1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Juventus
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Juventus
Juventus Football Club, th??ng g?i ng?n g?n là Juventus (ti?ng Latinh: "Tu?i tr?") hay Juve là m?t trong nh?ng cau l?c b? bóng ?á lau ??i nh?t và là cau l?c b? thành c?ng nh?t n??c Y. Juventus là cau l?c b? ??u tiên giành ?? 3 cúp bóng ?á chau ?u C1, C2 và C3 (sau có thêm Ajax Amsterdam, FC Barcelona, FC Bayern München và Chelsea F.C. ??t ???c thành tích ?ó).
 
HLV Milan ly giai cho “con dien” cua Higuain truoc Juventus
HLV Milan ly gi?i cho “c?n ?iên” c?a Higuain tr??c Juventus Gennaro Gattuso phát bi?u v? Gonzalo Higuain. HLV tr??ng AC Milan tin r?ng Higuain ?ang g?p ph?i r?t nhi?u áp l?c và...

Ronaldo an ?i ??ng nghi?p Higuain sau th?m h?a ? Milan

Ronaldo an ui dong nghiep Higuain sau tham hoa o Milan Cristiano Ronaldo ?? lên ti?ng b?o v? Higuain sau khi ti?n ??o c?a Milan m?i ph?i nh?n th? ?? trong tr?n thua...

HLV Milan tuyên b? ?? tìm ra cách kh?c ch? Ronaldo

HLV Milan tuyen bo da tim ra cach khac che Ronaldo Gennaro Gattuso phát bi?u tr??c tr?n Milan vs Juventus. ?ng ti?t l? ?? có ph??ng án ng?n ch?n siêu sao...

HLV Juventus mu?n bi?n ?au th??ng thành hành ??ng sau tr?n thua MU

HLV Juventus muon bien dau thuong thanh hanh dong sau tran thua MU HLV Max Allegri nói v? Juventus, ?ng mu?n các h?c trò tr? l?i m?nh m? sau tr?n thua 1-2 tr??c MU ngay trên...

Neville ?ng h? màn ?n m?ng trêu ng??i fan Juve c?a Mourinho

Neville ung ho man an mung treu nguoi fan Juve cua Mourinho Huy?n tho?i Gary Neville cho r?ng cách ?n m?ng c?a Mourinho cho th?y ni?m ?am mê v?i c?ng vi?c hi?n t?i và ?ó...

Tr??c ??i ??u, ng??i Milan tuyên b? kh?ng ngán Juventus

Truoc doi dau, nguoi Milan tuyen bo khong ngan Juventus Pepe Reina phát bi?u tr??c tr?n AC Milan vs Juventus. Th? m?n 36 tu?i kh?ng ??nh ??i bóng áo ?? ?en kh?ng có...

Thua s?c M.U, th? thành Szczesny b? ch? trích thi?u ??ng c?p

Thua soc M.U, thu thanh Szczesny bi chi trich thieu dang cap D?n tr??c ??i ph??ng t?i phút 85 nh?ng l?i ?ánh r?i 3 ?i?m ??y ?áng ti?c, th? thành Szczesny b? ch? trích sau...

MU ng??c dòng ?ánh b?i Juventus: Khi ??ng c?p c?a Mourinho lên ti?ng

MU nguoc dong danh bai Juventus: Khi dang cap cua Mourinho len tieng Juventus là ??i ki?m soát hoàn toàn th? tr?n tr??c Man United và c?ng có bàn d?n tr??c nh? c?ng c?a Ronaldo....

M.U ng??c dòng k?ch tính: Vì ??i bóng nào c?ng c?n ph??ng án 2

M.U nguoc dong kich tinh: Vi doi bong nao cung can phuong an 2 Lép v? v? th?i l??ng ki?m soát bóng c?ng nh? ít h?n g?p 3 l?n v? c? h?i, nh?ng M.U l?i ng??c dòng tr??c...

MU ng??c dòng h? g?c Juve: Cu?i cùng, Mourinho c?ng thành ng??i vi?t s?

MU nguoc dong ha guc Juve: Cuoi cung, Mourinho cung thanh nguoi viet su “Tr?n ??u hay nh?t c?a Man Utd ? Chau ?u?” – Kh?ng, nh?ng chi?n th?ng ng??c dòng Juventus 1-2 Man Utd ngay...

Nh?ng ?i?m nh?n sau màn ng??c dòng c?a MU tr??c Juventus

Nhung diem nhan sau man nguoc dong cua MU truoc Juventus Man United ?? ghi ???c 2 bàn trong 4 phút cu?i c?a th?i gian thi ??u chính th?c ?? hoàn t?t màn l?i ng??c...

HLV Juventus cay cú t? Man Utd th?ng v? v?n

HLV Juventus cay cu to Man Utd thang vo van Phát bi?u c?a Max Allegri sau khi b? l?i ng??c dòng và nh?n th?t b?i ?au ??n 1-2 ngay trên san nhà Turin ?...

Gonzalo Higuain xin l?i vì t?m th? ?? trong l?n g?p l?i Juventus

Gonzalo Higuain xin loi vi tam the do trong lan gap lai Juventus Nh?n th? ?? trong l?n ch?m trán ??i bóng c? Juventus, Gonzalo Higuain g?i l?i xin l?i vì ?? có hành ??ng b?t...

