1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Inter Milan
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Inter Milan
Football Club Internazionale Milano S.p.A. (C?ng ty c? ph?n Cau l?c b? bóng ?á Internazionale Milan), th??ng ???c bi?t ??n v?i tên g?i t?t Internazionale, Inter Milan hay ??n gi?n là Inter, là m?t cau l?c b? bóng ?á Y ? Milano, Lombardy, ???c thành l?p ngày 09 tháng 3 n?m 1908.
Day! Doi bong chi 80 trieu bang mua Martial vao thang 1
?ay! ??i bóng chi 80 tri?u b?ng mua Martial vào tháng 1 Inter Milan mu?n mua Anthony Martial c?a MU, ??i bóng c?a Italia có th? chi t?i 80 tri?u b?ng mua ng?i sao c?a Man ??.

Malcom t?a sáng tr??c Inter: M?t kho?nh kh?c c?u c? s? nghi?p

Malcom toa sang truoc Inter: Mot khoanh khac cuu ca su nghiep Trong chuy?n làm khách t?i Italia, Barca ?? g?p v? vàn khó kh?n và ph?i nh? m?t kho?nh kh?c Malcom t?a sáng...

Hòa Inter, Busquets h?t l?i ca ng?i tan binh kh?ng

Hoa Inter, Busquets het loi ca ngoi tan binh khung Ch? 2 phút sau khi ???c vào san, tan binh Malcom ?? có bàn th?ng quy giá giúp Barca v??n lên d?n tr??c. ?ó là...

Th? m?n Inter ti?c r? khi kh?ng th? ng?n Barca

Thu mon Inter tiec re khi khong the ngan Barca Dù có Inter có bàn th?ng trong nh?ng phút cu?i cùng ?? ki?m ???c 1 ?i?m, nh?ng th? thành Samir Handanovic...

K?t qu? Inter Milan vs Barca tr?n ??u b?ng B Champions League 2018/19

Ket qua Inter Milan vs Barca tran dau bang B Champions League 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Inter Milan vs Barca tr?n ??u b?ng B cúp C1/Champions League...

Ng??i Inter Milan t? tin h? g?c Barcelona

Nguoi Inter Milan tu tin ha guc Barcelona Trong khi Borja Valero - ti?n v? Inter Milan t? tin chi?n th?ng Barcelona thì ?ng th?y Luciano Spalletti l?i...

Tr??c ??i chi?n, HLV Inter ?? tìm ra cách kh?c ch? Barca

Truoc dai chien, HLV Inter da tim ra cach khac che Barca Trong bu?i h?p báo tr??c tr?n, HLV Spalletti chia s? v? Barca và cho bi?t ?ang k? v?ng vào s? tr? l?i c?a m?t...

HLV Spalletti bình th?n dù Inter ??i th?ng t?i Serie A

HLV Spalletti binh than du Inter dai thang tai Serie A Luciano Spalletti phát bi?u sau tr?n Lazio 0-3 Inter. Chi?n th?ng ?n t??ng ngay t?i san Olimpico giúp Inter...

Góc Barca: Tháng ngày r?c r? là khi thoát ki?p “con tin” c?a Messi

Goc Barca: Thang ngay ruc ro la khi thoat kiep “con tin” cua Messi Ch?a th? là “Tháng n?m r?c r?” b?i Lionel Messi s? còn quay tr? l?i, cùng l?m là sau 1 tháng t?i. Nh?ng vi?c...

4 ?i?u rút ra sau tr?n th?ng d? dàng c?a Barca

4 dieu rut ra sau tran thang de dang cua Barca Trong ngày thi?u v?ng ng?i sao ch? l?c Lionel Messi, ?oàn quan Valverde v?n tìm ???c chi?n th?ng. D??i ?ay là...

K?t qu? Barca vs Inter Milan tr?n ??u Champions League 2018/19

Ket qua Barca vs Inter Milan tran dau Champions League 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Barca vs Inter Milan tr?n ??u b?ng B cúp C1/Champions League...

Phan tích, gi?i m? tr?n ??u Barca vs Inter Milan (Champions League 2018/19)

Phan tich, giai ma tran dau Barca vs Inter Milan (Champions League 2018/19) Barca vs Inter Milan lúc 02h00 ngày 25/10 (B?ng B cúp C1/Champions League 2017/18): Gi?i m?, t? v?n, ?ánh giá...

Real g?i Inter: 80 tri?u euro + Benzema = Icardi?

Real gui Inter: 80 trieu euro + Benzema = Icardi? Real Madrid r?t mu?n mua Mauro Icardi c?a Inter Milan, h? ch?p nh?n dùng 80 tri?u euro c?ng ti?n ??o Karim...

HLV Inter m?ng r? v?i 1 ?i?m giành ???c tr??c Barca

HLV Inter mung ro voi 1 diem gianh duoc truoc Barca Giành 1 ?i?m trong nh?ng phút cu?i cùng, HLV Spalletti chia s? sau tr?n hòa Barca v?i m?t s? hài lòng l?n v?i...

