Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Real có ??i th? l?n v? "hàng th?i" Liverpool

Napoli mu?n mua Iago Aspas c?a Celta Vigo, ??i bóng c?a Italia ?ang mu?n v??t m?t Real Madrid trong th??ng v? này.

Iago Aspas ?ang ch?i c?c t?t


Iago Aspas t?ng ???c k? v?ng r?t nhi?u trong màu áo Liverpool, nh?ng r?t ti?c anh kh?ng th? hi?n ???c mình. C?p b?n Celta Vigo, c?u th? sinh n?m 1987 ?? t?a sáng r?c r?. Mùa gi?i v?a qua anh ghi t?i 22 bàn cùng 5 ki?n t?o sau 34 l?n ra san ? La Liga.
?
Napoli mu?n mua Iago Aspas hình ?nh

Real Madrid chi 30 tri?u b?ng mua Iago Aspas nh?ng kh?ng thành c?ng


Mùa gi?i này, ng?i sao 31 tu?i ti?p t?c thi ??u ?n t??ng. C?u sao Liverpool ?? ghi 8 bàn và cung c?p 1 ki?n t?o sau 12 l?n ra san ? La Liga. Iago Aspas ?ang ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng chan sút t?t nh?t ? La Liga ? th?i ?i?m hi?n t?i.

Hè 2018, Real Madrid ?? h?i mua c?u th? ng??i Tay Ban Nha, Los Blancos ch?p nh?n chi 30 tri?u b?ng cho th??ng v? này. Tuy nhiên, Celta Vigo kh?ng ??ng y bán ng?i sao c?a mình. Real mua Aspas thành c?ng n?u chi ?? 45 tri?u b?ng.

Los Blancos kh?ng ch?p nh?n chi ?? s? ti?n mà Calta Vigo yêu c?u, b?i v?y h? kh?ng th? s? h?u c?u sao Liverpool. Dù kh?ng mua ???c c?u th? 31 tu?i song K?n k?n tr?ng v?n kh?ng b? cu?c, h? v?n mu?n h?i mua Aspas vào tháng 1 n?m 2019. Tuy nhiên, Real s? g?p ??i th? l?n trong th??ng v? này.
?


Napoli c?ng mu?n có Aspas

?


Napoli mu?n mua Iago Aspas c?a Celta Vigo, ??i bóng c?a Italia ?ang mu?n v??t m?t Real Madrid trong th??ng v? này. Theo Don Balon, Napoli ?? chính th?c liên h? chiêu m? c?u th? sinh n?m 1987, h? ch?p nh?n chi ra 35 tri?u b?ng mua c?u th? ng??i TBN.?
?
???c Tài Tr?
Real có ??i th? l?n v? hàng th?i Liverpool hình ?nh 2

Napoli c?ng mu?n có Aspas


HLV Carlo Ancelotti ?ang lên k? ho?ch tìm ng??i chia l?a v?i Lorenzo Insigne trên hàng c?ng, ?ng th?y ng??i Italia nh?m c?u th? 31 tu?i nh? m?t trong nh?ng m?c tiêu hàng ??u. ??i ch? san San Paolo ?ang hy v?ng s? ti?n 35 tri?u b?ng s? thuy?t ph?c Celta Vigo nh? ng?i sao c?a mình.

Ngoài Iago Aspas, Napoli nh?m Piatek c?a Genoa, c?u th? ???c ?ánh giá là hi?n t??ng c?a Serie A mùa này. ??i bóng c?a Italia c?ng ch?p nh?n chi 35 tri?u b?ng mua ng?i sao ng??i Ba Lan.

Nguy?n Huy?n (TTVN)
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á