1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Espanyol
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Espanyol RCD Espanyol de Barcelona (ti?ng Tay Ban Nha: Real Club Deportivo Espa?ol) là cau l?c b? bóng ?á ? thành ph? Barcelona, x? Catalan, Tay Ban Nha. Nó ???c bi?t ??n v?i ??i bóng ?á c?a mình.Espanyol hi?n ?ang ch?i ? Cornellà-El Prat Estadi v?i 40.500 ch? ng?i cho khán gi?.
Espanyol
Hu?n luy?n viên tr??ng: Joan Francesc Ferrer .Rubi Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: Paseo Olimpico, 17-19, ES-08038 BARCELONA Thành l?p: 1900 San nhà: Estadi Cornella-El Prat S?c ch?a: 40500 Website: http://www.rcdespanyol.com
Espanyol Espanyol
V? ??ch Primera Liga - Tay Ban Nha: 1933, 1967, 1973, 1987

V? ??ch Cup Tay Ban Nha: 1929, 1940, 2000, 2006

á quan Cup Tay Ban Nha: 1911, 1915, 1941, 1947, 1957

á quan Super Cup - Tay Ban Nha: 2000

á quan UEFA Cup  2007
Joan Francesc Ferrer .Rubi
Joan Francesc Ferrer .Rubi
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
  BXH TBN | K?t qu? bóng ?á Tay Ban Nha | L?ch thi ??u Tay Ban Nha
L?ch thi ??u bóng ?á h?m nay | L?ch thi ??u bóng ?á | Video bóng ?á Tay Ban Nha