Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

HLV Emery ti?t l? ph??ng án thay th? Welbeck

HLV Unai Emery nói v? ph??ng án thay th? Welbeck, ?ng th?y ng??i TBN kh?ng ??nh s? trao c? h?i nhi?u h?n cho sao tr? Eddie Nketiah tr??c khi quy?t ??nh có mua thêm c?u th? hay kh?ng vào tháng 1 n?m 2019.

HLV Emery mu?n trao nhi?u c? h?i h?n cho Eddie Nketiah


Arsenal nh?n tin bu?n khi Danny Welbeck dính ch?n th??ng n?ng, ng?i sao ng??i Anh b? v? m?t cá trong tr?n hòa 0-0 c?a Pháo th? tr??c Sporting Lisbon. Ch?n th??ng g?p ph?i khi?n c?u th? sinh n?m 1990 ph?i ph?u thu?t. Theo Daily Mail, Welbeck s? ph?i ngh? thi ??u t?i 4 tháng.
?
HLV Unai Emery nói v? ph??ng án thay th? Welbeck hình ?nh

Welbeck dính ch?n th??ng n?ng


Vi?c Danny Welbeck dính ch?n th??ng n?ng giáng m?t ?òn n?ng n? vào tham v?ng c?a Arsenal. Trong giai ?o?n ?? qua c?a mùa gi?i, c?u sao M.U ?á chính ? nh?ng gi?i ??u cúp còn Lacazette và Aubameyang ???c s? d?ng ? Ngo?i h?ng Anh.

Theo báo chí Anh, ??i bóng thành London ?? lên k? ho?ch mua thêm ti?n ??o vào tháng 1 n?m 2019. Arsenal quan tam Nicolas Pepe c?a Lille, h? ch?p nh?n chi t?i 45 tri?u b?ng cho th??ng v? này. Tr??c nh?ng tin ??n liên quan ??n tình hình l?c l??ng c?a Arsenal, ?ng th?y ng??i TBN ?? ph?i lên ti?ng.

HLV Unai Emery nói v? ph??ng án thay th? Welbeck, ?ng th?y ng??i TBN kh?ng ??nh s? trao c? h?i nhi?u h?n cho sao tr? Eddie Nketiah tr??c khi quy?t ??nh có mua thêm c?u th? hay kh?ng vào tháng 1 n?m 2019.
?
???c Tài Tr?
HLV Emery muon trao nhieu co hoi hon cho Eddie Nketiah

HLV Emery mu?n trao nhi?u c? h?i h?n cho Eddie Nketiah


“T?i ?? có nh?ng d? ??nh cho vi?c thay th? v? trí c?a Welbeck. Eddie Nketiah ?ang ti?n b? r?t nhi?u, có l? t?i s? trao nhi?u c? h?i h?n cho c?u ?y. N?u Nketiah ch?i t?t, có l? chúng t?i s? kh?ng c?n mua thêm ti?n ??o vào tháng 1. Ng??c l?i, n?u cau ?y kh?ng th? hi?n ???c quá nhi?u, chúng t?i s? lên ph??ng án mua ti?n ??o m?i”.

Nketiah n?m nay 19 tu?i, anh ch?a có tr?n ??u nào cho Arsenal ? mùa gi?i này. Tuy nhiên, ?? ng?i d? b? trong m?t vài tr?n ??u c?a Pháo th?. Trong tr?n hòa 1-1 tr??c Wolves m?i ?ay, Eddie Nketiah c?ng có m?t trên b?ng gh? d? b?.?

Ch?n th??ng c?a Welbeck ?? t?o ?i?u ki?n cho c?u th? 19 tu?i ???c ra san nhi?u h?n, ?ay là c? h?i r?t t?t ?? anh ch?ng t? kh? n?ng c?a mình.

V??ng Ngan (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á