Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

"Mourinho gi?ng m?t con S? t?, n?u b?n ch?c nó s? g?m lên"

HLV Luciano Spalletti bênh v?c Jose Mourinho sau hành ??ng khi?n NHM và các c?u th? Juventus b? t?n th??ng, nhà c?m quan ?ang d?n d?t Inter Milan kh?ng ??nh ?ng th?y ng??i B? ch? ph?n x? theo b?n n?ng.

Spalletti bênh v?c Mourinho


Juventus ?? gay th?t v?ng khi ?? thua 1-2 tr??c M.U ngay trên san nhà ? vòng b?ng Champions League, ?ó là tr?n ??u mà ??i bóng thành Turin ?? t?o ra r?t nhi?u c? h?i, nh?ng ch? ghi 1 bàn. T?n c?ng nhi?u kh?ng ghi ???c bàn th?ng h? ?? ph?i tr? giá, ch? trong vòng 4 phút cu?i tr?n ??i khách ghi 2 bàn ?? ng??c dòng th?ng l?i 2-1.
?
HLV Luciano Spalletti bênh v?c Jose Mourinho hình ?nh

HLV Jose Mourinho khiêu khích NHM Juventus


Quá ph?n khích v?i màn trình di?n c?a các h?c trò, HLV Jose Mourinho ?? có hành ??ng khiêu khích ?i ?i ngang qua BHL c?a Juventus, ngay l?p t?c ?ng ?? b? nh?ng ng?i sao c?a ??i bóng thành Turin nh? Dybala hay Bonucci lao vào ?n thua ??.

Nh? có s? ng?n c?n c?a các c?u th? hai ??i, ?? kh?ng có nh?ng hành ??ng ?áng ti?c x?y ra. HLV Luciano Spalletti bênh v?c Jose Mourinho sau hành ??ng khi?n NHM và các c?u th? Juventus b? t?n th??ng, nhà c?m quan ?ang d?n d?t Inter Milan kh?ng ??nh ?ng th?y ng??i B? ch? ph?n x? theo b?n n?ng.

“Trong 90 phút thi ??u, ?ng ?y ?? ph?i h?ng ch?u quá nhi?u nh?ng l?i l? kh?ng hay t? NHM ??i ch? nhà. ?ng ?y ?? b? t?n th??ng, hành ??ng c?a ?ng ?y nh?m m?c ?ích ?áp tr? NHM Juventus, ?ng ?y kh?ng có y ??nh gay h?n v?i BL? c?a ??i ch? nhà”.
?
HLV Spalletti

HLV Spalletti bênh v?c Mourinho

???c Tài Tr?

“Mourinho b? ?c ch? tam ly trong m?t th?i gian dài, t?i ngh? r?ng ph?n ?ng c?a ?ng ?y do b?n n?ng mà th?i. N?u b?n trêu ch?c m?t con S? t?, s?m hay mu?n nó s? g?m lên. T?i c?ng tin r?ng Mourinho s? kh?ng l?p l?i hành ??ng ?ó m?t l?n n?a, ?ng ?y hi?u mình ?ang làm gì”.

Huy?n tho?i Gary Neville nói v? hành ??ng c?a Mourinho, huy?n tho?i c?a MU cho r?ng cách ?n m?ng c?a Mourinho cho th?y ni?m ?am mê v?i c?ng vi?c hi?n t?i và ?ó là m?t tín hi?u tích c?c.

HLV Spalletti c?ng kh?ng ??nh Juventus là ?ng viên s? 1 cho danh hi?u v? ??ch Serie A mùa này: “Tr?n thua M.U ch?ng nói lên ?i?u gì c?. T?i ngh? r?ng h? v?n là ?ng viên s? 1 cho ch?c v? ??ch Serie A, h? có m?t kho?ng cách nh?t ??nh v?i các ??i th? tr?c ti?p”.

“N?u nh?ng ??i bóng còn l?i kh?ng có m?t mùa gi?i ??t phá, t?i ngh? r?ng r?t khó ?? ng?n c?n Juventus ti?p t?c lên ng?i. Kh?ng ch? ? Italia, h? còn là m?t trong nh?ng CLB m?nh nh?t chau ?u ? th?i ?i?m hi?n t?i”.

Nguy?n Huy?n (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (2)
V? Kim ??c - 09:48 10/11/2018

Th?t khó ch?p nh?n thái ?? c?a Mou. Nh? tr?n g?p Chelsea khi ??i ph??ng ?n m?ng ch?a ??n m?c khiêu khích thì h?n ta r? lên. V?y mà gi? l?i t? thái ?? nh? này... Ko th? ch?p nh?n ???c.

thich khong thich reply
Le Thanh Nhi - 03:10 12/11/2018

Ch?y ??n tr??c m?t ?n m?ng nh? v?y ko khiêu khích à b?n ?

G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á - Tin t?c l?ch thi ??u và k?t qu? bóng ?á Chau ?u | 24h bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á