Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Nh?n ??nh Arsenal vs Wolves (23h30 ngày 11/11): Gi?i m? b?y sói

?ang s? h?u tinh th?n r?t cao v?i 1 ?i?m tr??c Liverpool cu?i tu?n qua, nh?n ??nh Arsenal vs Wolves t?i vòng 12 s? là m?t c? h?i tuy?t v?i ?? Pháo th? ti?p ?à th?ng ti?n.

 

Pháo th? r?n vang
 

Khép l?i chu?i tr?n 11 chi?n th?ng liên ti?p, s? h?ng ph?n c?a Pháo th? v?n còn, ngay sau khi giành ???c tr?n hòa tr??c m?t ?ng c? viên v? ??ch là Liverpool. Cùng v?i s? th?ng hoa c?a hàng ti?n ??o, HLV Emery ?ang có c? h?i l?n ?? cán ?ích trong Top 4 mùa gi?i này, b?i l?i ?á c?a Arsenal ?? d?n ??nh hình.
 
Quan tr?ng h?n c? tinh th?n, phong ?? l?n v? trí thu?n l?i vào lúc này, ?i?u tuy?t v?i nh?t Arsenal ?? ch?ng t? ???c – chính là tam ly thi ??u và kh? n?ng ch?u áp l?c r?t t?t. Trong tình th? b? Liverpool t?o ra nhi?u c? h?i ghi bàn, ??i bóng th? ?? London v?n t? tin ép ng??c l?i ??i th? và có bàn th?ng tuy?t ??p c?a Lacazette.
 
Th?m chí, tr?n hòa kh?ng bàn th?ng gi?a tu?n qua v?i Sporting c?ng là m?t k?t qu? kh?ng t?. V?i 1 ?i?m giành ???c, Arsenal ?? chính th?c v??t qua vòng b?ng Europa League, ??ng th?i có th? t?p trung hoàn toàn vào m?t tr?n qu?c n?i ít nh?t là cho t?i ??u n?m sau.

Nh?n ??nh Arsenal vs Wolves vòng 12 Premier League 201819 hình ?nh

Arsenal ?ang th? hi?n ???c tinh th?n chi?n ??u tuy?t v?i


T?n th?t duy nh?t (và l?n nh?t) c?a Arsenal trong tr?n ??u này là h? thi?u v?ng b? ??i Danny Welbeck và Stephan Lichtsteiner m?i g?p ph?i. Cho dù c? 2 kh?ng ???c ?á chính quá nhi?u ? mùa gi?i này, nh?ng nh?ng s? l?a ch?n trên b?ng gh? d? b? s? giúp toàn ??i yên tam h?n r?t nhi?u. 
 
Và bay gi?, v?i vi?c Welbeck ???c d? ?oán có th? chia tay nghi?p c?u th?, hay “may m?n” h?n là ch? ph?i ng?i ngoài h?t mùa gi?i này, hàng c?ng c?a Arsenal s? có ít h?n nh?ng s? ??t bi?n. Trong khi ?ó, ch?n th??ng c?a l?o t??ng ng??i Th?y S? s? ??y Hector Bellerin vào th? liên t?c ph?i thi ??u, d?n t?i tình tr?ng quá t?i. ?ó là ly do Unai Emery c?n ph?i tìm ra gi?i pháp.
 
Phía tr??c Arsenal s? là m?t l?ch thi ??u c?c k? thu?n l?i. H? ch? còn ph?i ch?m trán v?i Man United và Tottenham trong giai ?o?n l??t ?i, còn l?i là r?t nhi?u tr?n ??u có th? giành tr?n ?i?m s?. B?i v?y, Pháo th? hoàn toàn có th? t? tin h??ng ??n k? chuy?n nh??ng mùa ??ng mà kh?ng g?p ph?i khó kh?n gì, t?t nhiên n?u h? duy trì ???c tinh th?n chi?n ??u c?a mình.
???c Tài Tr?

