Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Messi tr? l?i và Barca th?m b?i: Vì ?au nên n?i?

Barcelona chào ?ón Lionel Messi tr? l?i sau ch?n th??ng nh?ng kh?ng ai ng? h? l?i thua th?m Real Betis 3-4 ngay t?i san nhà. D? am Barca 3-4 Betis ch? ra nh?ng ?i?u ng?c nhiên nh?ng l?i r?t h?p ly.

 

Hàng ti?n v? Barca ch?i d??i s?c


B? ba ti?n v? Ivan Rakitic, Sergio Busquets và Arthur c?a Barcelona ?? ch?i r?t hay trong th?i gian qua, giúp h? giành chi?n th?ng ? nh?ng tr?n c?u có ?? khó cao nh? v?i Sevilla, Tottenham hay Inter Milan. Nh?ng ?êm ch? nh?t, h? l?i ch?i d??i s?c mình.

Chính b?i s? m? nh?t, có ph?n m?t m?i c?a b? ba n?i trung tuy?n, Barca ?? kh?ng th? chi?m l?nh th? tr?n. H? ki?m soát bóng ch? 54%, ít h?n nhi?u so v?i thói quen (trên 65%) và liên t?c ?? m?t bóng, kh?i ??u cho nh?ng ??t ph?n c?ng c?a Real Betis.

D? am Barca 3-4 Betis Vì ?au nên n?i hình ?nh
Rakitic và hàng ti?n v? Barca có m?t ngày ?áng quên

Trong 3 ng??i, Arthur ch?i d? nh?t. D? hi?u khi ti?n v? tr? ng??i Brazil ???c thay ra ngay sau hi?p 1 nh??ng ch? cho Arturo Vidal. K? ??n là Rakitic, ng??i nh?n th? ?? phút 81, ch?m d?t m?i n? l?c c?u v?n tình hình c?a Barca.

Tr??c m?t Betis ch?i r?t nhi?t tình, tuy?n gi?a Barca l?i t? ra y?u ?u?i h?n h?n. Khi h? làm kh?ng t?t c? trong t?n c?ng l?n phòng ng?, vi?c ??i ch? san Camp Nou th?t b?i c?ng ???c ly gi?i ph?n nào.

Xem l?i tình hu?ng b? tru?t quy?n thi ??u c?a Rakitic:


 

Hàng th? Barca r?t l?ng l?o


D?u ?n l?n nh?t c?a HLV Ernesto Valverde t? khi t?i Barcelona là mang l?i cho h? s? can b?ng. C? mùa 2017/18, Barca ch? l?t l??i có 29 bàn sau 38 tr?n, trung bình 0.76 bàn/ tr?n. ?i?u ?ó giúp Valverde t? tin ?? ??i bóng c?a mình ch?i t?n c?ng nhi?u h?n, ??ng quan s? h?n trong chi?n d?ch này.
???c Tài Tr?


Có ?i?u ni?m tin n?i ?ng th?y 54 tu?i ?? kh?ng ???c các c?u th? Barca ??n ?áp. D? am Barca 3-4 Betis ch? ra ?i?u ?ó. Sau tr?n, ??i bóng x? Catalonia ?? nh?n c? th?y 18 bàn thua sau 12 tr?n ?? ??u, t?c trung bình lên t?i 1.5 bàn/ tr?n, con s? quá kh?ng khi?p.

Messi tr? l?i và Barca th?m b?i Vì ?au nên n?i hình ?nh 2
Barca ?? l?t l??i 4 l?n tr??c Betis

Trong 20 ??i t?i La Liga 2018/19, ch? có 5 ??i l?t l??i nhi?u h?n Barca. Hàng th? c?a HLV Valverde ?ang r?t ?n ??nh, nh?ng là theo chi?u h??ng tiêu c?c. Dù có th? m?n xu?t s?c Ter Stegen trong khung g?, vi?c Barca gi? s?ch l??i gi? tr? thành m?t ?i?u c?c k? h?n h?u.

Tr??c Betis, phòng tuy?n c?a Barca lu?n t? ra b? ??ng. Nh? ?? nói, hàng ti?n v? liên t?c ?? m?t bóng, ??t h?u ph??ng vào th? khó. Nh?ng b?n than nh?ng c?u th? phòng ng? c?a HLV Valverde c?ng ??u ch?i kh?ng tròn vai.

Hai cánh v?i Jordi Alba và Sergi Roberto dang lên quá cao ?? l?i áp l?c l?n cho c?p trung v?. Gerard Pique v?n ch? còn là cái bóng c?a chính mình. Trong khi ?ó, ??i tác Clement Lenglet v?n t? ra lóng ngóng khi khoác lên mình chi?c áo vàng ?? xanh.

