1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Arsenal
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Arsenal

Arsenal là cau l?c b? bóng ?á t?i Anh, còn ???c bi?t ??n v?i bi?t danh Pháo th? và có tr? s? ? Holloway, London. Cau l?c b? hi?n ?ang ch?i ? Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh. Là m?t trong nh?ng cau l?c b? thành c?ng nh?t c?a bóng ?á Anh, Arsenal ?? giành ???c t?ng c?ng 13 danh hi?u v? ??ch qu?c gia, ??t k? l?c 12 danh hi?u cúp FA.

HLV Emery tiet lo phuong an thay the Welbeck
HLV Emery ti?t l? ph??ng án thay th? Welbeck HLV Unai Emery nói v? ph??ng án thay th? Welbeck, ?ng th?y ng??i TBN kh?ng ??nh s? trao c? h?i nhi?u h?n cho sao tr?...

M?c sai l?m nghiêm tr?ng, Xhaka v?n ???c HLV Emery b?o v?

Mac sai lam nghiem trong, Xhaka van duoc HLV Emery bao ve Unai Emery nói v? sai l?m c?a Granit Xhaka trong tr?n hòa 1-1 tr??c Wolves, ?ng th?y ng??i Tay Ban Nha kh?ng...

Bernd Leno kh?ng ?ánh giá cao m?ch b?t b?i c?a Arsenal

Bernd Leno khong danh gia cao mach bat bai cua Arsenal Th? m?n Bernd Leno cho r?ng vi?c Arsenal ti?p t?c gi? m?ch b?t b?i kh?ng quan tr?ng n?u ??i bóng ch? toàn hòa...

Arsenal 1-1 Wolves (KT): "Pháo th?" hút ch?t t?i sào huy?t

Arsenal 1-1 Wolves (KT): Phao thu hut chet tai sao huyet Chu?i tr?n b?t b?i c?a Arsenal trên các ??u tr??ng ?? ???c nang lên con s? 16. Nh?ng NHM ??i bóng Pháo th?...

Mkhitaryan: "Emery ?? k? th?a thành c?ng di s?n c?a Wenger"

Mkhitaryan: Emery da ke thua thanh cong di san cua Wenger Ti?n v? Mkhitaryan kh?ng ??nh Arsenal ?? lên m?t ??ng c?p m?i d??i th?i Emery khi chi?n l??c gia ng??i Tay...

Arsenal ?àm phán chiêu m? sao Barca thay Welbeck

Arsenal dam phan chieu mo sao Barca thay Welbeck Arsenal quy?t tam chiêu m? Malcom c?a Barca vào tháng 1 n?m 2019, ??i ch? san Emirates ?ang c?n m?t l?a ch?n...

Danny Welbeck ch?n th??ng n?ng: Ti?n thoái l??ng nan cho Arsenal

Danny Welbeck chan thuong nang: Tien thoai luong nan cho Arsenal Mùa gi?i, th?m chí nguy c? c? s? nghi?p, coi nh? ?? s?m ch?m d?t cho Danny Welbeck v?i cá m?t cá chan n?t r?...

Juan Mata ch? c?p b?n Arsenal n?u...

Juan Mata chi cap ben Arsenal neu... Juan Mata ??n Arsenal vào Hè 2019 theo d?ng chuy?n nh??ng t? do, c?u th? ng??i Tay Ban Nha s? kh?ng r?i MU...

Aubameyang ch?m d?t h?n 3 n?m r??i khát danh hi?u c?a Arsenal

Aubameyang cham dut hon 3 nam ruoi khat danh hieu cua Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang giành gi?i C?u th? xu?t s?c nh?t tháng 10 t?i Premier League. K? t? tháng 3 n?m...