Juventus dùng 3 c?u th? d? MU nh? Paul Pogba

Juventus dung 3 cau thu du MU nha Paul Pogba Juventus mu?n mua Paul Pogba, h? s?n sàng dùng Medhi Benatia, Alex Sandro ho?c Mario Mandzukic ?? thuy?t ph?c...

M?c tiêu s? 1 Rugani báo tin vui cho Chelsea

Muc tieu so 1 Rugani bao tin vui cho Chelsea Kh? n?ng Daniele Rugani c?p b?n Chelsea vào tháng 1 n?m 2019 là hoàn toàn có th?, trong m?t di?n bi?n m?i...

HLV Wenger ti?t l? ly do khi?n Ronaldo th?t v?ng sau tr?n thua MU

HLV Wenger tiet lo ly do khien Ronaldo that vong sau tran thua MU HLV Arsene Wenger nói v? Cristiano Ronaldo, ?ng th?y ng??i Pháp ?? ti?t l? ly do th?c s? khi?n c?u th? ng??i...

Dybala lên ti?ng tr??c cáo bu?c xúc ph?m Mourinho

Dybala len tieng truoc cao buoc xuc pham Mourinho Paulo Dybala nói v? HLV Jose Mourinho c?u th? ng??i Argentina kh?ng ??nh anh kh?ng xúc ph?m ?ng th?y ng??i B?...

Ronaldo: “Thua ?au M.U nào có gì ph?i ?m ??”

Ronaldo: “Thua dau M.U nao co gi phai am i?” Cristiano Ronaldo phát bi?u sau tr?n Juventus 1-2 MU. Ng?i sao ng??i B? ?ào Nha kh?ng ??nh Juve v?n ?ang có...

"Martial là ?i?m sáng duy nh?t c?a MU tr??c Juve"

Martial la diem sang duy nhat cua MU truoc Juve C?u c?u th? Dion Dublin cho r?ng Man United ?? g?p may tr??c Juventus và Anthony Martial là ?i?m sáng duy...

Nh?ng ly do giúp MU có màn ng??c dòng kinh ?i?n tr??c Juventus

Nhung ly do giup MU co man nguoc dong kinh dien truoc Juventus MU ng??c dòng ?ánh b?i Juventus 2-1 ? l??t 4 b?ng H Champions League 2018/19, cùng ?i?m qua nh?ng ly do giúp...

D? am Juventus 1-2 Man Utd: Cau chuy?n v? hai chàng th? m?n

Du am Juventus 1-2 Man Utd: Cau chuyen ve hai chang thu mon V?i màn trình di?n xu?t s?c trong khung g? ?êm Turin kinh ?i?n, David De Gea thêm m?t l?n ch?ng minh vì sao...

MU oanh li?t ng??c dòng Juve: Hào khí x?a c? trong hình hài m?i m?

MU oanh liet nguoc dong Juve: Hao khi xua cu trong hinh hai moi me Thêm m?t ?êm Turin huy?n ?o và kinh ?i?n ?? nh?c nh? gi?i m? ?i?u v? m?t Qu? ?? ?áng ra lu?n nên tuy?t v?i...

D? am Juventus 1-2 MU: Paul Pogba v?n là k? hai m?t

Du am Juventus 1-2 MU: Paul Pogba van la ke hai mat Paul Pogba tr?n Juventus 1-2 MU kh?ng ph?i là quá t?a sáng. Tuy nhiên, b?ng nhi?u ph??ng di?n, ti?n v? ng??i...

Ronaldo kh?ng ??nh MU kh?ng x?ng ?áng th?ng Juventus

Ronaldo khang dinh MU khong xung dang thang Juventus Cristiano Ronaldo kh?ng ??nh Man United kh?ng x?ng ?áng v?i chi?n th?ng 2-1 v?a giành ???c t?i Turin ?êm qua.
Juventus
Hu?n luy?n viên tr??ng: Massimiliano Allegri Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Torino Thành l?p: 1897 San nhà: Juventus Stadium S?c ch?a: 41507 Website: http://www.juventus.com/it/
Juventus Juventus
Ch? tính các danh hi?u chính th?c
 
Copa Intercontinental.svg V? ??ch Cúp Liên l?c ??a: 2
 
1985, 1996
 
UEFA Champions League/Cúp C1: 2
 
1984-85, 1995-96
 
UEFA Cup Winners' Cup/Cúp C2: 1
 
1983-84
 
UEFA Cup/Cúp C3: 3
 
1976-77, 1989-90, 1992-93
 
UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á chau ?u: 2
 
1984, 1996
 
V? ??ch qu?c gia Y: 31 (2 ch?c v? ??ch mùa 2004-05 và 2005-06 b? t??c)
 
1905-06, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58Ng?i sao scudetto (v? ??ch l?n th? 10)
 
1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82Ng?i sao scudetto (v? ??ch l?n th? 20)
 
1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14Ng?i sao scudetto (v? ??ch l?n th? 30)
 
2014-15
 
Gi?i h?ng nhì qu?c gia Y: 1
 
2006-07.
 
Cúp qu?c gia Y: 10
 
1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90, 1994-95, 2014-15.
 
Siêu cúp qu?c gia Y: 7
 
1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015.
Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status