1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Atletico Madrid
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Atletico Madrid

Club Atlético de Madrid là m?t cau l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Tay Ban Nha, có tr? s? ? th? ?? Madrid. ???c thành l?p vào n?m 1903, Atlético de Madrid ?ang tham gi? gi?i v? ??ch bóng ?á Tay Ban Nha (La Liga). San nhà c?a Atlético de Madrid là Vicente Calderón v?i s?c ch?a 54.851 ng??i.

Lich thi dau vong 12 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay
L?ch thi ??u vòng 12 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này L?ch thi ??u vòng 12 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các tr?n ??u...

Phá l??i Dortmund, Griezmann ?i vào l?ch s? Atletico Madrid

Pha luoi Dortmund, Griezmann di vao lich su Atletico Madrid Ti?n ??o ng??i Pháp tr? thành c?u th? ??u tiên c?a CLB th? ?? Tay Ban Nha cán m?c 20 bàn th?ng ? Champions...

K?t qu? vòng b?ng Champions League ngày h?m nay 7/11

Ket qua vong bang Champions League ngay hom nay 7/11 K?t qu? Champions League h?m nay 7/11/2018, c?p nh?t m?i nh?t k?t qu? bóng ?á cúp c1 2018/19 ?êm qua và r?ng...

L?ch thi ??u vòng 11 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 11 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 11 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

Sao Atletico th? l? gi?c m? giành Qu? bóng vàng

Sao Atletico tho lo giac mo gianh Qua bong vang Antoine Griezmann phát bi?u v? Qu? bóng vàng. Ti?n ??o c?a Atletico Madrid và ?T Pháp m? ??c có ???c nh?ng...

C?c s?c v?i cái tên ???c MU nh?m nang c?p hàng th?

Cuc soc voi cai ten duoc MU nham nang cap hang thu MU mu?n mua Filipe Luis c?a Atletico Madrid, ??i ch? san Old Trafford ch?p nh?n chi 15 tri?u euro mua c?u th?...

L?ch thi ??u vòng 10 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 10 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 10 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

HLV Atletico Madrid bình th?n v?i th?m b?i kinh hoàng nh?t s? nghi?p

HLV Atletico Madrid binh than voi tham bai kinh hoang nhat su nghiep Diego Simeone tam ph?c kh?u ph?c và ca ng?i màn trình di?n trong tr?n ??i th?ng 4-0 khó tin c?a ??i th?...

?i?m tin Bóng ?á 24h t?i ngày 24/10: PSG chi ti?n t?n chiêu m? Griezmann

Diem tin Bong da 24h toi ngay 24/10: PSG chi tien tan chieu mo Griezmann D??i ?ay là nh?ng tin t?c ?áng chú y ???c chuyên trang Bóng ?á 24h t?ng h?p t?i ngày 24/10.

L?ch thi ??u vòng 9 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 9 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 9 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

"Griezmann s? giành Qu? bóng Vàng 2018"

Griezmann se gianh Qua bong Vang 2018 Saul Niguez tin t??ng Antoine Griezmann giành Qu? bóng Vàng 2018, ng?i sao c?a Atletico Madrid kh?ng ??nh v?i...

L?ch thi ??u vòng 8 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 8 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 8 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

Griezmann b?ng d?ng h? h?ng v?i Qu? bóng vàng

Griezmann bong dung ho hung voi Qua bong vang Antoine Griezmann phát bi?u v? Qu? bóng vàng v?i s? h? h?ng. ?ay là ?i?u b?t ng? b?i ti?n ??o c?a Atletico...

HLV Simeone tang b?c các h?c trò sau màn r?a h?n tr??c Dortmund

HLV Simeone tang boc cac hoc tro sau man rua han truoc Dortmund HLV Diego Simeone nói v? tr?n Atletico vs Dortmund, ?ng th?y ng??i Argentina c?m th?y r?t hài lòng khi các...

Griezmann: “Bundesliga ch?ng thua gì Premier League”

Griezmann: “Bundesliga chang thua gi Premier League” Antoine Griezmann phát bi?u v? Bundesliga. Ti?n ??o ng??i Pháp kh?ng ??nh gi?i V?QG c?a ??c ?ang b? ?ánh giá...

