Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat

Vì ?i?u này, Solari b? m?c gh? nóng t?i Real Madrid

Santiago Solari phát bi?u sau tr?n Celta 2-4 Real. Vì thành c?ng c?a ??i bóng Hoàng gia, HLV t?m quy?n này kh?ng quan tam ??n vi?c có ???c chính th?c b? nhi?m hay kh?ng.

?

Solari kh?ng b?n tam v? gh? nóng


Làm khách trên san Celta Vigo t?i vòng 12 La Liga, Real Madrid c?a Santiago Solari ?? giành ???c chi?n th?ng 4-2 t??ng ??i d? dàng. K? t? sau Manuel Pellegrini vào n?m 2009, m?i có m?t HLV Los Blancos có ???c 4 tr?n toàn th?ng cùng ??i bóng.

Sau th?m b?i 1-5 tr??c Barcelona, HLV Julen Lopetegui ?? b? sa th?i, Solari nh?n nhi?m v? t?m quy?n d?n d?t Real. ?ng ?? làm r?t t?t c?ng vi?c c?a mình khi cùng ??i ch? san Santiago Bernabeu tr?i qua 4 chi?n th?ng liên ti?p v?i 2 t?i La Liga, 1 t?i Champions League và 1 t?i cúp Nhà vua.

Santiago Solari phát bi?u sau tr?n Celta 2-4 Real hình ?nh
Real toàn th?ng 4 tr?n d??i th?i Solari

Nhi?u ng??i tin r?ng Solari s? s?m ???c b? nhi?m làm HLV chính th?c c?a Real trong b?i c?nh m?t lo?t ?ng viên n?ng ky ??u t? ch?i ti?p qu?n. Dù v?y, nhà c?m quan 42 tu?i kh?ng quá quan tam t?i ?i?u ?ó b?i m?t l?:

?i?u quan tr?ng v?i t?i là làm nh?ng gì c?n thi?t vì l?i ích c?a ??i bóng, nh?ng th? khác kh?ng ph?i v?n ?? l?n”, Santiago Solari phát bi?u sau tr?n Celta 2-4 Real trong m?t cu?c h?p báo.
?

Ti?t l? v? ch?n th??ng


??ng sau k?t qu?, ni?m vui c?a Real có ph?n gi?m sút b?i các ch?n th??ng c?a Casemiro, Sergio Reguilon và Nacho Fernandez. Và Solari nh?n m?nh kh?ng m?y ?n t??ng v?i cách ch?i c?a Celta. “H? ?? ch?i r?t quy?t li?t”, ?ng nói thêm.

HLV Solari phat bieu
HLV?42 tu?i kh?ng quá b?n tam ??n gh? nóng

Casemiro bu?c ph?i ra san. Gareth Bale ?? ph?i r?t n? l?c ?á ti?p dù b? ?nh h??ng b?i m?t v?t ?au. M?c ?? va ch?m c?a h? n?m trong nh?ng gì cho phép và chúng t?i ph?i ch?u ??ng vì ?i?u ?ó.

?ánh b?i Celta, Real dù v?n x?p ? v? trí th? 6 trên BXH song ch? còn kém ng?i ??u c?a Barcelona 4 ?i?m. ??i kình ??ch c?a Los Blancos tr??c ?ó ?? th?t th? 3-4 tr??c Real Betis ngay trên san nhà.

Xem l?i video t?ng h?p tr?n ??u Celta 2-4 Real (Vòng 12 La Liga 2018/19):
Gia Vi (TTVN)

?
BONGDA24H ?? có b?n quy?n toàn b? 26 tr?n ??u AFF Cup 2018. T?t c? hình ?nh và video bàn th?ng ??u ???c c?p nh?t trên website www.digimediapros.com, m?i quy ??c gi? chú y theo d?i!
G?I BìNH LU?N
Email (b?t bu?c)
Tiêu ?? (b?t bu?c)
Vui lòng g? ti?ng Vi?t có d?u. Chúng t?i có th? s? biên t?p l?i n?i dung ph?n h?i c?a quy v? ?? phù h?p v?i tiêu chí chung c?a Bongda24h.
G?i bình lu?n
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á