Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

"Th?t n?c c??i khi Martial liên t?c ph?i theo kèm Kyle Walker"

Pablo Zabaleta nói v? Anthony Martial, c?u sao Man City c?m th?y khó hi?u khi ti?n ??o c?a MU liên t?c ph?i theo kèm h?u v? Kyle Walker c?a Man xanh trong tr?n derby Manchester t?i qua.

Zabaleta th?ng c?m v?i Anthony Martial


Anthony Martial là ng??i ghi bàn th?ng duy nh?t cho MU trong tr?n thua 1-3 tr??c Man City t?i vòng 12 Ngo?i h?ng Anh. Pha l?p c?ng này giúp c?u th? ng??i Pháp n?i dài chu?i tr?n ?n t??ng. ? th?i ?i?m hi?n t?i c?u sao Monaco có chu?i 5 tr?n liên ti?p ghi bàn ? Premier League.
 
Pablo Zabaleta nói v? Anthony Martial hình ?nh

Martial ghi bàn trong 5 tr?n liên ti?p ? Premier League


Trong l?ch s? Mu ch? có Ruud Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Eric Cantona, Dwight Yorke, Cristiano Ronaldo và Robin van Persie ?? làm ???c ?i?u t??ng t?. Martial c?ng tr? thành c?u th? ng??i Pháp th? 5 ghi bàn trong n?m tr?n liên ti?p ? gi?i ??u cao nh?t c?a bóng ?á Anh, sau Thierry Henry (3 l?n), Cantona, Nicolas Anelka và Olivier Giroud.

Ph?i th?a nh?n r?ng ngoài cú ?á 11m thành bàn, Martial kh?ng có thêm c? h?i nào r? ràng ? tr?n ??u t?i Etihad. Ng?i sao ng??i Pháp th??ng xuyên ph?i lùi v? ?? tham gia phòng ng?. Pablo Zabaleta nói v? Anthony Martial, c?u sao Man City c?m th?y khó hi?u khi ti?n ??o c?a MU liên t?c ph?i theo kèm h?u v? Kyle Walker c?a Man xanh.

“T?i kh?ng th? nh?n c??i khi ch?ng ki?n các ti?n ??o cánh c?a MU là Rashford và Martial liên t?c ph?i theo kèm các h?u v? biên c?a Man City là Mendy và Walker, r? ràng ?ay kh?ng ph?i là nhi?m v? c?a h?. Tuy nhiên, chi?n thu?t c?a Mourinho bu?c Rashford và Martial ph?i ch?i nh? v?y”.
???c Tài Tr?

 
Martial lien tuc phai duoi theo Walker de gianh lai bong

Martial liên t?c ph?i ?u?i theo Walker ?? giành l?i bóng


“?áng l? ra nhi?m v? c?a Rashford và Martial là ghi bàn, nh?ng Mourinho bu?c h? ph?i kiêm lu?n c? vai trò h? tr? phòng ng?. T?i ngh? r?ng Mourinho ?? h?n ch? kh? n?ng c?a m?t s? ng?i sao ?ang khoác áo M.U, trong ?ó có Martial”.

“Martial có nh?ng pha ?i bóng t? biên vào trung l? ?em l?i s? ??t bi?n r?t l?n, nh?ng c?u ?y kh?ng ???c t?o ?i?u ki?n ?? th??ng xuyên làm ?i?u ?ó. Mourinho mu?n c?u ?y lùi v? h? tr? hàng th?, và ?i?u ?ó khi?n c?u ?y kh?ng phát huy t?i ?a kh? n?ng c?a mình. N?u ???c ??t vào m?t b? phóng nh? ? Man City, t?i ngh? Martial s? ghi ???c r?t nhi?u bàn th?ng”.

Nguy?n Huy?n (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
T? H?ng B?c - 12:58 12/11/2018

Mourinho ?ang làm MU ?i lùi.cách ?i l?ng th?ng c?a Rafosh khi m?t bóng và cách di chuy?n và kh?ng tranh c??p bóng c?a các c?u th? MU khi c?u th? MC có bóng. Làm cho tr?n ??u m?t ?i cái hay c?a 1 tr?n Deby

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á