Chelsea và Atletico ??i chi?n vì sao AC Milan

Chelsea va Atletico dai chien vi sao AC Milan Chelsea và Atletico mu?n ??a Suso r?i AC Milan, nh?ng ??i bóng này ch?p nh?n chi 34 tri?u b?ng ?? gi?i phóng...

Griezmann ti?t l? ly do t? ch?i Barca ?? ? l?i Atletico

Griezmann tiet lo ly do tu choi Barca de o lai Atletico Barca ?? ti?n r?t g?n t?i ch? ky c?a Griezmann hè v?a qua nh?ng cu?i cùng v?n nh?n th?t b?i khi c? g?ng chiêu...

Liên t?c t?t ngòi, Diego Costa v?n ???c Simeone tin t??ng

Lien tuc tit ngoi, Diego Costa van duoc Simeone tin tuong Ch?ng ki?n phong ?? th?m h?i c?a c?u h?c trò, HLV Simeone lên ti?ng b?o v? Diego Costa và cho r?ng, ti?n ??o...

Các ng?i sao c?a Dortmund ph?n ?ng th? nào sau chi?n th?ng 4-0 tr??c Atletico?

Cac ngoi sao cua Dortmund phan ung the nao sau chien thang 4-0 truoc Atletico? K?t qu? Dortmund 4-0 Atletico Madrid khi?n các c?u th? c?a ??i bóng vùng Ruhr t? ra r?t vui m?ng, m?t s?...

H?y di?t Atletico 4-0, HLV Lucien Favre b?t ng? v?i s?c m?nh c?a Dortmund

Huy diet Atletico 4-0, HLV Lucien Favre bat ngo voi suc manh cua Dortmund HLV Lucien Favre nói v? tr?n Dortmund vs Atletico Madrid, ?ng th?y 60 tu?i kh?ng ??nh b?t ng? khi ??i bóng...

L?ch thi ??u C1 ?êm nay và r?ng sáng ngày mai 25/10

Lich thi dau C1 dem nay va rang sang ngay mai 25/10 L?ch thi ??u cúp C1 Uefa Champions League h?m nay và r?ng sáng mai 25/10/2018, ?êm nay các l??t tr?n th? 3...

Nhà v? ??ch th? gi?i ph?t l? Real Madrid

Nha vo dich the gioi phot lo Real Madrid Lucas Hernandez tr? l?i Real Madrid. Tuy?n th? Pháp ?ang ch?i cho Atletico Madrid và kh?ng chú y t?i nh?ng...

M?t c?u th? Pháp s? giành Qu? bóng vàng 2018

Mot cau thu Phap se gianh Qua bong vang 2018 Antoine Griezmann nh?n xét v? Qu? bóng vàng 2018. Ti?n ??o c?a Atletico Madrid tin r?ng gi?i th??ng danh giá...

?ánh b?i nh??c ti?u, Simeone ca ng?i Griezmann hay nh?t th? gi?i

Danh bai nhuoc tieu, Simeone ca ngoi Griezmann hay nhat the gioi Atletico Madrid m?i ?ay ?? ?ánh b?i Club Brugge v?i s? t?a sáng c?a ng?i sao s? 1, và HLV Diego Simeone ca...
Atletico Madrid
Hu?n luy?n viên tr??ng: Diego Simeone Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: Paseo Virgen del Puerto, 67 28005 Madrid Thành l?p: 1903 San nhà: Vicente Calderon S?c ch?a: 54960 Website: http://www.clubatleticodemadrid.com
Atletico Madrid Atletico Madrid

V? ??ch Tay Ban Nha (La Liga): 10

1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996,2014

 Cúp Nhà vua Tay Ban Nha (Copa del Rey): 9

1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996

 Siêu cúp bóng ?á Tay Ban Nha: 3

1940, 1951, 1985

 Cúp C1: Vào chung k?t

1974

 Cúp C2: 1

1962

 Cúp UEFA: 1

2010

 Cúp Liên l?c ??a: 1

1974

 Cúp Intertoto: 1

2007

Diego Simeone
Diego Simeone
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
24h bóng ?á