1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Roma
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Roma

 
Roma
A.S. Roma, tên ??y ?? là Associazione Sportiva Roma (Hi?p h?i Th? thao Roma) là m?t ??i bóng th? ?? c?a Y, các bi?t danh là Giallorossi (vàng-??), La Magica, I Lupi, Capitolini. Hi?n t?i ?ang thi ??u t?i Serie A. Trang ph?c truy?n th?ng là màu m?n chín v?i vi?n vàng, qu?n tr?ng và t?t ?en.
Thuc hu vu MU va Arsenal chi 30 trieu bang mua Lorenzo Pellegrini
Th?c h? v? MU và Arsenal chi 30 tri?u b?ng mua Lorenzo Pellegrini T??ng lai Lorenzo Pellegrini v?n ?ang n?m t?i Roma, Calciomercato kh?ng ??nh MU và Arsenal ch?a ?? ngh? h?i mua c?u th?...

L?ch thi ??u cúp C1/Champions League ?êm nay và r?ng sáng ngày mai 8/11

Lich thi dau cup C1/Champions League dem nay va rang sang ngay mai 8/11 L?ch thi ??u cúp C1 h?m nay và r?ng sáng mai 8/11/2018, l?ch phát sóng tr?c ti?p Uefa Champions League trên...

L?ch thi ??u vòng 10 Serie A 2018/19 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 10 Serie A 2018/19 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 10 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng ti ngày gi? các...

L?ch thi ??u vòng 9 Serie A 2018/19 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 9 Serie A 2018/19 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 9 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng ti ngày gi? các...

3 ??i bóng Anh s?n sàng ??a Dzeko tr? l?i Premier League

3 doi bong Anh san sang dua Dzeko tro lai Premier League Edin Dzeko tr? l?i Premier League là kh? n?ng có th? x?y ra ? Hè 2019, Southampton, Cardiff và Crystal Palace...

L?ch thi ??u vòng 8 Serie A 2018/19 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 8 Serie A 2018/19 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 8 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng ti ngày gi? các...

HLV Roma ch? ra ly do Modric s? giành Qu? bóng vàng

HLV Roma chi ra ly do Modric se gianh Qua bong vang Eusebio Di Francesco phát bi?u v? Luka Modric. HLV tr??ng AS Roma tin r?ng v?i nh?ng gì ?? th? hi?n c? t?i...

Roma b?t ng? mu?n "rút ru?t" Real Madrid

Roma bat ngo muon rut ruot Real Madrid Roma mu?n mua Lucas Vazquez c?a Real Madrid vào tháng 1 n?m 2019, ??i bóng c?a Italia ch?p nh?n chi ra 30...

Vì ?i?u này, M.U khó lòng chiêu m? sao tr? Roma

Vi dieu nay, M.U kho long chieu mo sao tre Roma Roma mu?n gia h?n h?p ??ng v?i Lorenzo Pellegrini. ??i bóng Italia mu?n b? ?i ?i?u kho?n ra ?i tr??c th?i h?n...

Ng??i Roma cay cú: "N'Zonzi xu?t s?c h?n Malcom"

Nguoi Roma cay cu: N'Zonzi xuat sac hon Malcom Giám ??c th? thao Monchi c?a Roma kh?ng ??nh N’Zonzi là m?t tan binh ch?t l??ng h?n so v?i Malcom.

Roma chu?n b? “báo thù” Barca thành c?ng

Roma chuan bi “bao thu” Barca thanh cong Roma s?p có Steven N'Zonzi, ng??i c?ng ???c Barcelona ?? m?t t? Sevilla v?i m?c giá vào kho?ng 30 tri?u Euro....

Cristiano Ronaldo ??n Juventus: Cánh chim báo b?o cho c? Serie A

Cristiano Ronaldo den Juventus: Canh chim bao bao cho ca Serie A S? xu?t hi?n c?a Cristiano Ronaldo nh? cánh chim báo b?o, báo hi?u cho s? ??i thay c?a Serie A trong n? l?c...

Arsenal dùng Ramsey “cau” ti?n ??o Roma

Arsenal dung Ramsey “cau” tien dao Roma Arsenal mu?n mua Patrik Schick c?a Roma, Pháo th? ch?p nh?n dùng Aaron Ramsey ?? thuy?t ph?c ??i bóng Italia...

L?ch thi ??u vòng 11 Serie A 2018- 2019 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 11 Serie A 2018- 2019 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 11 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng tin ngày gi? các...

Ch? Real ho?c Barca m?i ?? s?c chiêu m? sao kh?ng Roma

Chi Real hoac Barca moi du suc chieu mo sao khung Roma Kostas Manolas r?i Roma n?u c?p b?n Real ho?c Barca, ngoài hai ??i bóng này c?u th? 27 tu?i s? kh?ng c?p b?n...

