Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Thua Man xanh, Mourinho v?n ?i vào l?ch s? Premier League

Trong tr?n derby Manchester m?i ?ay, HLV Mourinho l?p k? l?c t?i Premier League v?i c?t m?c d?n d?t 300 tr?n.


Nh?ng con s? ?n t??ng v? Mourinho t?i EPL
 

Man United ?? b? g? hàng xóm ?ánh b?i m?t cách toàn di?n, khi g?c ng? v?i t? s? 1-3. Tuy nhiên v?i cá nhan Ng??i ??c bi?t, ?ng ?? ch?m c?t m?c d?n d?t 300 tr?n t?i ??u tr??ng gi?i ngo?i h?ng, khi hu?n luy?n M.U và 2 l?n v?i Chelsea. Nhìn vào nh?ng th?ng s? d??i ?ay, có th? coi Mourinho là m?t trong nh?ng chi?n l??c gia thành c?ng nh?t l?ch s? Premier League.
 
39 – Trong 50 tr?n ??u tiên c?a mình, Mourinho có 39 chi?n th?ng, ??t t? l? 2,52 ?i?m/tr?n – cao h?n b?t k? HLV nào.
 
189 – Trong 300 tr?n d?n d?t t?i gi?i Ngo?i h?ng, Mourinho giành 189 chi?n th?ng và c?ng cao h?n b?t c? ai. Ng??i ti?p theo chính là Sir Alex Ferguson v?i thành tích 183 chi?n th?ng/300 tr?n.

Mourinho lap ky luc tai Premier League

Mourinho l?p k? l?c t?i Premier League v?i c?t m?c 300


230 – Trong 300 tr?n ??u này, ??i bóng ?á c?a Mourinho th?ng l??i 230 bàn, ít h?n b?t k? HLV nào. Ng??i ti?p theo nh?n ít bàn thua trong danh sách là Arsene Wenger v?i 244 bàn/300 tr?n.
 
0 – Wolverhampton là ??i th? duy nh?t Mourinho ch?a ?ánh b?i, khi ?ng m?i ch?m trán CLB 1 l?n và c?m hòa 1-1. Mourinho có thành tích toàn th?ng 100% tr??c Wigan Athletic, Cardiff City, Queens Park Rangers và Sheffield United.
 
10 – Everton là ??i th? ?a thích c?a Mourinho, v?i 10 l?n b? ?ánh b?i. Theo sau là Liverpool, West Ham và Palace v?i 9 l?n.

mourinho

Mourinho ?i vào l?ch s? gi?i Ngo?i h?ng

???c Tài Tr?

49 – Lampard là tay s?n bàn s? 1 c?a Mourinho t?i ??u tr??ng Premier League, khi ghi ???c 49 bàn th?ng.
20 – K? t? khi d?n d?t Man United t?i EPL, Lukaku là chan sút s? 1 c?a Mourinho v?i 20 bàn. Theo sau là Martial v?i 19 bàn th?ng.
 
17 – Cùng v?i ?ó, Pogba là nhà ki?n t?o xu?t s?c nh?t c?a Mourinho k? t? khi d?n d?t M.U, v?i 17 ???ng, h?n Martial 6 l?n ki?n t?o.
 
15 – H?u v? ghi bàn nhi?u nh?t trong kho?ng th?i gian HLV Mourinho l?p k? l?c t?i Premier League là John Terry, v?i 15 pha l?p c?ng.

Nguy?t Anh – TTVN
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (1)
Nh?t anh - 11:40 12/11/2018

Kh?ng bi?t chi?n thu?t c?a ? là gì, xem ?c ch?, ?á nh? ch?p ng??i, t? tranh ch?p, ?? nhi?t. Kh?ng thua m?i l?.

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á 24h bóng ?á | Tin chuy?n nh??ng | Tin chuy?n nh??ng Arsenal  |  Tin chuy?n nh??ng MU  |  Tin chuy?n nh??ng Liverpool  |  Tin chuy?n nh??ng Chelsea  |  Tin bóng ?á Anh | XSMB 30 ngày | XSMB | XSMN | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á