Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Phil Foden khi?n Sanchez và Lukaku ph?i c?m th?y x?u h?

K?t qu? Man City vs MU ch?c ch?n khi?n NHM Qu? ?? c?m th?y th?t v?ng, m?t s? th?ng kê còn khi?n C?V ??i ch? san Old Trafford ph?i c?m th?y choáng váng.

Phil Foden khi?n Sanchez và Lukaku ph?i c?m th?y x?u h?


MU ?? ch?i r?t n? l?c trong chuy?n làm khách trên san c?a Man City, dù b? d?n tr??c 2 bàn nh?ng Qu? ?? v?n ch?i r?t c? g?ng. ??i khách ?? có bàn g? do c?ng c?a Martial, song pha l?p c?ng c?a Gundogan ? nh?ng phút cu?i tr?n khi?n th?y trò Mourinho tr?ng tay r?i Etihad.
?
K?t qu? Man City vs MU - Vòng 12 Ngo?i h?ng Anh 201819 hình ?nh

Phil Foden vào san ? phút 90+2


K?t qu? Man City vs MU ch?m d?t chu?i tr?n ?n t??ng c?a M.U trong th?i gian g?n ?ay. Qu? ?? ?? b? ??y xu?ng v? trí th? 8 ? Ngo?i h?ng Anh, kho?ng cách v?i Top 4 ?ang là 7 ?i?m và 12 ?i?m so v?i ??i ??u b?ng Man City. V?i cách bi?t l?n nh? v?y, M.U coi nh? ?? kh?ng còn c? h?i v? ??ch Premier League mùa này.

T? s? 1-3 ch?c ch?n khi?n NHM Qu? ?? c?m th?y th?t v?ng, m?t s? th?ng kê còn khi?n C?V ??i ch? san Old Trafford ph?i c?m th?y choáng váng. C? th?, Romelu Lukaku vào san ? phút 57 thay Jesse Lingard, nh?ng nh?ng phút có m?t trên san anh ch? th?c hi?n 3 ???ng chuy?n.

Sau ?ó, Alexis Sanchez ???c l?a ch?n thay th? Marcus Rashford ? phút 72, nh?ng h?n 20 phút có m?t trên san c?u th? ng??i Chile ch? th?c hi?n duy nh?t 1 ???ng chuy?n. Nh? v?y là Sanchez và Lukaku ch? th?c hi?n t?ng c?ng 4 ???ng chuuy?n khi vào san t? b?ng gh? d? b?, h? ch?ng có liên l?c gì v?i các v? tinh xung quanh.
???c Tài Tr?

?
Phil Foden khien Sanchez va Lukaku phai cam thay xau ho

Phil Foden khi?n Sanchez và Lukaku ph?i c?m th?y x?u h?


S? ???ng chuy?n c?a Sanchez và Lukaku c?ng l?i th?m chí còn kém Phil Foden. Sao tr? c?a Man City ???c ??a vào san ? phút 90+2 thay David Silva, nh?ng ch? trong 3 phút có m?t trên san anh có t?i 7 ???ng chuy?n.

T? l? c?m bóng 65%, s? l?n d?t ?i?m (17 so v?i 6) và s? l?n k?t thúc trúng khung thành (6 so v?i 1) c?a Man xanh ??u v??t tr?i so v?i ??i khách, r? ràng th?y trò Mourinho có nh?ng ly do ?? c?m th?y x?u h? sau màn trình di?n t? h?i trên san c?a Man City.

Nguy?n Huy?n (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á