Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

HLV Milan ly gi?i cho “c?n ?iên” c?a Higuain tr??c Juventus

Gennaro Gattuso phát bi?u v? Gonzalo Higuain. HLV tr??ng AC Milan tin r?ng Higuain ?ang g?p ph?i r?t nhi?u áp l?c và d?n t?i nh?ng hành ??ng ?iên r? ? tr?n ??u v?i Juventus.

?

Higuain có tr?n ??u ?áng quên


Màn tái ng? Juventus ?êm ch? nh?t t?i vòng 12 Serie A tr? nên v? cùng ?áng quên v?i Gonzalo Higuain. Milan c?a chan sút ng??i Argentina th?t th? v?i t? s? 0-2 còn b?n than anh b? xem nh? t?i ??.

Phút 41, trong th? b? d?n tr??c 1-0, Rossoneri ???c h??ng m?t qu? penalty. Chính Higuain là ng??i th?c hi?n song kh?ng ?ánh b?i ???c th? m?n Wojciech Szczesny c?a Juventus. Ch?a d?ng l?i ? ?ó, t?i phút 83, t?c ch? 2 phút sau khi Milan b? Cristiano Ronaldo sút tung l??i, s? 9 c?a Milan nh?n th? ?? r?i san.

Gennaro Gattuso phát bi?u v? Gonzalo Higuain hình ?nh
Higuain n?i khùng ? tr?n ??u v?i Juventus

??u tiên, Higuain nh?n th? vàng sau pha ph?m l?i v?i Benatia. Kh?ng hài lòng v?i quy?t ??nh c?a tr?ng tài, c?u th? 30 tu?i n?i khùng và ph?n ?ng d? d?i v?i tr?ng tài. H? qu? là Higuain nh?n th? vàng th? 2 và nh? mu?n nh?y b? vào gi?i quy?t ng??i ?i?u khi?n tr?n ??u.
?

Gattuso có ly gi?i


Chuy?n t?i Milan ??u mùa này t? chính Juventus, Higuain có phong ?? khá ?n t??ng v?i 7 bàn th?ng sau 13 tr?n ?? qua. Nh?ng phong ?? c?a Rossoneri là khá ph?p phù khi sau 12 vòng ??u tiên c?a Serie A h? ch? có ???c v? trí th? 5.

Gonzalo Higuain xin l?i vì t?m th? ?? trong l?n g?p l?i Juventus
Nh?n th? ?? trong l?n ch?m trán ??i bóng c? Juventus, Gonzalo Higuain g?i l?i xin l?i vì ?? có hành ??ng b?t phát mà theo chính c?u th? này gi?i thích là ??y...

Gennaro Gattuso phát bi?u v? Gonzalo Higuain. HLV tr??ng AC Milan kêu g?i s? bình t?nh t? h?c trò ng??i Argentina và tin r?ng anh ?ang ??t mình d??i quá nhi?u áp l?c. “T?i th?i ?i?m này, c?u ?y c?m th?y r?t nhi?u áp l?c”, Gattuso nói v?i Milan TV.

Ngay bay gi?, Higuain c?m th?y tr?ng trách r?t l?n ??t lên mình và th?c t? cho th?y ?i?u ?ó. C?u ?y c?n ph?i gi? bình t?nh, nên xin l?i và th?a nh?n trách nhi?m c?a mình. C?u ?y c?n ??t sang m?t bên s? lo l?ng c?a mình. ?ó là c?u th? quan tr?ng nh?t c?a chúng t?i và ph?i t?o nên s? khác bi?t.


Gia Vi (TTVN)

?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á