Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

S?p Real Madrid lên ti?ng v? ng??i ?óng th? Solari

Emilio Butragueno phát bi?u v? Santiago Solari. Giám ??c truy?n th?ng c?a Real Madrid dành l?i khen t?ng cho HLV t?m quy?n 42 tu?i, kh?ng ??nh CLB ?ang r?t vui m?ng v?i thành tích v?a qua.

?

Solari kh?i ??u hoàn h?o


Sau tr?n thua th?m 1-5 trên san Barcelona t?i La Liga cách ?ay g?n 2 tu?n, HLV Julen Lopetegui ?? b? Real Madrid sa th?i. D??i tay c?u thuy?n tr??ng ?T Tay Ban Nha, ??i bóng này lam vào tình tr?ng kh?ng ho?ng toàn di?n kh?ng l?i ra.

Nh?ng m?i chuy?n ?? hoàn toàn thay ??i sau khi h? “tr?m” t??ng. S? góp m?t c?a Santiago Solari v?i t? cách t?m quy?n t?i Real Madrid giúp các c?u th? có màn trình di?n kh?i s?c h?n h?n. 4 tr?n v?a qua trên m?i ??u tr??ng, Los Blancos toàn th?ng.

Emilio Butragueno phát bi?u v? Santiago Solari hình ?nh
Real giành chi?n th?ng 4-2 tr??c Celta trên san nhà

M?i nh?t, Real v??t qua Celta Vigo 4-2 trên san khách m?t cách thuy?t ph?c t?i vòng 12 c?a La Liga. V?i nh?ng gì ?? th? hi?n, nhi?u ng??i tin r?ng Solari s? s?m ???c b? nhi?m làm HLV chính th?c c?a Los Blancos. Nh?ng ?ng viên n?ng ky cho gh? nóng t?i san Santiago Bernabeu nh? Antonio Conte hay Roberto Martinez ??u ch?a nh?n l?i ti?p qu?n.
?

???c l?nh ??o khen ng?i


Emilio Butragueno phát bi?u v? Santiago Solari. Giám ??c truy?n th?ng c?a Real Madrid cho bi?t r?t vui m?ng v?i nh?ng gì HLV ???ng nhi?m này ?? làm ???c. “S? th?t là chúng t?i r?t hài lòng v?i Solari”, Butragueno nói v?i Movistar +.

Vì ?i?u này, Solari b? m?c gh? nóng t?i Real Madrid
Santiago Solari phát bi?u sau tr?n Celta 2-4 Real. Vì thành c?ng c?a ??i bóng Hoàng gia, HLV t?m quy?n này kh?ng quan tam ??n vi?c có ???c chính th?c b? nhi?m...
???c Tài Tr?

Kh?ng nghi ng? r?ng ?ng ?y ?? ??n trong m?t th?i ?i?m r?t nh?y c?m và ??t ???c k?t qu? r?t t?t. ?ó là m?t tr?n ??u r?t ph?c t?p và chúng t?i c?ng ?? có nh?ng tr? ng?i v?i ch?n th??ng. Nh?ng chúng t?i ?? th? hi?n cá tính và ph?m ch?t c?a mình.

Tr??c khi Real giành 3 ?i?m tr??c Celta Vigo, Barcelona b?t ng? th?t th? 3-4 tr??c Real Betis ngay t?i san nhà. Qua ?ó, Los Blancos ?? tr? l?i cu?c ?ua v? ??ch v?i ch? 4 ?i?m kém h?n ng?i ??u b?ng t?i La Liga.

Butragueno kh?ng ??nh ??i hình Real ?? ch?t l??ng ?? c?nh tranh trên nhi?u m?t tr?n mùa này. “Chúng t?i có nh?ng c?u th? r?t t?t và ??i bóng ngày càng ti?n b? h?n. Chúng t?i t?n d?ng c? h?i c?a mình ?ang có ???c ni?m vui l?n. chúng t?i ph?i ti?p t?c duy trì cái ?à này”, ng??i ?àn ?ng 55 tu?i nói thêm.

Xem l?i video t?ng h?p tr?n ??u Celta Vigo 2-4 Real Madrid (Vòng 12 La Liga 2018/19):
Gia Vi (TTVN)

?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á