Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Messi và Suarez mu?n b? ba nguyên t? tái h?p

Lionel Messi mu?n Barca mua l?i Neymar, siêu sao ng??i Argentina ?ang r?t mu?n tái h?p v?i c?u th? ng??i Brazil ? Camp Nou.

Neymar ?ang kh?ng h?nh phúc ? PSG


Hè n?m ngoái, Neymar c?p b?n PSG v?i giá 222 tri?u euro. Ng?i sao ng??i Pháp v?n ?ang ch?i t?t trong ??i hình c?a ??i bóng ?á n??c Pháp, anh ghi r?t nhi?u bàn th?ng và c?ng th?c hi?n r?t nhi?u nh?ng pha ki?n t?o. Tuy nhiên, theo báo chí Pháp, siêu sao ng??i Brazil kh?ng th?c s? h?nh phúc ? PSG.
 
Lionel Messi mu?n Barca mua l?i Neymar hình ?nh

Neymar ???c cho là kh?ng h?nh phúc ? PSG


C? th?, Neymar kh?ng hài lòng v?i cu?c s?ng ? Paris, anh kh?ng thích cu?c s?ng và ?m th?c ? thành ph? này. C?u sao Barca c?ng c?m th?y kh?ng hài lòng khi kh?ng nh?n ???c s? ?ng h? t? NHM PSG, mau thu?n v?i Edinson Cavani c?ng khi?n Neymar lu?n c?m th?y khó ch?u.

R?t nhi?u tin ??n cho r?ng c?u th? 26 tu?i s? r?i PSG trong t??ng lai g?n. Real quan tam Neymar, ??i ch? san Bernabeu ch?p nh?n chi ??m ??a ng?i sao ng??i Brazil tr? l?i Tay Ban Nha. MU, Man City và c? Barca c?ng ???c cho là quan tam ti?n ??o sinh n?m 1992.
 


Messi mu?n Barca ??a Neymar tr? l?i Camp Nou

 


Lionel Messi mu?n Barca mua l?i Neymar, siêu sao ng??i Argentina ?ang r?t mu?n tái h?p v?i c?u th? ng??i Brazil ? Camp Nou. Don Balon kh?ng ??nh M10 ?ang r?t nh? c?u th? 26 tu?i, anh mu?n ti?p t?c sát cánh cùng Neymar.
???c Tài Tr?

 
MSN

Messi mu?n MSN tái h?p


Luis Suarez c?ng mu?n Barca ??a c?u th? sinh n?m 1992 tr? l?i Camp Nou, ng?i sao ng??i Uruguay ?ang mu?n b? ba nguyên t? ???c tái h?p. Có th? Neymar mu?n r?i PSG, song Barca s? ph?i chi m?t s? ti?n l?n ?? mua l?i siêu sao ng??i Brazil.

PSG tuyên b? s? ch? bán ng?i sao c?a mình v?i giá 400 tri?u euro, ?ó là s? ti?n mà ??i ch? san Camp Nou r?t khó có th? chi ra. M?i ?ay, khi ???c h?i v? t??ng lai, Neymar kh?ng ??nh anh còn nhi?u tình c?m v?i Barca song ?ang h?nh phúc v?i cu?c s?ng hi?n t?i ? PSG.

V??ng Ngan (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
Xem thêm tin cùng ch? ??:
Chuy?n nh??ng Barcelona
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á