Lucas Torreira ti?t l? m?c tiêu s? 1 c?a Arsenal ? mùa gi?i này

Lucas Torreira tiet lo muc tieu so 1 cua Arsenal o mua giai nay Lucas Torreira nói v? Arsenal, c?u th? ng??i Uruguay ti?t l? m?c tiêu s? 1 c?a Pháo th? ? mùa gi?i 2018/19 là...

Arsenal quy?t tam gay s?c v?i ng??i hùng c?a MU vào tháng 1

Arsenal quyet tam gay soc voi nguoi hung cua MU vao thang 1 Arsenal quy?t tam mua Juan Mata vào tháng 1 n?m 2019, HLV Unai Emery ?ang r?t mu?n ?oàn t? v?i h?c trò c? ?...

Ghi bàn ??u tiên ? mùa gi?i này, Giroud có vài l?i g?i các ??ng ??i

Ghi ban dau tien o mua giai nay, Giroud co vai loi gui cac dong doi Olivier Giroud nói v? bàn th?ng vào l??i BATE Borisov, c?u th? ng??i Pháp c?n các ??ng ??i t?o ra nh?ng ???ng...

Arsenal c?p nh?t tình hình ch?n th??ng c?a Welbeck

Arsenal cap nhat tinh hinh chan thuong cua Welbeck HLV Unai Emery nói v? ch?n th??ng c?a Danny Welbeck, ?ng th?y ng??i Tay Ban Nha xác nh?n c?u th? 28 tu?i b?...

Emery nói gì v? chu?i b?t b?i “nh?t d?n ??u” c?a Arsenal?

Emery noi gi ve chuoi bat bai “nhat dan deu” cua Arsenal? Phát bi?u c?a HLV ng??i Tay Ban Nha sau khi b? Wolverhampton c?m chan 1-1 ngay trên san nhà Emirates.

K?t qu? Arsenal vs Wolves tr?n ??u vòng 12 Premier League 2018/19

Ket qua Arsenal vs Wolves tran dau vong 12 Premier League 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Arsenal vs Wolves tr?n ??u vòng 12 Ngo?i h?ng Anh 2018/19...

?i?m tin Bóng ?á 24h t?i ngày 11/11: Thành London ??i chi?n vì sao Juve

Diem tin Bong da 24h toi ngay 11/11: Thanh London dai chien vi sao Juve D??i ?ay là nh?ng tin t?c ?áng chú y ???c chuyên trang Bóng ?á 24h t?ng h?p t?i ngày 11/11.

Nh?n ??nh Arsenal vs Wolves (23h30 ngày 11/11): Gi?i m? b?y sói

Nhan dinh Arsenal vs Wolves (23h30 ngay 11/11): Giai ma bay soi ?ang s? h?u tinh th?n r?t cao v?i 1 ?i?m tr??c Liverpool cu?i tu?n qua, nh?n ??nh Arsenal vs Wolves t?i vòng...

Arsenal dùng Ramsey “cau” ti?n ??o Roma

Arsenal dung Ramsey “cau” tien dao Roma Arsenal mu?n mua Patrik Schick c?a Roma, Pháo th? ch?p nh?n dùng Aaron Ramsey ?? thuy?t ph?c ??i bóng Italia...

Huy?n tho?i kêu g?i Arsenal nhanh chóng gia h?n v?i th??ng binh

Huyen thoai keu goi Arsenal nhanh chong gia han voi thuong binh Huy?n tho?i Perry Groves hy v?ng Arsenal s? nhanh chóng gia h?n h?p ??ng v?i Welbeck dù c?u th? này v?a g?p...

Arsenal chi 45 tri?u b?ng cho ng??i thay th? Welbeck

Arsenal chi 45 trieu bang cho nguoi thay the Welbeck Arsenal chi ti?n kh?ng mua Nicolas Pepe c?a Lille, t? The Sun kh?ng ??nh ??i ch? san Emirates ch?p nh?n chi...

