1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Barcelona
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Barcelona

FC Barcelona (vi?t t?t c?a Futbol Club Barcelona trong ti?ng Catalan), c?ng th??ng ???c bi?t ??n v?i tên g?i t?t Barcelona, hay than m?t là Bar?a là cau l?c b? th? thao giàu thành tích ? Barcelona, Catalonia, Tay Ban Nha. Cau l?c b? này t?p h?p nhi?u b? m?n th? thao nh?ng trong ?ó n?i ti?ng nh?t là ??i tuy?n bóng ?á Barcelona.

Arturo Vidal co the roi Barca chi sau vai thang gan bo
Arturo Vidal có th? r?i Barca ch? sau vài tháng g?n bó Arturo Vidal r?i Barca vào tháng 1 là kh? n?ng hoàn toàn có th? x?y ra, c?u th? ng??i Chile ?ang kh?ng h?nh phúc ? san...

HLV Barca ch? ra nguyên nhan h? thua th?m Betis

HLV Barca chi ra nguyen nhan ho thua tham Betis Ernesto Valverde phát bi?u sau tr?n Barca 3-4 Betis. HLV tr??ng Barcelona kh?ng ??nh hi?p 1 t?i t? ?? khi?n...

K?t qu? Barca vs Betis tr?n ??u vòng 12 La Liga 2018/19

Ket qua Barca vs Betis tran dau vong 12 La Liga 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Barca vs Betis tr?n ??u vòng 12 La Liga 2018/19 h?m nay....

Phan tích, gi?i m? tr?n ??u Barca vs Betis (La Liga 2018/19)

Phan tich, giai ma tran dau Barca vs Betis (La Liga 2018/19) Barca vs Betis lúc 22h15 ngày 11/11 (Vòng 12 gi?i V?QG Tay Ban Nha La Liga 2018/19): Gi?i m?, t? v?n, ?ánh...

HLV Valverde nói gì tr??c nghi án vùi d?p “bom x?t” Barca?

HLV Valverde noi gi truoc nghi an vui dap “bom xit” Barca? Ousmane Dembele kh?ng có m?t trong danh sách ??ng ky c?a Barcelona cho cu?c ti?p ?ón Real Betis t?i san và có...

Chelsea mu?n gay s?c v?i “hàng th?i” Barca

Chelsea muon gay soc voi “hang thai” Barca Chelsea mu?n mua Denis Suarez c?a Barca, ??i ch? san Stamford Bridge ch?p nh?n chi 20 tri?u euro mua c?u th?...

L?ch thi ??u vòng 12 La Liga mùa gi?i 2018/2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 12 La Liga mua giai 2018/2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 12 La Liga 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

Barca nh?n tin bu?n t? Coutinho

Barca nhan tin buon tu Coutinho HoffenheimPhilippe Coutinho dính ch?n th??ng gan khoeo sau tr?n hòa 1-1 tr??c Inter Milan, anh s? ph?i ngh?...

Pepe có cau tr? l?i cho Arsenal và Barca

Pepe co cau tra loi cho Arsenal va Barca Nicolas Pepe nói v? t??ng lai, ng?i sao ?ang khoác áo Lille c?m th?y vinh d? khi ???c nh?ng ??i bóng l?n nh?...

Inter 1-1 Barca: S?ng xa Messi ch?ng d? dàng

Inter 1-1 Barca: Song xa Messi chang de dang Barca ?? kh?ng th? ?ánh b?i Inter Milan trong chuy?n hành quan t?i Italia ngày h?m qua. Và r? ràng lúc này...

Malcom t?a sáng tr??c Inter: M?t kho?nh kh?c c?u c? s? nghi?p

Malcom toa sang truoc Inter: Mot khoanh khac cuu ca su nghiep Trong chuy?n làm khách t?i Italia, Barca ?? g?p v? vàn khó kh?n và ph?i nh? m?t kho?nh kh?c Malcom t?a sáng...

Hòa Inter, Busquets h?t l?i ca ng?i tan binh kh?ng

Hoa Inter, Busquets het loi ca ngoi tan binh khung Ch? 2 phút sau khi ???c vào san, tan binh Malcom ?? có bàn th?ng quy giá giúp Barca v??n lên d?n tr??c. ?ó là...

Messi và Suarez mu?n b? ba nguyên t? tái h?p

Messi va Suarez muon bo ba nguyen tu tai hop Lionel Messi mu?n Barca mua l?i Neymar, siêu sao ng??i Argentina ?ang r?t mu?n tái h?p v?i c?u th? ng??i...

Messi tr? l?i và Barca th?m b?i: Vì ?au nên n?i?

Messi tro lai va Barca tham bai: Vi dau nen noi? Barcelona chào ?ón Lionel Messi tr? l?i sau ch?n th??ng nh?ng kh?ng ai ng? h? l?i thua th?m Real Betis 3-4...

