1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Napoli
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Napoli

 
Napoli
Società Sportiva Calcio Napoli, ???c bi?t ??n gi?n v?i cái tên Napoli, là m?t cau l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p c?a Y có tr? s? ? Naples và thành l?p vào n?m 1926. ??i bóng dành ph?n l?n kho?ng th?i gian trong l?ch s? ch?i ? Serie A, n?i hi?n ??i bóng ?ang ch?i mùa gi?i 2009-10.
Real co doi thu lon vu hang thai Liverpool
Real có ??i th? l?n v? "hàng th?i" Liverpool Napoli mu?n mua Iago Aspas c?a Celta Vigo, ??i bóng c?a Italia ?ang mu?n v??t m?t Real Madrid trong th??ng v? này.

Chia ?i?m t?i San Paolo, Ancelotti và Tuchel ??u c?m th?y hài lòng

Chia diem tai San Paolo, Ancelotti va Tuchel deu cam thay hai long Tr?n Napoli vs PSG ?? k?t thúc v?i t? s? hòa 1-1, k?t qu? này khi?n c? Carlo Ancelotti và Thomas Tuchel ??u...

L?ch thi ??u vòng 11 Serie A 2018- 2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 11 Serie A 2018- 2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 11 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

HLV Ancelotti cay cú nói v? tr?n hòa tr??c PSG

HLV Ancelotti cay cu noi ve tran hoa truoc PSG Carlo Ancelotti phát bi?u sau tr?n PSG vs Napoli, ?ng th?y ng??i Italia c?m th?y r?t ti?c nu?i sau khi các...

Napoli chi 60 tri?u euro mua m?c tiêu s? 1 c?a Barca và Chelsea

Napoli chi 60 trieu euro mua muc tieu so 1 cua Barca va Chelsea Napoli mu?n mua Krzysztof Piatek c?a Genoa vào tháng 1 n?m 2019, ??i bóng c?a Italia ch?p nh?n chi t?i 60...

Sarri b? ??i bóng c? Napoli nói l?i ??ng cay, ch? trích tham ti?n

Sarri bi doi bong cu Napoli noi loi dang cay, chi trich tham tien Ch? t?ch Aurelio De Laurentiis t? cáo c?u HLV c?a mình ch? bi?t ??n ti?n và ti?n nên m?i quy?t d?t áo ra ?i...

Barca b?t ng? h?i mua sao kh?ng c?a Napoli

Barca bat ngo hoi mua sao khung cua Napoli Barca mu?n mua Kalidou Koulibaly c?a Napoli, theo Mundo Deportivo, ??i ch? san Camp Nou ch?p nh?n chi 65...

D? am Napoli 1-0 Liverpool: Hàng c?ng kéo lùi L? ?oàn ??

Du am Napoli 1-0 Liverpool: Hang cong keo lui Lu doan do Hàng c?ng Liverpool kh?ng tung ra n?i m?t cú d?t ?i?m trúng khung thành trên san c?a Napoli, ?ó là ly do l?n...

Th?ng kê kh?ng th? b? qua sau th?t b?i c?a Liverpool tr??c Napoli

Thong ke khong the bo qua sau that bai cua Liverpool truoc Napoli Liverpool n?i dài chu?i tr?n kh?ng th?ng trên m?i ??u tr??ng lên con s? 3 sau tr?n thua 0-1 tr??c Napoli,...

Klopp bóng gió chuy?n ch? ?ang ???c Ancelotti khen ??u

Klopp bong gio chuyen chi dang duoc Ancelotti khen deu Phát bi?u c?a HLV ng??i ??c v? ??ng nghi?p ng??i Y tr??c màn ??i ??u ??u trí ? tr?n ??i chi?n Napoli vs...

Napoli sa l?y, Ancelotti cay cú t? Sao ?? ch?i b?n

Napoli sa lay, Ancelotti cay cu to Sao Do choi ban Phát bi?u t?c gi?n c?a HLV ng??i Y sau tr?n hòa kh?ng bàn th?ng gi?a Napoli vs Sao ?? Belgrade ? b?ng C...

Vào b?ng t? th?n, Acelotti v?n lên gi?ng thách th?c Liverpool, PSG

Vao bang tu than, Acelotti van len giong thach thuc Liverpool, PSG R?i vào b?ng ??u n?ng n? v?i nh?ng cái tên s?ng s? c?a bóng ?á chau ?u, nh?ng Carlo Ancelotti bình th?n v?...

L? b?n ?? m?i c?a "hi?n t??ng Serie A" Krzysztof Piatek

Lo ben do moi cua hien tuong Serie A Krzysztof Piatek Krzysztof Piatek c?p b?n Napoli vào tháng 1 n?m 2019, ?ó là th?ng tin ???c Corriere dello Sport ??ng t?i. ??i...