3 ly do khi?n Arsenal kh?ng th? ?ánh b?i Sporting

3 ly do khien Arsenal khong the danh bai Sporting Arsenal ?? giành ???c m?t su?t vào vòng knock-out Europa League dù b? Sporting c?m hòa 0-0 t?i Emirates. Pháo...

3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Arsenal 0-0 Sporting Lisbon

3 nguoi chien thang va 3 nguoi that bai sau tran Arsenal 0-0 Sporting Lisbon Arsenal ?? gay th?t v?ng khi ?? Sporting Lisbon c?m hòa v?i t? s? 0-0 trên san nhà, cùng ?i?m qua danh sách 3...

Tan binh Arsenal th?a nh?n h?i lùn ?? làm huy?n tho?i ??i bóng

Tan binh Arsenal thua nhan hoi lun de lam huyen thoai doi bong Nh?ng chia s? c?a Lucas Torreira, b?n h?p ??ng hè 2018 gay ?n t??ng m?nh m? nh?t t?i gi? ? Emirates.

Ng??i Sporting th?a nguy?n v?i 1 ?i?m trên san Arsenal

Nguoi Sporting thoa nguyen voi 1 diem tren san Arsenal Tiago Fernandes phát bi?u sau tr?n Arsenal 0-0 Sporting Lisbon. HLV Sporting Lisbon kh?ng ??nh 1 ?i?m tr??c...
Arsenal
Hu?n luy?n viên tr??ng: Unai Emery Etxegoien Qu?c t?ch: Anh Thành ph?: Highbury House, 75 Drayton Park N5 1BU London Thành l?p: 1886 San nhà: Emirates S?c ch?a: 60355 Website: http://www.arsenal.com/home
Arsenal Arsenal


Trong n??c

    Gi?i v? ??ch qu?c gia (bao g?m gi?i h?ng nh?t tr??c 1992 và Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh t? 1992):[22][154][155][156]

    13 ch?c v? ??ch, ? các mùa bóng 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04

    Cúp FA:[12 (k? l?c), vào các mùa bóng: 1929–30, 1935–36, 1949–50, 1970–71, 1978–79, 1992–93, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2013–14, 2014–15

    Cúp Liên ?oàn: 2, vào các mùa bóng 1986-87 và 1992-93

    Siêu cúp bóng ?á Anh: 14, vào các n?m: 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991 (chia s? danh hi?u), 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015.

    Gi?i k? ni?m 100 n?m Premier League

    V? ??ch: 1988–89

    Cúp giao h?u Luan ??n

   V? ??ch: 1921–22, 1923–24, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1953–54, 1957–58, 1961–62, 1962–63, 1969–70 (K? l?c)

    Gi?i bóng ?á khu v?c Luan ??n

    V? ??ch: 1931, 1933, 1965, 1966 (k? l?c)

    Gi?i bóng ?á các cau l?c b? phía Nam

    V? ??ch: 1958–59

    London Senior Cup[155][168][169]

    V? ??ch: 1890–91

    Cúp bóng ?á Luan ??n

    V? ??ch: 1890

    Kent Senior Cup

    V? ??ch: 1890

Chau ?u

    UEFA Cup Winners' Cup/Cúp C2: 1 ch?c v? ??ch vào mùa bóng 1993-94

    Cúp Inter-Cities Fairs/Cúp C3: 1 ch?c v? ??ch vào mùa bóng 1969-1970.

Cú ?úp danh hi?u

Arsenal giành ???c 4 cú ?úp, bao g?m:

    Cú ?úp v? ??ch qu?c gia và cúp FA các mùa: 1970-71, 1997-98, 2001-02.

    Cúp ?úp v? ??ch cúp FA và cúp Liên ?oàn mùa 1992-93.Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
24h bóng ?á | T?ng h?p tin t?c ho?t ??ng c?a Pháo th? Arsenal. C?p nh?t liên l?c th?ng tin l?ch thi ??u, k?t qu? và v? trí trên BXH c?a cau l?c b?