Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Juan Mata ch? c?p b?n Arsenal n?u...

Juan Mata ??n Arsenal vào Hè 2019 theo d?ng chuy?n nh??ng t? do, c?u th? ng??i Tay Ban Nha s? kh?ng r?i MU vào tháng 1 t?i.

Arsenal quan tam Juan Mata


Mùa gi?i này, ti?n v? Juan Mata ?ang ch?i r?t t?t trong màu áo M.U. H?p ??ng c?a anh v?i Qu? ?? còn th?i h?n ??n Hè 2019. ??i ch? san Old Trafford và c?u th? ng??i TBN ?? có m?t vài l?n ?àm phán ky h?p ??ng m?i nh?ng ch?a thành c?ng.
?
Juan Mata ??n Arsenal vào Hè 2019 theo d?ng chuy?n nh??ng t? do hình ?nh

Arsenal quan tam Juan Mata?


Theo The Sun, khúc m?c ? m?c l??ng là ly do khi?n b?n giao kèo m?i ch?a ???c th?ng qua. M.U bu?c Mata ph?i gi?m l??ng t? 140.000 b?ng/tu?n xu?ng 110.000 b?ng/tu?n m?i ch?u ky h?p ??ng m?i, song c?u th? 30 tu?i kh?ng ch?p nh?n gi?m l??ng.

Ch?ng ki?n Mata ch?a gia h?n h?p ??ng m?i v?i M.U, m?t vài ??i bóng ?? ?ánh ti?ng mu?n có c?u th? này. Theo báo chí Anh, Arsenal quan tam Mata. HLV Emery ?? t?ng có th?i gian làm vi?c v?i c?u th? ??ng h??ng ? Valencia, ?ng mu?n ??a anh v? san Emirates vào tháng 1 n?m 2019.

?? thuy?t ph?c M.U bán Mata vào tháng 1 n?m 2019, Arsenal ch?p nh?n chi ra 20 tri?u euro cho th??ng v? này, h? tin r?ng ?ay là s? ti?n h?p ly v?i m?t c?u th? ?? 30 tu?i và ch? còn vài tháng h?p ??ng.
?

???c Tài Tr?

Arsenal kh?ng th? có Mata vào tháng 1

?


Juan Mata ??n Arsenal vào Hè 2019 theo d?ng chuy?n nh??ng t? do, c?u th? ng??i Tay Ban Nha s? kh?ng r?i MU vào tháng 1 t?i.
?
Juan Mata muon MU choi tan cong truoc Chelsea

Mata kh?ng r?i MU vào tháng 1 n?m 2019


Theo talkSPORT, Mata v?n ?ang ch? ??i l?i ?? ngh? gia h?n t? phía M.U, anh ?u tiên ? l?i Old Trafford. Ch? c?n Qu? ?? gi? v?ng m?c l??ng hi?n t?i cho c?u sao Chelsea, anh s? ky h?p ??ng m?i.

Mata s? kh?ng r?i M.U vào tháng 1, anh cam k?t g?n bó v?i Qu? ?? ??n h?t mùa gi?i này. Trong tr??ng h?p kh?ng ???c Man ?? gia h?n h?p ??ng m?i, c?u th? 30 tu?i s? ngh? ??n vi?c tìm ??n m?t CLB m?i ? Hè 2019.

N?u Arsenal ch?p nh?n ?áp ?ng m?c l??ng mà Mata mong mu?n, ??ng th?i ??m b?o cho anh m?t v? trí chính th?c trong ??i hình, kh? n?ng h? chiêu m? ng?i sao c?a Man ?? vào Hè n?m t?i là hoàn toàn có th?.

Lê H??ng (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á