?ay! ??i bóng s?n sàng chi 25 tri?u euro ??a Dzeko tr? l?i Ngo?i h?ng Anh

Day! Doi bong san sang chi 25 trieu euro dua Dzeko tro lai Ngoai hang Anh West Ham mu?n mua Edin Dzeko, ??i bóng thành London ch?p nh?n chi 25 tri?u euro ?? ??a c?u th? 32 tu?i tr?...

Sát th? Serie A mu?n quay l?i n??c Anh, Chelsea m?ng th?m

Sat thu Serie A muon quay lai nuoc Anh, Chelsea mung tham Trong m?t cu?c ph?ng v?n m?i ?ay, c?u ti?n ??o c?a CLB Man City – Edin Dzeko mu?n tr? l?i Premier League...

Sao Roma nói gì sau cú hat-trick t?i Champions League?

Sao Roma noi gi sau cu hat-trick tai Champions League? Edin Dzeko phát bi?u sau tr?n Roma 5-0 Viktoria Plzen. Chan sút ng??i Bosnia th?a nh?n ??i bóng c?a mình...

Real Madrid 3-0 AS Roma (KT): Nhà ?KV? ra quan t?ng b?ng

Real Madrid 3-0 AS Roma (KT): Nha DKVD ra quan tung bung Tr?c ti?p Real Madrid vs AS Roma: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u...

MU và Chelsea g?p khó trong vi?c chiêu m? b? ??i c?a Roma

MU va Chelsea gap kho trong viec chieu mo bo doi cua Roma Chuy?n nh??ng MU ?ang g?p khó trong vi?c chiêu m? Lorenzo Pellegrini c?a Roma, Chelsea c?ng ??ng tr??c kh?...

Huy?n tho?i ?ánh giá Man United còn kh?ng b?ng Roma

Huyen thoai danh gia Man United con khong bang Roma M?i ?ay, huy?n tho?i Patrick Kluivert ly gi?i nguyên nhan t? ch?i M.U, ch?n AS Roma làm b?n ?? m?i cho c?u...

CHíNH TH?C: AS Roma chiêu m? thành c?ng nhà v? ??ch World Cup 2018

CHINH THUC: AS Roma chieu mo thanh cong nha vo dich World Cup 2018 D??i tác ??ng c?a Monchi, AS Roma chiêu m? thành c?ng ti?n v? Steven Nzonzi, c?u th? v?a v? ??ch World Cup...

T? Juventus ??n AC Milan: K? ho?ch tr? v? th?i hoàng kim c?a Serie A

Tu Juventus den AC Milan: Ke hoach tro ve thoi hoang kim cua Serie A Ng??i ta ?ang th?y r? nh?ng b??c chuy?n mình c?a Serie A trong mùa hè bu?n vui hai n?a c?a bóng ?á Italia khi...

Real Madrid 2-1 Roma (KT): Bale t?a sáng, Los Blancos th?ng tr?n cu?i ? ICC 2018

Real Madrid 2-1 Roma (KT): Bale toa sang, Los Blancos thang tran cuoi o ICC 2018 D??ng nh? Real Madrid th?i k? h?u Ronaldo v?n s? s?ng t?t, s?ng kh?e k? c? khi kh?ng c?n ??a v? nh?ng b?n h?p...
Roma
Hu?n luy?n viên tr??ng: Eusebio Di Francesco Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Roma Thành l?p: 1927 San nhà: Stadio Olimpico S?c ch?a: 70634 Website: http://www.asroma.com/en
Roma Roma
Danh hi?u c?p Qu?c gia
 
Serie A:
 
V? ??ch (3): 1941–1942; 1982–1983; 2000–01
 
á quan (12): 1930–31; 1935–1936; 1954–1955; 1980–81; 1983–84; 1985–86; 2001–02; 2003–04; 2005–06; 2006–07; 2007–08; 2009–10
 
Coppa Italia:
 
V? ??ch (9): 1963–64; 1968–69; 1979–80; 1980–81; 1983–84; 1985–86; 1990–91; 2006–07; 2007–08
 
á quan (7): 1936–37; 1940–41; 1992–93; 2002–03; 2004–05; 2005–06; 2009–10
 
Siêu cúp bóng ?á Y:
 
V? ??ch (2): 2001; 2007
 
á quan (5): 1991; 2005; 2006; 2008; 2010
 
Serie B:
 
V? ??ch (1): 1951–52
 
Danh hi?u qu?c t?
UEFA Champions League:
 
á quan (1): 1983–84
 
Cúp Inter-Cities Fairs/Cúp C3:
 
V? ??ch (1): 1960–61
 
á quan (1): 1990–91
Eusebio Di Francesco
Eusebio Di Francesco
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status