Th?y gì qua tr?n hòa c?ng th?ng gi?a Inter Milan vs Barca?

Thay gi qua tran hoa cang thang giua Inter Milan vs Barca? Tr?n ??i chi?n t?i Giuseppe Meazza ?? khép l?i v?i t? s? hòa, khi c? 2 ??i bóng ??u th? hi?n tinh th?n chi?n...

K?t qu? vòng b?ng Champions League ngày h?m nay 7/11

Ket qua vong bang Champions League ngay hom nay 7/11 K?t qu? Champions League h?m nay 7/11/2018, c?p nh?t m?i nh?t k?t qu? bóng ?á cúp c1 2018/19 ?êm qua và r?ng...

Inter Milan 1-1 Barca: Hòa trên th? th?ng, Blaugrana ti?n sát vòng 1/8 Champions League

Inter Milan 1-1 Barca: Hoa tren the thang, Blaugrana tien sat vong 1/8 Champions League Dù ph?i làm khách trên san c?a Inter ?ang ch?i th?ng hoa và Messi v?n ng?i trên khán ?ài song nhà ?KV? La...

Nh?n ??nh Inter Milan vs Barca (03h00 ngày 7/11): Hy v?ng vào b?t ng?

Nhan dinh Inter Milan vs Barca (03h00 ngay 7/11): Hy vong vao bat ngo Hoàn toàn b?t l?c tr??c ??i th? t?i Camp Nou, gi? là lúc Nerazzurri c?n ph?i l?y l?i th? di?n c?a mình. D??i...

Ti?n g?n Juventus, ng??i Inter v?n "bu?ng c? tr?ng" t?i Serie A

Tien gan Juventus, nguoi Inter van buong co trang tai Serie A Mauro Icardi phát bi?u sau tr?n Lazio 0-3 Inter Milan. B?t ch?p chu?i 6 tr?n th?ng liên ti?p t?i Serie A,...

3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Barca 2-0 Inter Milan

3 nguoi chien thang va 3 nguoi that bai sau tran Barca 2-0 Inter Milan Barca dù kh?ng có Messi trong ??i hình nh?ng v?n xu?t s?c ?ánh b?i Inter Milan 2-0 t?i san Camp Nou, cùng...

Nh?ng th?ng kê ?áng nh? sau tr?n Barca 2-0 Inter

Nhung thong ke dang nho sau tran Barca 2-0 Inter D??i ?ay là m?t s? th?ng kê ?áng nh? sau tr?n ??u Barca 2-0 Inter trong khu?n kh? l??t tr?n th? 3 vòng b?ng...

HLV Inter Milan gi?i thích ly do th?t b?i tr??c Barca

HLV Inter Milan giai thich ly do that bai truoc Barca HLV Spalletti nói v? tr?n Barca vs Inter Milan, ?ng th?y ng??i Italia kh?ng ??nh r?ng ??ng c?p v??t tr?i cùng...

Barca 2-0 Inter Milan: V?ng Messi, Blaugrana v?n th?ng d? ? Champions League

Barca 2-0 Inter Milan: Vang Messi, Blaugrana van thang de o Champions League Tr??c m?t Inter ?ang ch?i r?t th?ng hoa l?i trong b?i c?nh Messi ch? ng?i trên khán ?ài, nhà ?KV? La Liga...

L?ch thi ??u C1 ?êm nay và r?ng sáng ngày mai 25/10

Lich thi dau C1 dem nay va rang sang ngay mai 25/10 L?ch thi ??u cúp C1 Uefa Champions League h?m nay và r?ng sáng mai 25/10/2018, ?êm nay các l??t tr?n th? 3...
Inter Milan
Hu?n luy?n viên tr??ng: Luciano Spalletti Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Via Piccolomini 5,20151 Milano Thành l?p: 1908 San nhà: Giuseppe Meazza S?c ch?a: 85000 Website: http://www.inter.it
Inter Milan Inter Milan
Danh hi?u chính th?c
Trong n??c
30 danh hi?u
 
Serie A: 18
 
1909-10; 1919-20; 1929-30; 1937-38; 1939-40; 1952-53; 1953-54; 1962-63; 1964-65; 1965-66
1970-71; 1979-80; 1988-89; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10
 
Coppa Italia: 7
 
1938-39; 1977-78; 1981-82; 2004-05; 2005-06; 2009-10; 2010-11
 
Supercoppa Italia: 5
 
1989; 2005; 2006; 2008; 2010
 
Qu?c t?
 
9 danh hi?u
 
UEFA Champions League/Cúp C1: 3
 
1963-64; 1964-65; 2009-10
 
UEFA Cup/Cúp C3: 3
 
1990-91; 1993-94; 1997-98
 
V? ??ch Cúp Liên l?c ??a: 2
 
1964; 1965.
 
Cúp v? ??ch th? gi?i các cau l?c b?: 1
 
2010
Luciano Spalletti
Luciano Spalletti
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status