Barca 3-4 Betis (KT): Messi tr? l?i và l?p cú ?úp, "nhà vua" v?n s?p m?t

Barca 3-4 Betis (KT): Messi tro lai va lap cu dup, nha vua van sap mat Cú ?úp c?a Lionel Messi trong tr?n tái xu?t sau ch?n th??ng là kh?ng ?? ?? c?u Barca kh?i tr?n thua m?t m?t...

Nh?n ??nh Barca vs Betis (22h15 ngày 11/11): G?ng mình qua gi?ng b?o

Nhan dinh Barca vs Betis (22h15 ngay 11/11): Gong minh qua giong bao Barcelona kh?ng Lionel Messi v?n khi?n ng??i ta ph?i nh?c nhi?u theo chi?u h??ng tiêu c?c. Nh?n ??nh Barca vs...

Arsenal ?àm phán chiêu m? sao Barca thay Welbeck

Arsenal dam phan chieu mo sao Barca thay Welbeck Arsenal quy?t tam chiêu m? Malcom c?a Barca vào tháng 1 n?m 2019, ??i ch? san Emirates ?ang c?n m?t l?a ch?n...

Sao Barca ti?t l? ly do t? ch?i MU c?p b?n Everton

Sao Barca tiet lo ly do tu choi MU cap ben Everton Yerry Mina ti?t l? ly do t? ch?i MU, c?u th? ng??i Colombia kh?ng ??nh anh c?p b?n Everton ?? làm vi?c cùng...

Suarez mu?n r?i Barca vào tháng 1

Suarez muon roi Barca vao thang 1 Denis Suarez mu?n r?i Barca, ng?i sao ng??i Tay Ban Nha ?ang c?m th?y th?t v?ng khi kh?ng ???c s? d?ng ? th?i...

Sao kh?ng PSV “t? tình” v?i MU và Barca

Sao khung PSV “to tinh” voi MU va Barca Hirving Lozano nói v? t??ng lai, c?u th? ng??i Mexico bóng gió chuy?n có th? c?p b?n MU ho?c Barca trong...

9 th?ng kê gay s?c sau l??t tr?n C1 r?ng sáng nay

9 thong ke gay soc sau luot tran C1 rang sang nay R?ng sáng nay, r?t nhi?u tr?n ??u ? l??t 4 vòng b?ng Champions League 2018/19 di?n ra, cùng ?i?m qua nh?ng...

Malcom ph?n khích sau bàn th?ng vào l??i Inter Milan

Malcom phan khich sau ban thang vao luoi Inter Milan Malcom nói v? bàn th?ng vào l??i Inter Milan, c?u th? ng??i Brazil t? ra ph?n khích khi ghi có bàn th?ng ??u...

HLV Inter m?ng r? v?i 1 ?i?m giành ???c tr??c Barca

HLV Inter mung ro voi 1 diem gianh duoc truoc Barca Giành 1 ?i?m trong nh?ng phút cu?i cùng, HLV Spalletti chia s? sau tr?n hòa Barca v?i m?t s? hài lòng l?n v?i...

Th?y gì qua tr?n hòa c?ng th?ng gi?a Inter Milan vs Barca?

Thay gi qua tran hoa cang thang giua Inter Milan vs Barca? Tr?n ??i chi?n t?i Giuseppe Meazza ?? khép l?i v?i t? s? hòa, khi c? 2 ??i bóng ??u th? hi?n tinh th?n chi?n...
Barcelona
Hu?n luy?n viên tr??ng: Ernesto Valverde Tejedor Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: C/ Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona Thành l?p: 1899 San nhà: Camp Nou S?c ch?a: 98787 Website: http://www.fcbarcelona.cat
Barcelona Barcelona
 Qu?c gia: 57 danh hi?u

 V? ??ch Tay Ban Nha: 21

1928–29; 1944–45; 1947–48; 1948–49; 1951–52; 1952–53; 1958–59; 1959–60; 1973–74; 1984–85;

1990–91; 1991–92; 1992–93; 1993–94; 1997–98; 1998–99; 2004–05; 2005–06; 2008–09; 2009–10;

2010–11

 Cúp Nhà vua Tay Ban Nha: 25 (k? l?c qu?c gia)

1909–10; 1911–12; 1912–13; 1919–20; 1921–22; 1924–25; 1925–26; 1927–28; 1941–42; 1950–51;

1951–52; 1952–53; 1956–57; 1958–59; 1962–63; 1967–68; 1970–71; 1977–78; 1980–81; 1982–83;

1987–88; 1989–90; 1996–97; 1997–98; 2008–09

 Siêu cúp Tay Ban Nha: 9 (k? l?c qu?c gia)

1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010

 Cúp Liên ?oàn Tay Ban Nha: 2 (k? l?c qu?c gia)

1982-83; 1985-86

 Qu?c t?:15 danh hi?u

 Cúp C1 - Champions League: 4

1991-92; 2005-06; 2008-09; 2010-11

 Cúp C2: 4 (k? l?c chau ?u)

1978-79; 1981-82; 1988-89; 1996-97

 Siêu cúp chau ?u: 3

1992, 1997, 2009

 Cúp v? ??ch th? gi?i các cau l?c b?: 1

2009

 Cúp Inter-Cities Fairs: 3 (ti?n than c?a UEFA Europa League)

1958; 1960; 1966

 Th?ng 16 tr?n liên ti?p ? gi?i v? ??ch bóng ?á Tay Ban Nha mùa gi?i 2010/2011.