Neymar kêu g?i ??ng ??i PSG “t? chi?n” v?i Napoli

Neymar keu goi dong doi PSG “tu chien” voi Napoli Neymar phát bi?u tr??c tr?n Napoli vs PSG. Ng?i sao ng??i Brazil kêu g?i tinh th?n quy?t tam n?i các ??ng ??i...

L?ch thi ??u vòng 10 Serie A 2018/19 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 10 Serie A 2018/19 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 10 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng ti ngày gi? các...

"Ch?t h?t" tr??c Napoli, HLV PSG ph?n ?ng nh? th? nào

Chet hut truoc Napoli, HLV PSG phan ung nhu the nao Thomas Tuchel nói v? tr?n PSG vs Napoli, ?ng th?y ng??i ??c th?a nh?n ??i bóng n??c Pháp g?p khó kh?n tr??c...

Napoli ch?t giá bán Koulibaly cho Barca

Napoli chot gia ban Koulibaly cho Barca Napoli bán Kalidou Koulibaly cho Barca v?i giá 100 tri?u euro, ?ó là th?ng tin ???c Corriere dello Sport...

L?ch thi ??u vòng 8 Serie A 2018/19 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 8 Serie A 2018/19 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 8 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng ti ngày gi? các...

Ancelotti lang lang sau màn ?? b?i Liverpool hùng m?nh

Ancelotti lang lang sau man da bai Liverpool hung manh Carlo Ancelotti phát bi?u sau tr?n Napoli 1-0 Liverpool. HLV tr??ng Napoli ??c bi?t hài lòng v?i phong ?? c?a...

5 ?i?u rút ra sau tr?n Napoli 1-0 Liverpool

5 dieu rut ra sau tran Napoli 1-0 Liverpool Liverpool ti?p t?c gay th?t v?ng khi th?t b?i 0-1 trên san c?a Napoli, cùng ?i?m qua nh?ng ?i?m nh?n Napoli...

Tr??c tr?n g?p Napoli: Salah và hành trình tìm l?i chính mình

Truoc tran gap Napoli: Salah va hanh trinh tim lai chinh minh T?ng 3 l?n ch?m trán Napoli trong quá kh?, tr?n c?u t?i Champions League vào ?êm nay s? là c? h?i ?? Mohamed...

Nh?n ??nh Napoli vs Liverpool (02h00 ngày 4/10): Khó c?n L? ?oàn ??

Nhan dinh Napoli vs Liverpool (02h00 ngay 4/10): Kho can Lu doan do Nh?n ??nh Napoli vs Liverpool b?ng C Champions League 2018/19 nghiêng h?n v? phía The Kop, khi mà hàng c?ng...

Tr?n Napoli vs Liverpool t?i Champions League ph?i ??i san?

Tran Napoli vs Liverpool tai Champions League phai doi san? UEFA xác nh?n tr?n Napoli vs Liverpool kh?ng ??i san khi ??i bóng Italia ch?a có ??ng thái ?? ngh? chính th?c...

Liverpool vào b?ng t? th?n, Klopp nói gì?

Liverpool vao bang tu than, Klopp noi gi? K?t qu? b?c th?m vòng b?ng Champions League 2018/19 mang ??n cho n?a ?? vùng Merseyside nh?ng ??i th? kh?ng...
Napoli
Hu?n luy?n viên tr??ng: Carlo Ancelotti Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Napoli Thành l?p: 1960 San nhà: Stadio San Paolo S?c ch?a: 60240 Website: http://www.sscnapoli.it
Napoli Napoli
Gi?i n?i ??a
Serie A (Gi?i bóng ?á qu?c gia italia)
 
V? ??ch : 1987; 1990
 
V? nhì : 1968; 1975; 1988; 1989, 2013
 
Serie B (Gi?i bóng ?á H?ng 2 qu?c gia italia)
 
V? ??ch : 1950
 
V? nhì : 1962; 1965; 2000; 2007
 
Serie C1
 
V? ??ch phía B?c : 2006
 
Coppa Italia (Cúp Italia)
 
V? ??ch : 1962; 1976; 1987; 2012; 2014
 
V? nhì : 1972; 1978; 1989; 1997
 
Supercoppa Italiana (Siêu cúp Italia)
 
V? ??ch : 1990, 2014
 
V? nhì : 2012
 
??u tr??ng chau ?u

UEFA Cup/Cúp C3
V? ??ch : 1989
 
Cúp C2
 
Bán k?t : 1977
 
T? k?t : 1963
 
Coppa delle Alpi
 
V? ??ch : 1966
 
Anglo-Italian League Cup
 
V? ??ch : 1976
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status