1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. AC Milan
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
AC Milan
Associazione Calcio Milan S.p.A. (C?ng ty c? ph?n Cau l?c b? bóng ?á Milan), th??ng ???c bi?t ??n v?i tên g?i t?t A.C. Milan, AC Milan hay ??n gi?n là Milan, là m?t cau l?c b? bóng ?á c?a thành ph? Milano, Y ???c thành l?p ngày 16 tháng 12 n?m 1899.
HLV Milan ly giai cho “con dien” cua Higuain truoc Juventus
HLV Milan ly gi?i cho “c?n ?iên” c?a Higuain tr??c Juventus Gennaro Gattuso phát bi?u v? Gonzalo Higuain. HLV tr??ng AC Milan tin r?ng Higuain ?ang g?p ph?i r?t nhi?u áp l?c và...

Ronaldo an ?i ??ng nghi?p Higuain sau th?m h?a ? Milan

Ronaldo an ui dong nghiep Higuain sau tham hoa o Milan Cristiano Ronaldo ?? lên ti?ng b?o v? Higuain sau khi ti?n ??o c?a Milan m?i ph?i nh?n th? ?? trong tr?n thua...

Tr??c ??i ??u, ng??i Milan tuyên b? kh?ng ngán Juventus

Truoc doi dau, nguoi Milan tuyen bo khong ngan Juventus Pepe Reina phát bi?u tr??c tr?n AC Milan vs Juventus. Th? m?n 36 tu?i kh?ng ??nh ??i bóng áo ?? ?en kh?ng có...

Arsene Wenger lên ti?ng v? kh? n?ng d?n d?t AC Milan

Arsene Wenger len tieng ve kha nang dan dat AC Milan Giáo S? ng??i Pháp cam ?oan s? s?m tr? l?i v?i bóng ?á nh?ng ít nh?t c?ng ph?i t? mùa gi?i sau và hi?n t?i...

Milan l?i thua nh?c, Gattuso nh?n trách nhi?m

Milan lai thua nhuc, Gattuso nhan trach nhiem Gennaro Gattuso phát bi?u sau tr?n Milan 1-2 Betis. Nhà c?m quan 40 tu?i th?a nh?n nh?ng ph??ng án chi?n...

Ghi bàn quy?t ??nh t?i derby, ng??i hùng Inter nói gì?

Ghi ban quyet dinh tai derby, nguoi hung Inter noi gi? Mauro Icardi phát bi?u sau tr?n Inter 1-0 Milan. Ti?n ??o ng??i Argentina kh?ng ??nh Inter x?ng ?áng giành...

Higuain ?? cao derby Milan, t? Juve v?t chanh b? v?

Higuain de cao derby Milan, to Juve vat chanh bo vo M?i ?ay, ti?n ??o Higuain ca ng?i AC Milan ?? làm m?i cách ?? chiêu m? anh mùa hè v?a r?i, ??ng th?i ?? cao...

Kaka tin t??ng s? thành c?ng c?a “bom t?n” Milan

Kaka tin tuong su thanh cong cua “bom tan” Milan Kaka nói v? vi?c Milan mua Lucas Paqueta. C?u danh th? ng??i Brazil tin r?ng h?u b?i ??ng h??ng s? có m?t...

“G? ?iên” Gattuso s? mang l?i thành c?ng cho AC Milan!

“Ga dien” Gattuso se mang lai thanh cong cho AC Milan! Nikola Kalinic phát bi?u v? AC Milan. Ti?n ??o c?a Atletico Madrid hy v?ng CLB c? s? phát tri?n m?nh d??i...

??i di?n ti?t l? Ibrahimovic chu?n b? ?àm phán v?i Milan

Dai dien tiet lo Ibrahimovic chuan bi dam phan voi Milan Th?ng tin AC Milan mu?n mua Zlatan Ibrahimovic xu?t hi?n tràn ng?p trên báo chí Italia. Ng??i ??i di?n Mino...

AC Milan b?t ng? mu?n "rút ru?t" Barca

AC Milan bat ngo muon rut ruot Barca AC Milan mu?n mua Denis Suarez c?a Barca, ??i ch? san San Siro ch?p nh?n chi 20 tri?u euro nh?m thuy?t ph?c...

Chi?n th?ng tr? l?i, HLV Gattuso ra yêu c?u cho Milan

Chien thang tro lai, HLV Gattuso ra yeu cau cho Milan Gennaro Gattuso phát bi?u sau tr?n Sassuolo 1-4 AC Milan. HLV tr??ng Milan cho r?ng ??i bóng c?a mình c?n...

Gonzalo Higuain xin l?i vì t?m th? ?? trong l?n g?p l?i Juventus

Gonzalo Higuain xin loi vi tam the do trong lan gap lai Juventus Nh?n th? ?? trong l?n ch?m trán ??i bóng c? Juventus, Gonzalo Higuain g?i l?i xin l?i vì ?? có hành ??ng b?t...

