Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Man City s?p ?ánh b?i MU trên TTCN

Man City ??t ???c th?a thu?n mua Frenkie de Jong, ?ó là th?ng tin ???c t? Daily Mail c?a n??c Anh ??ng t?i. ??i ch? san Etihad ?? ph?i b? ra 50 tri?u b?ng ?? có c?u th? ng??i Hà Lan.

Man City ??t ???c th?a thu?n mua De Jong


Ngay t? th?i ?i?m này, HLV Pep Guardiola ?? lên k? ho?ch l?c l??ng cho mùa gi?i t?i. Tuy?n gi?a ?ang là n?i khi?n c?u HLV Barca lo l?ng nh?t. V?i vi?c Kevin de Bruyne liên t?c dính ch?n th??ng, trong khi ?ó David Silva và Fernandinho ??u ?? l?n tu?i, ?ng th?y ng??i TBN ?ang mu?n ??a v? m?t ti?n v? ??ng c?p.
?
Man City ??t ???c th?a thu?n mua Frenkie de Jong hình ?nh

Frenkie de Jong ?ang ch?i r?t t?t


R?t nhi?u m?c tiêu ?ang l?t vào t?m ng?m c?a Man City, trong ?ó có Frenkie de Jong c?a Ajax. Pep ?ánh giá cao kh? n?ng c?a c?u th? 21 tu?i và mu?n ??a anh v? san Etihad. De Jong ?ang tr??ng thành v??t b?c trong màu áo Ajax, anh là tr? c?t kh?ng th? thay th? c?a ??i bóng Hà Lan ? th?i ?i?m hi?n t?i.

Ng?i sao sinh n?m 1997 ???c ?ánh giá c?ng th? toàn di?n, anh ???c ?ánh giá cao ? kh? n?ng ?i?u ti?t tr?n ??u, thu h?i bóng và phát ??ng t?n c?ng. Mùa này, anh có 13 l?n ra san trên m?i ??u tr??ng và ghi ???c 1 bàn th?ng. Ngoài Man City thì Barca c?ng quan tam De Jong, Real và MU c?ng mu?n có ng?i sao ng??i Hà Lan.
?
Frenkie de Jong cua Ajax

Man City ??t ???c th?a thu?n mua Frenkie de Jong


Man City ??t ???c th?a thu?n mua Frenkie de Jong, ?ó là th?ng tin ???c t? Daily Mail c?a n??c Anh ??ng t?i. ??i ch? san Etihad ?? ph?i b? ra 50 tri?u b?ng ?? có c?u th? ng??i Hà Lan. T? báo c?a n??c Anh kh?ng ??nh ??i ch? san Etihad ?? ti?p xúc v?i BL? Ajax.

??i di?n c?a n??c Anh ch?p nh?n chi 50 tri?u b?ng ti?n chuy?n nh??ng, h? ky h?p ??ng 5 n?m v?i c?u th? sinh n?m 1997. Dù ??t ???c th?a thu?n v?i Ajax, song Man City s? cho phép De Jong thi ??u cho ??i bóng Hà Lan ??n h?t mùa gi?i này, h? ch? ?ón De Jong vào ??u mùa gi?i t?i.

N?u th?ng tin trên là ?úng s? th?c, ?ay là tin r?t vui v?i NHM Man City. V?i tài n?ng c?a mình c?u th? 21 tu?i s? là s? b? sung ch?t l??ng cho n?a xanh thành Manchester.

Lê H??ng (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á