 C?u th? ghi bàn xu?t s?c nh?t m?i th?i ??i c?a CLB: Paulino Alcántara (Sinh: 7/10/1896. M?t: 13/2/1964), ng??i Philippines. Anh ?? ghi ???c 356 bàn trong 357 tr?n (1912-1927).

 C?u th? thi ??u nhi?u nh?t cho Bar?a: Migueli, 649 tr?n (1973-1988).

 "Pichichi" ghi nhi?u bàn th?ng nh?t: Ronaldo 34 bàn mùa bóng 1996-1997; Lionel Messi 34 bàn mùa bóng 2009-2010.

 C?u th? ???c mua ??t nh?t: Zlatan Ibrahimovi? ??n t? Inter Milan v?i giá 69 tri?u Euro.

 C?u th? ???c bán ??t nh?t: Luis Figo ??n Real Madrid v?i giá 58.5 tri?u Euro.

 C?u th? tr? nh?t v??t qua c?t m?c 300 tr?n cho Bar?a: Xavi (vào lúc 25 tu?i và 8 tháng).

 Bar?a là CLB duy nh?t ch?a t?ng v?ng m?t ? các cúp chau ?u k? t? khi gi?i này ???c kh?i tranh (1955).

 Cùng v?i Bayern München, Ajax Amsterdam và Juventus là b?n CLB ?? t?ng giành ???c c? ba chi?c cúp chau ?u (C1, C2, C3).

 Cùng v?i Real Madrid và Athletic Bilbao là ba CLB c?a Liga ch?a t?ng ph?i xu?ng h?ng nhì.

 Bar?a c?ng là ??i ?ang gi? k? l?c có s? tr?n th?ng liên ti?p nhi?u nh?t ? Champions League: 11 tr?n t?i mùa bóng 2002-2003.

 Giáo hoàng quá c? John Paul II là thành viên mang th? s? 108.000 c?a CLB.

 Bar?a là CLB Tay Ban Nha s? h?u nhi?u "Qu? bóng vàng chau ?u" nh?t: Suárez (1960), Cruyff (1973,1974), Stoichkov (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Figo (2000), Ronaldinho (2005), Messi (2009,2010).

 Bar?a là CLB s? h?u nhi?u c?u th? "Xu?t s?c nh?t th? gi?i c?a FIFA": Romário (1994), Ronaldo (1996,1997), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004,2005), Messi (2009,2010).

 Messi tr? thành c?u th? ??u tiên ?o?t gi?i th??ng "Qu? bóng vàng Fifa" - n?m 2010 (t? n?m 2010, gi?i th??ng "Qu? bóng vàng Chau ?u" và gi?i th??ng "C?u th? xu?t s?c nh?t Fifa" ???c g?p chung l?i thành "Qu? bóng vàng Fifa").

 Bar?a c?ng là CLB có nhi?u c?u th? t?ng ?o?t danh hi?u "Chi?c giày vàng chau ?u" nh?t: Krankl (1979), Stoichkov (1990), Pizzi (1996), Ronaldo (1997), Lionel Messi (2011).

 Bar?a là CLB Tay Ban Nha ??u tiên ??t "cú ?n ba" trong mùa gi?i 2008-2009 v?i 3 chi?c cúp: La Liga, Copa del Rey, Champion League .

 Bar?a là CLB ??u tiên trên th? gi?i ?o?t ???c 6 chi?c cúp (m?c t?i ?a ? Tay Ban Nha) trong n?m 2009 bao g?m: La Liga, Copa del Rey, Champion League, Siêu cúp TBN, Siêu cúp chau ?u, Cúp th? gi?i CLB.

 Barca là CLB v? ??ch v?i s? ?i?m k? l?c 99 ?i?m/38 vòng ??u (k? l?c t?i La Liga và toàn chau ?u ) trong mùa gi?i 2009/2010.

Ernesto Valverde Tejedor
Ernesto Valverde Tejedor
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status

CLB Barca 2018/2019 m?i nh?t- T?ng h?p tin t?c thi ??u, l?ch thi ??u, k?t qu? và ho?t ??ng bên l? c?a Barcelona.