Clement Lenglet tin rang Barca van rat manh du khong co Messi trong doi hinh
Lenglet v?n ?ang b?t nh?p v?i Barca r?t ch?m

M?i ??t t?n c?ng c?a Betis th??ng kh?ng có nhi?u ng??i, nh?ng c?ng ?? khi?n hàng th? Barca run r?y. Th?ng kê ch? ra ??i khách d?t ?i?m 15 l?n thì h?n m?t n?a (8) ?i trúng ?ích. ?i?u ?ó có ngh?a r?ng các c?u th? c?a h? lu?n ???c ??t vào th? thu?n l?i ?? d?t ?i?m. 

D? am Barca 3-4 Betis v?n ph?n ánh ??ng c?p c?a Lionel Messi. Ng?i sao ng??i Argentina tr? l?i sau ch?n th??ng và l?p cú ?úp ngay c? khi phong ??, th? l?c ch?a ? m?c cao nh?t. Nh?ng Messi và hàng c?ng kh?ng th? bù ??p n?i phòng tuy?n quá l?ng l?o bên d??i.

N?u tình tr?ng c?ng làm, th? phá này còn ti?p di?n, kh? n?ng Barca giành các danh hi?u s? b? nghi ng? l?n. Tr??c vòng 12, Betis là m?t trong nh?ng ??i ghi ít bàn nh?t c?a La Liga (8 bàn sau 11 tr?n). Nh?ng h? ?? làm tung l??i Barca 4 l?n ngay t?i Camp Nou và ?ó là ?i?u v? cùng x?u h? v?i th?y trò Valverde.
Barca 3-4 Betis (KT): Messi tr? l?i và l?p cú ?úp, nhà vua v?n s?p m?t
Cú ?úp c?a Lionel Messi trong tr?n tái xu?t sau ch?n th??ng là kh?ng ?? ?? c?u Barca kh?i tr?n thua m?t m?t ngay trên san nhà Camp Nou tr??c ??i th? y?u h?n...


Chi?n thu?t c?a Betis là hoàn h?o


Có ?i?m t?i san Camp Nou là m?t nhi?m v? khó kh?n cho b?t c? HLV nào. Real Madrid hùng m?nh d??i tay Julen Lopetegui còn ph?i th?m b?i 1-5 t?i ?ay. Nh?ng ?êm ch? nh?t, các thành viên Real Betis l?i có ni?m vui tr?n v?n r?i n?i ?ay.

M?u ch?t trong ?ó ngoài s? sa sút c?a Barca, kh?ng th? thi?u d?u ?n c?a HLV Quique Setien. Tr??c tiên, ?ng giúp các h?c trò ??t tr?ng thái hoàn h?o v? tinh th?n. H? b??c ra san Camp Nou v?i trái tim nóng song ?i kèm cái ??u l?nh.

Messi di bong Barca vs Betis
Betis có m?t tr?n ??u hoàn h?o t?i Camp Nou

Betis ch?i pressing ??y máu l?a nh?ng l?i r?t t?nh táo khi có bóng. H? s? h?u cay c?u n?i các tuy?n: Giovani Lo Celso (m??n v? t? PSG) r?t xu?t s?c ?? kh?ng quá lép v? tr??c Barca v? th? tr?n. Sau ?ó, b? ??i Cristian Tello và Junior Firpo ??y c? ??ng hai bên cánh, khoét vào kho?ng tr?ng mà các h?u v? cánh Alba và Roberto ?? l?i khi lên h? tr? t?n c?ng.

N?u ch? co c?m phòng ng?, Betis ?? kh?ng th? có n?i 1 bàn th?ng tr??c Barca. R?t cu?c, h? làm tung l??i các nhà ???ng kim v? ??ch La Liga t?i 4 l?n và giành tr?n 3 ?i?m t?i ?a. T?t c? ngoài s? tinh t? v? chi?n thu?t còn là s? d?ng c?m r?t ?áng khen ng?i.

Xem l?i video t?ng h?p tr?n ??u Barca 3-4 Betis (Vòng 12 La Liga 2018/19):
M?nh Hùng (TTVN)

 
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!

BìNH LU?N (3)
Huy - 04:38 12/11/2018

Nh?c quá bacca ?i

thich khong thich reply
Cao Lê - 11:53 12/11/2018

Lau r?i m?i th?y 1 bài vi?t kh?ng anti Messi!

thich khong thich reply
Death - 11:05 12/11/2018

Coi b? th?i ti?t thay ??i khi?n m?nh hùng s?p thành phe trung l?p r?i ?ó ?a

thich khong thich reply
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á