Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Phá l??i Man City, Martial ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i c?a MU

Anthony Martial ghi bàn vào l??i Man City, bàn th?ng có ???c giúp c?u th? ng??i Pháp ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i c?a MU và ?T Pháp.

Anthony Martial ti?p t?c ghi bàn


T?i vòng 12 Ngo?i h?ng Anh, MU có chuy?n làm khách trên san c?a Man City. Qu? ?? ?? ch?i r?t n? l?c nh?ng v?n kh?ng th? tránh kh?i th?t b?i v?i t? s? 1-3. K?t qu? Man City vs MU ??y th?y trò Mourinho xu?ng v? trí th? 8 trên b?ng x?p h?ng Ngo?i h?ng Anh, Qu? ?? ?? kém Top 4 kho?ng cách 7 ?i?m và 12 ?i?m so v?i ??i ??u b?ng Man City.
?
Anthony Martial ghi bàn vào l??i Man City hình ?nh

Martial ghi bàn trong 5 tr?n liên ti?p ? Premier League


Anthony Martial là m?t trong nh?ng ?i?m sáng c?a M.U trong tr?n ??u v?i Man City, c?u th? ng??i Pháp là ng??i ghi bàn th?ng duy nh?t cho ??i khách. Sau khi Lukaku b? th? m?n ??i ph??ng ph?m l?i trong vòng c?m, c?u th? 23 tu?i là ng??i ???c l?a ch?n th?c hi?n qu? 11m và anh ?? d?t ?i?m thành bàn.

Ch? ti?c r?ng bàn th?ng c?a Martial kh?ng th? giúp M.U có ?i?m khi r?i Etihad. Tr?n thua tr??c Man City khi?n c? h?i v? ??ch Ngo?i h?ng Anh c?a Qu? ?? ch? còn trên ly thuy?t.
?


Martial ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i

?


Anthony Martial ghi bàn vào l??i Man City, bàn th?ng có ???c giúp c?u th? ng??i Pháp ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i c?a MU và ?T Pháp.
?
martial

Martial ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i c?a MU


C? th?, Martial ?ang có chu?i 5 tr?n liên ti?p ghi bàn ? Premier League. Ch? có Ruud Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Eric Cantona, Dwight Yorke, Cristiano Ronaldo và Robin van Persie ?? làm ???c ?i?u t??ng t? trong l?ch s? M.U.

Kh?ng nh?ng v?y, chan sút sinh n?m 1995 c?ng tr? thành c?u th? ng??i Pháp th? 5 ghi bàn trong n?m tr?n liên ti?p ? gi?i ??u cao nh?t c?a bóng ?á Anh, sau Thierry Henry (3 l?n), Cantona, Nicolas Anelka và Olivier Giroud.?

R? ràng v?i phong ?? r?t cao hi?n t?i c?a Martial, M.U có ly do ?? ?áp ?ng m?c l??ng 200.000 b?ng/tu?n qua ?ó gia h?n h?p ??ng v?i ng?i sao ng??i Pháp. B?n giao kèo c? gi?a hai bên ch? còn th?i h?n ??n Hè 2019, hi?n r?t nhi?u ??i bóng l?n ?? ?ánh ti?ng mu?n có c?u th? 23 tu?i.

V??ng Ngan (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á