1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Tin t?c
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Bóng ?á TBN


Tin t?c bóng ?á Tay Ban Nha h?m nay. Th?ng tin bóng ?á Tay Ban Nha 2018/2019 c?u th? cau l?c b? TBN, chuy?n nh??ng,tr?c ti?p, k?t qu? tr?n ??u và bình lu?n

Celta 2-4 Real Madrid (KT): Tri?u ??i c?a HLV t?m quy?n Solari khép l?i b?ng chi?n th?ng t?ng b?ng

Celta 2-4 Real Madrid (KT): Trieu dai cua HLV tam quyen Solari khep lai bang chien thang tung bung HLV t?m quy?n Solari ti?p t?c cho th?y cái duyên c?a mình v?i Real khi cùng ??i bóng ti?p t?c duy trì m?ch...

Barca 3-4 Betis (KT): Messi tr? l?i và l?p cú ?úp, "nhà vua" v?n s?p m?t

Barca 3-4 Betis (KT): Messi tro lai va lap cu dup, nha vua van sap mat Cú ?úp c?a Lionel Messi trong tr?n tái xu?t sau ch?n th??ng là kh?ng ?? ?? c?u Barca kh?i tr?n thua m?t m?t...

HLV Solari có vài l?i mu?n g?i ??n Isco

HLV Solari co vai loi muon gui den Isco HLV Santiago Solari nói v? Isco, ?ng th?y 42 tu?i kh?ng ??nh c?u th? ng??i Tay Ban Nha c?n thêm th?i gian ??...

Nh?n ??nh Barca vs Betis (22h15 ngày 11/11): G?ng mình qua gi?ng b?o

Nhan dinh Barca vs Betis (22h15 ngay 11/11): Gong minh qua giong bao Barcelona kh?ng Lionel Messi v?n khi?n ng??i ta ph?i nh?c nhi?u theo chi?u h??ng tiêu c?c. Nh?n ??nh Barca vs...

HLV Valverde nói gì tr??c nghi án vùi d?p “bom x?t” Barca?

HLV Valverde noi gi truoc nghi an vui dap “bom xit” Barca? Ousmane Dembele kh?ng có m?t trong danh sách ??ng ky c?a Barcelona cho cu?c ti?p ?ón Real Betis t?i san và có...

HLV Real ca ng?i s? ?a n?ng c?a Gareth Bale

HLV Real ca ngoi su da nang cua Gareth Bale HLV Solari khen ng?i Gareth Bale, nhà c?m quan 42 tu?i khen ng?i s? ?a n?ng c?a ng?i sao ng??i x? Wales.

Nh?n ??nh Atletico Madrid vs Bilbao 0h30 ngày 11/11 (La Liga 2018/19)

Nhan dinh Atletico Madrid vs Bilbao 0h30 ngay 11/11 (La Liga 2018/19) Atletico Madrid vs Bilbao lúc 0h30 ngày 11/11 (Vòng 12 gi?i V?QG Tay Ban Nha La Liga 2018/19): Nh?n ??nh bóng...

L?ch thi ??u vòng 12 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 12 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 12 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

K?t qu? Celta vs Real Madrid tr?n ??u vòng 12 La Liga 2018/19

Ket qua Celta vs Real Madrid tran dau vong 12 La Liga 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Celta vs Real Madrid tr?n ??u vòng 12 La Liga 2018/19 h?m...

K?t qu? Barca vs Betis tr?n ??u vòng 12 La Liga 2018/19

Ket qua Barca vs Betis tran dau vong 12 La Liga 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Barca vs Betis tr?n ??u vòng 12 La Liga 2018/19 h?m nay....

Real có th? mua 3 tan binh ? phiên ch? ??ng 2019

Real co the mua 3 tan binh o phien cho Dong 2019 Chuy?n nh??ng Real Madrid s? ho?t ??ng s?i n?i vào tháng 1 n?m 2019, theo Marca, ??i ch? san Bernabeu mu?n...

Nh?n ??nh Celta vs Real (2h45 ngày 12/11): K?n k?n ch?a th? ng?ng bay

Nhan dinh Celta vs Real (2h45 ngay 12/11): Ken ken chua the ngung bay Real Madrid ?ang có kh?i ??u nh? m? d??i th?i HLV t?m quy?n Santiago Solari. Nh?n ??nh Celta vs Real tin r?ng...

Atletico Madrid 3-2 Bilbao: Th?ng ngo?n m?c phút bù gi?

Atletico Madrid 3-2 Bilbao: Thang ngoan muc phut bu gio Bàn th?ng ? nh?ng phút bù gi? c?a trung v? Diego Godin ?? giúp các c?u th? Atletico Madrid ng??c dòng ?ánh...

HLV Real b?o v? Ramos sau nh?ng ch? trích vì thói c?n ??

HLV Real bao ve Ramos sau nhung chi trich vi thoi con do Santiago Solari phát bi?u v? Sergio Ramos. HLV t?m quy?n c?a Real Madrid kh?ng ??nh Sergio Ramos kh?ng c?...

Real kh?ng g?i l?i “bom t?n” 45 tri?u euro vào tháng 1

Real khong goi lai “bom tan” 45 trieu euro vao thang 1 Rodrygo kh?ng t?i Real Madrid vào tháng 1 n?m 2019, ??i ch? san Bernabeu s? ?? c?u th? 17 tu?i ti?p t?c ?á...

HLV sáng giá ph?t l? s? quan tam c?a Real Madrid

HLV sang gia phot lo su quan tam cua Real Madrid Roberto Martinez kh?ng quan tam t?i Real Madrid. Dù ???c xem là ?ng viên hàng ??u ng?i gh? nóng t?i san...
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á