Welbeck vs Sporting

Ch?n th??ng c?a Welbeck khi?n Pháo th? g?p ít nhi?u khó kh?n

 

B?y sói khó c??ng
 

Vòng ??u th? 2 liên ti?p các c?u th? Wolverhampton ph?i ch?m trán v?i m?t ??i gia ??n t? London, sau tr?n thua Tottenham cu?i tu?n qua. ?ó là m?t tr?n ??u mà B?y sói ?? b? d?n tr??c t?i 3 bàn, nh?ng sau cùng ?? kiên c??ng vùng lên trong hi?p 2 và g? l?i 2 qu?.
 
T?n d?ng thành c?ng 2 tình hu?ng sút ph?t ??n, Wolverhampton cho th?y h? có kh? n?ng d?n ép m?t ??i bóng l?n nh? Spurs. Nh?ng n?u có th? làm t?t h?n, B?y sói ?? kh?ng ?? mình r?i vào tình tr?ng khó kh?n vì cách bi?t quá l?n, ?? r?i kh?ng th? giành n?i dù ch? 1 ?i?m dù n? l?c ??n ?au.

Lucas vs Wolves

Wolverhampton v?a tr?i qua cu?c chi?n c?ng th?ng v?i Tottenham


Sau giai ?o?n kh?i ??u ?n t??ng, ?oàn quan c?a Nuno ?ang d?n nh?n ra s? kh?c nghi?t c?a gi?i Ngo?i h?ng. ?? 3 tr?n liên ti?p, nhà ?KV? Championship nh?n v? nh?ng th?t b?i, và ?? r?i xu?ng n?a sau b?ng x?p h?ng. H?n n?a, h? c?ng cho th?y ?i?m y?u khi ph?i thi ??u xa nhà, vì ch?a t?ng ghi h?n 1 bàn/tr?n trong nh?ng chuy?n làm khách.
 
B?i v?y, s? r?t khó kh?n ?? tan binh Premier League có th? làm nên b?t ng? tr??c th?y trò Unai Emery. Nh?n ??nh Arsenal vs Wolves t?i vòng 12 nghiêng v? m?t th?ng l?i cho ??i ch? nhà, qua ?ó ti?p t?c c?nh tranh cho m?t v? trí Top 4.

Preview Arsenal vs Wolverhampton

Nh?n ??nh Arsenal vs Wolverhampton vòng 12 Premier League

 

Th?ng tin bên l?
 

- Arsenal th?ng 9/10 cu?c ??i ??u v?i Wolves tính trên m?i m?t tr?n.
- Arsenal gi? s?ch l??i 5/7 cu?c ??i ??u g?n nh?t v?i Wolves.
- Arsenal ghi ít nh?t 2 bàn/tr?n, trong 8/10 tr?n ??i ??u v?i Wolves.
- Arsenal b?t b?i trong 9 tr?n g?n nh?t t?i Premier League.
- Wolves thua 3 tr?n liên ti?p t?i Premier League.
 

Tình hình l?c l??ng
 

Arsenal g?p bài toán khó n?i hàng phòng ng?, v?i nh?ng ch?n th??ng c?a Mavropanos, Lichtsteiner, Koscielny và Monreal. Cùng v?i ?ó, kh? n?ng l?n Danny Welbeck ?? nói l?i chia tay mùa gi?i sau ch?n th??ng kh?ng khi?p gi?a tu?n qua.
 
Wolves b? ng? kh? n?ng ph?c v? c?a Diogo Jota.
 

??i hình d? ki?n

 

Doi hinh du kien Arsenal vs Wolves

??i hình d? ki?n Arsenal vs Wolves


D? ?oán t? s? Arsenal vs Wolves: 3-1


Sao Arsenal ?nh h??ng tam ly sau khi ch?ng ki?n Welbeck r?i san
Sau tr?n ??u t?i Europa League, ti?n v? Alex Iwobi chia s? v? Welbeck và chúc ??ng ??i s?m quay tr? l?i.
Tan binh Arsenal th?a nh?n h?i lùn ?? làm huy?n tho?i ??i bóng
Nh?ng chia s? c?a Lucas Torreira, b?n h?p ??ng hè 2018 gay ?n t??ng m?nh m? nh?t t?i gi? ? Emirates.
Nguy?t Anh – TTVN
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á