Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

?i?m tin Bóng ?á 24h t?i ngày 11/11: Thành London ??i chi?n vì sao Juve

D??i ?ay là nh?ng tin t?c ?áng chú y ???c chuyên trang Bóng ?á 24h t?ng h?p t?i ngày 11/11.

Chelsea và Arsenal ??i chi?n vì Rugani
?i?m tin Bóng ?á 24h t?i ngày 1111 hình ?nh

?i?m tin Bóng ?á 24h t?i ngày 11/11: Thành London ??i chi?n vì Rugani

T? Sunday Express kh?ng ??nh Rugani ?ang can nh?c r?i Juventus ngay mùa ??ng này và có th? c?p b?n Premier League. Arsenal và Chelsea ??u quan tam t?i trung v? này. Rugani v?n còn h?p ??ng v?i Juve ??n n?m 2021 nh?ng có th? ??n Anh trong tháng M?t ?? tìm ki?m c? h?i ra san nhi?u h?n.
 

Các ??i bóng Premier League x?p hàng ?ón sao Porto

T? O Jogo kh?ng ??nh Everton, West Ham và Newcastle ??u ?ang c? g?ng chiêu m? ti?n v? Yacine Brahimi c?a Porto. C?u th? 28 tu?i ?ang là nhan t? chìa khóa c?a ??i bóng B? ?ào Nha k? t? n?m 2014. V?i vi?c h?p ??ng c?a Brahimi ?áo h?n vào mùa gi?i này, anh ?? ???c phép ?àm phán v?i các CLB khác m?t cách tho?i mái. Và vi?c chuy?n ??n ch?i ? Premier League là m?t ph??ng án mà c?u th? này có th? l?a ch?n.
 

Pato tr? l?i Milan?

T? Calciomercato cho bi?t ti?n ??o Alexandre Pato ?ang trên ???ng tr? l?i AC Milan. ??i bóng n??c Y ?ang c? g?ng t?ng c??ng hàng t?n c?ng ? k? chuy?n nh??ng ti?p theo và giám ??c th? thao Leonardo ???c cho là ?ang theo d?i m?t s? c?u th? Brazil. Ng?i sao Rodrigo Caio là m?t cái tên ???c nh?m ??n nh?ng Milan c?ng can nh?c m?t g??ng m?t giàu kinh nghi?m và quen thu?c h?n. Pato c?ng mu?n r?i kh?i Tianjin Quanjian và ph??ng án này s? ti?t ki?m cho Rossoneri h?n là Ibrahimovic.
???c Tài Tr?

 

Rabiot kh?ng hài lòng v?i PSG

Theo tin t? L’Equipe, ti?n v? Rabito t? ra kh?ng hài lòng v?i s? ??i x? ? PSG g?n ?ay. Rabito ch?a ky h?p ??ng m?i v?i CLB và c?ng ph?i ng?i d? b? vì ??n mu?n trong bu?i h?p ???c t? ch?c b?i HLV Thomas Tuchel. Mbappe c?ng ??n mu?n nh?ng l?i kh?ng b? ph?t n?ng nh? th?. Và ?i?u ?ó gay nên s? b?t m?n cho Rabiot.
 

Jones s?p gia h?n v?i MU

T? The Sun ??a tin Man United ?? quy?t ??nh kích ho?t ?i?u kho?n gia h?n thêm 12 tháng v?i Phil Jones. C?u th? 26 tu?i s? h?t h?n h?p ??ng vào cu?i mùa gi?i này nh?ng ??i bóng kh?ng mu?n ?? anh ra ?i theo d?ng mi?n phí.

Xem thêm nh?ng tin t?c bóng ?á khác:


www.digimediapros.com (TTVN)D??i ?ay là nh?ng tin t?c ?áng chú y ???c chuyên trang Bóng ?á 24h t?ng h?p t?i ngày 11/11.
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á - Tin t?c l?ch thi ??u và k?t qu? bóng ?á Chau ?u | 24h bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á