Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

HLV Wenger ti?t l? ly do khi?n Ronaldo th?t v?ng sau tr?n thua MU

HLV Arsene Wenger nói v? Cristiano Ronaldo, ?ng th?y ng??i Pháp ?? ti?t l? ly do th?c s? khi?n c?u th? ng??i B? th?t v?ng sau tr?n thua c?a Juventus tr??c M.U.

Ronaldo th?t v?ng sau tr?n thua M.U


Juventus ti?p M.U trong tr?n ??u ? l??t 4 b?ng H Champions League, m?t chi?n th?ng s? giúp ??i bóng thành Turin chính th?c v??t qua vòng b?ng tr??c 2 l??t tr?n. V?i l?i th? san nhà, ??i bóng c?a Italia ch?i t?n c?ng ngay sau ti?ng còi khai cu?c.
?
HLV Arsene Wenger nói v? Cristiano Ronaldo hình ?nh

Ronaldo th?t v?ng sau tr?n thua MU


Trong 90 phút thi ??u Juventus d?n ép ??i th?, h? t?o ra r?t nhi?u c? h?i và có bàn th?ng m? t? s? do c?ng c?a Ronaldo ? phút 65. Tuy nhiên, pha l?p c?ng c?a Juan Mata ? phút 86 và pha ph?n l??i nhà c?a Sandro ? phút 90 giúp ??i khách ng??c dòng th?ng l?i 2-1.

Sau tr?n ??u, Ronaldo nói v? tr?n Juventus vs MU, c?u th? ng??i B? ?? t? ra th?t v?ng khi ??i nhà kh?ng th? giành chi?n th?ng. CR7 th?m chí còn g?t g?ng khi kh?ng ??nh M.U kh?ng x?ng ?áng giành chi?n th?ng ? tr?n ??u này.
?


Ly do th?c s? khi?n Ronaldo th?t v?ng

?


HLV Arsene Wenger nói v? Cristiano Ronaldo, ?ng th?y ng??i Pháp ?? ti?t l? ly do th?c s? khi?n c?u th? ng??i B? th?t v?ng sau tr?n thua c?a Juventus tr??c M.U.
???c Tài Tr?

?
Ronaldo that vong

HLV Wenger nói v? Ronaldo?


“C?u ?y ?? có bàn th?ng r?t ??p, ?ó là pha thoát xu?ng th?ng minh và tình hu?ng d?t ?i?m c?ng r?t tuy?t v?i. Ronaldo ?? có bàn th?ng ??u tiên ? Champions League cho Juventus, t?i hi?u c?u ?y vui nh? th? nào”.

“N?u t? s? là 1-0, ch?c ch?n Ronaldo s? là nhan v?t chính c?a tr?n ??u, c?u ?y s? ???c nh?c ??n nh? ng?i sao sáng nh?t. Tuy nhiên, Juventus ?? thua và cu?c l?i ng??c dòng c?a M.U m?i ???c nh?c ??n nhi?u nh?t, t?i ngh? r?ng ?ó m?i là ly do th?c s? khi?n c?u ?y t? ra t?c gi?n”.

“T?i ngh? r?ng Juventus ?? ch?i t?t h?n, nh?ng bóng ?á là v?y, ??i ch?i t?t h?n ch?a ch?c ?? giành chi?n th?ng. M.U ch? có m?t vài c? h?i d?t ?i?m và ghi 2 bàn. Juventus nên t? trách mình khi b? l? quá nhi?u c? h?i”.

V??ng Ngan (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á - Tin t?c l?ch thi ??u và k?t qu? bóng ?á Chau ?u | 24h bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á