1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Leverkusen
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Leverkusen

 
Leverkusen Bayer 04 Leverkusen là m?t ??i bóng ?óng ? Leverkusen, phía b?c vùng Rhine-Westphalia.Nó là b? ph?n ???c bi?t ??n nhi?u nh?t c?a TSV Bayern 04 Leverkusen, m?t cau l?c b? th? thao v?i nh?ng thành viên c?a các b? m?n nh? ?i?n kinh, th? d?c d?ng c?, bóng r? và nhi?u m?n th? thao khác.
Leverkusen
Hu?n luy?n viên tr??ng: Heiko Herrlich Qu?c t?ch: ??c Thành ph?: Leverkusen Thành l?p: 1904 San nhà: BayArena S?c ch?a: 30210 Website: http://www.bayer04.de/
Leverkusen Leverkusen
Qu?c n?i
Bundesliga:
 
V? nhì (4): 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2001–02,2010–11
 
Cúp qu?c gia ??c:
 
V? ??ch (1): 1992-93
 
V? nhì (2): 2001-02, 2008-09
 
Chau ?u
UEFA Cup (adjusted).png UEFA Cup/Cúp C3: 1
V? ??ch (1): 1988
 
UEFA Champions League:
 
V? nhì (1): 2002
 
Tr?
Gi?i v? ??ch U19 ??c
V? ??ch: 2000, 2007
 
V? nhì: 1995, 2001, 2003
 
Gi?i v? ??ch U17 ??c
 
V? ??ch: 1992
 
Gi?i v? ??ch U17 Tay ??c
 
V? ??ch: 2007
Heiko Herrlich
Heiko Herrlich
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status