n ??nh. 2 sai l?m trong hai tr?n liên ti?p ? Ngo?i h?ng Anh ?ang khi?n c?u th? sinh n?m 1993 ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u áp l?c, Pep s? ph?i có nh?ng hành ??ng giúp c?u th? ng??i Brazil c?i thi?n phong ?? c?a mình.


Chi?n th?ng: David Silva


David Silva chính là m?t trong nh?ng c?u th? ch?i t?t nh?t ? tr?n Man City vs MU, c?u th? ng??i Tay Ban Nha là trung tam trong nh?ng ???ng lên bóng c?a ??i ch? nhà. Ng?i sao 32 tu?i ch?m bóng 99 l?n, th?c hi?n 86 ???ng chuy?n v?i t? l? 91%. Ngoài ra, Silva còn có t?i 6 l?n qua ng??i thành c?ng. 
 
David Silva co mot tran dau an tuong

David Silva có m?t tr?n ??u ?n t??ng


David Silva ?? làm t?t vai trò là c?u n?i gi?a tuy?n gi?a và hàng c?ng. C?u th? sinh n?m 1986 c?ng là ng??i m? t? s? cho ??i ch? nhà sau cú d?t ?i?m ? c? ly g?n. Ti?n v? ng??i Tay Ban Nha ?ang ch?ng t? t?m ?nh h??ng l?n c?a mình trong ??i hình Man City. Anh ?? tham gia tr?c ti?p vào 7 bàn trong 8 tr?n g?n ?ay trên m?i ??u tr??ng, g?m ghi 5 bàn và ki?n t?o 2.

?ay là l?n ??u tiên trong s? nghi?p t?i Man City, Silva ghi bàn 3 tr?n liên ti?p trên san nhà ti?p sau các bàn tr??c Shakhtar Donetsk và Southampton. Khi mà Kevin de Bruyne liên ti?p dính ch?n th??ng, Man xanh v?n s?ng kh?e nh? phong ?? c?c cao c?a David Silva.


Th?t b?i: David de Gea


Man City d?t ?i?m trúng ?ích 5 l?n, 3 l?n trong s? ?ó ???c chuy?n hóa thành bàn th?ng. Th? m?n David de Gea ?? kh?ng nh?n ???c s? bao b?c c?n thi?t t? các ??ng ??i, anh b? ?ánh b?i ? 3 tình hu?ng d?t ?i?m ? c? ly g?n.
 
De Gea 3 lan phai vao luoi nhat bong sau 5 cu dut diem trung dich tu doi phuong

De Gea 3 l?n ph?i vào l??i nh?t bóng sau 5 cú d?t ?i?m trúng ?ích t? ??i ph??ng


T? ??u mùa gi?i, De Gea ?? ph?i 21 l?n vào l??i nh?t bóng. Qu? ?? là ??i nh?n nhi?u bàn thua nh?t trong Top 14 ??i d?n ??u. Sau 12 vòng ??u, De Gea ch? có duy nh?t 1 l?n gi? s?ch l??i, ch? h?n duy nh?t Fulham, ??i ch?a có m?t tr?n nào tr?ng l??i.

Mourinho ?? t?o ra r?t nhi?u s? thay ??i n?i tuy?n d??i, nh?ng kh?ng th? giúp M.U ?em l?i s? ch?c ch?n. Chính vi?c hàng th? ch?i t? h?i là m?t trong nh?ng ly do khi?n Qu? ?? ?? Top 4 b? l?i 7 ?i?m và 12 ?i?m so v?i ??i ??u b?ng Man City. Mourinho ?ang yêu c?u mua b?ng ???c m?t h?u v? t?t vào tháng 1 n?m 2019.


Chi?n th?ng: Sergio Aguero


Sergio Aguero là ng??i nang t? s? lên 2-0 cho Man City ? phút 48, ?ó là tình hu?ng El Kun d?t ?i?m c?c c?ng ? góc h?p khi?n David de Gea ch? còn bi?t vào l??i nh?t bóng. S? 10 c?a Man City ?? tr? thành ?ng vua ghi bàn ? nh?ng tr?n derby Manhcester v?i t?ng c?ng 8 l?n phá l??i M.U. Thành tích này sánh ngang v?i Wayne Rooney. 
 
Aguero ghi ban vao luoi MU

Aguero ghi bàn vào l??i MU


Ng?i sao ng??i Argentina ?ang ??t phong ?? r?t cao trong th?i gian g?n ?ay, anh ?? ghi bàn ho?c ki?n t?o 23 l?n (18 bàn, 5 ki?n t?o) trong 14 tr?n san nhà g?n ?ay t?i Premier League c?a mình. Pha l?p c?ng vào l??i M.U c?ng giúp Aguero v??n lên d?n ??u danh sách Vua phá l??i ? gi?i ??u cao nh?t bóng ?á Anh.

Ti?n ??o ch? l?c c?a Man City ?? có 8 bàn sau 12 tr?n, h?n Aubameyang và Hazard 1 bàn. V?i nh?ng gì ?ang th? hi?n, El Kun là ?ng viên s? 1 cho danh hi?u Vua phá l??i Ngo?i h?ng Anh mùa này.


Th?t b?i: Ander Herrera


Kh?ng có s? ph?c v? c?a Paul Pogba, Mourinho ?? quy?t ??nh s? d?ng Fellaini bên c?nh Matic và Herrera ? hàng ti?n v? 3 ng??i. C? 3 ti?n v? c?a Qu? ?? ??u kh?ng hoàn thành nhi?m v? c?a mình, ??c bi?t là ng?i sao ng??i Tay Ban Nha, Ander Herrera.
 
tien ve Herrera

Herrera có m?t tr?n ??u th?t v?ng


Nh?ng phút có m?t trên san, c?u sao Bilbao kh?ng d?t ?i?m c?ng kh?ng t?o ra c? h?i nào cho các ??ng ??i. Herrera th??ng xuyên chuy?n h?ng ho?c ?? ??i ph??ng áp sát l?y bóng. Chính nh?ng tình hu?ng m?t bóng ? khu v?c gi?a san và bên ph?n san nhà c?a c?u th? 29 tu?i giúp ??i ch? nhà th?c hi?n r?t nhi?u pha lên bóng.

V?i màn trình di?n t? h?i c?a mình, Herrera ph?i r?i san ? phút 72. Sau hai tr?n ??u ?n t??ng liên ti?p tr??c Bournemouth và Juventus, ng?i sao sinh n?m 1989 ?? ch?i th?t v?ng trên san c?a Man City. R? ràng s? ?n ??nh v?n ?ang là v?n ?? l?n v?i c?u th? ng??i TBN.

* Squawka

Nguy?n Huy?n (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
Vuvan - 11:45 12/11/2018

Vuvan sai r?i t?t c? ??u chi?n th?ng ch? có Mou và bl? MU là th?t b?i vì ??n gi? v?n ch?a sa th?i Mou và chuy?n nh??ng l?i MU cho ?p ch? khác

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á