Milan nh?n tin c?c s?c tr??c ??i chi?n v?i Juventus

Milan nhan tin cuc soc truoc dai chien voi Juventus Ch?n th??ng c?a Mateo Musacchio di?n bi?n theo chi?u h??ng ??y tiêu c?c. Trung v? c?a AC Milan ph?i ngh? thi...

Sao Milan nguy?n thành “c?m t? quan” tr??c Juventus

Sao Milan nguyen thanh “cam tu quan” truoc Juventus Gennaro Gattuso phát bi?u sau tr?n Real Betis 1-1 Milan. HLV tr??ng Milan hy v?ng Mateo Musacchio h?i ph?c...

"Giáo s?" Wenger s?p làm vi?c ? Serie A

Giao su Wenger sap lam viec o Serie A Arsene Wenger d?n d?t AC Milan là kh? n?ng có th? x?y ra trong th?i gian t?i, ??i ch? san San Siro ?ang nh?m...

H?u derby, HLV Inter t? Milan “chém ?inh, ch?t s?t”

Hau derby, HLV Inter to Milan “chem dinh, chat sat” Luciano Spalletti phát bi?u sau tr?n Inter 1-0 Milan. Chi?n l??c gia 59 tu?i lên ti?ng ch? trích l?i ?á th?...

HLV Milan kh?ng ?? l?i cho “Buffon ?? nh?” sau tr?n thua Inter

HLV Milan khong do loi cho “Buffon de nhi” sau tran thua Inter Gennaro Gattuso phát bi?u sau tr?n Inter 1-0 Milan. HLV tr??ng AC Milan v?n b?o v? Gianluigi Donnarumma –...

Bakayoko nói gì v? kh? n?ng b? AC Milan th?i h?i ngay tháng 1?

Bakayoko noi gi ve kha nang bi AC Milan thai hoi ngay thang 1? Ng??i ??i di?n c?a Bakayoko ?? ph? nh?n nh?ng tin ??n cho r?ng c?u th? ng??i Pháp s? ph?i tr? v? Chelsea ngay...

AC Milan tính tr? l?i Chelsea “bom x?t” Bakayoko

AC Milan tinh tra lai Chelsea “bom xit” Bakayoko AC Milan tr? l?i Tiemoue Bakayoko cho Chelsea vào tháng 1 n?m 2019, ??i bóng thành Milan ?ang r?t th?t v?ng...

Kh?ng có chuy?n AC Milan v??t m?t MU v? Lucas Paqueta

Khong co chuyen AC Milan vuot mat MU vu Lucas Paqueta AC Milan mua thành c?ng Lucas Paqueta là tin ??n kh?ng ?úng s? th?c, ?ích than Giám ??c th? thao Carlos Noval...

L?ch thi ??u vòng 8 Serie A 2018/19 cu?i tu?n này

Lich thi dau vong 8 Serie A 2018/19 cuoi tuan nay L?ch thi ??u vòng 8 Serie A 2018/19 ???c chuyên trang Bóng ?á 24h c?p nh?t chi ti?t th?ng ti ngày gi? các...

Milan can nh?c ??a c?ng th?n Ibrahimovic tr? l?i

Milan can nhac dua cong than Ibrahimovic tro lai AC Milan tính mua Zlatan Ibrahimovic. Ti?n ??o 37 tu?i v?n th? hi?n phong ?? r?t t?t t? khi chuy?n t? Man...

AC Milan mu?n "rút ru?t" b?ng ???c Chelsea vào tháng 1

AC Milan muon rut ruot bang duoc Chelsea vao thang 1 AC Milan quy?t tam mua Cesc Fabregas, Mundo Deportivo kh?ng ??nh ngay t? th?i ?i?m này ??i bóng thành Milan...
AC Milan
Hu?n luy?n viên tr??ng: Gennaro Gattuso Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Via Piccolomini 5,20151 Milano Thành l?p: 1899 San nhà: San Siro S?c ch?a: 80018 Website: http://www.acmilan.com/
AC Milan AC Milan
Danh hi?u chính th?c
Qu?c gia
29 danh hi?u

V? ??ch qu?c gia Y: 18
 
1900-01, 1905-06, 1906-07, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79
 
1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11
 
Cúp qu?c gia Y: 5
 
1966-67, 1971-72, 1972-73, 1976-77, 2002-03
 
Siêu cúp qu?c gia Y: 6
 
1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011
 
Serie B: 2
 
1980–81, 1982–83
 
Qu?c t?
18 danh hi?u
 
UEFA Champions League/Cúp C1: 7
 
1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07
 
UEFA Cup Winners' Cup/Cúp C2: 2
 
1967-68, 1972-73
 
UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á chau ?u: 5
 
1989; 1990; 1994; 2003; 2007
 
V? ??ch Cúp Liên l?c ??a: 3
 
1969; 1989; 1990
 
Cúp v? ??ch th? gi?i các cau l?c b?: 1
 
2007
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
tin bóng ?á