1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Liverpool
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Liverpool

Cau l?c b? bóng ?á Liverpool (Ti?ng Anh: Liverpool Football Club hay Liverpool F.C.) là m?t cau l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p c?a Anh, có tr? s? t?i thành ph? Liverpool, h?t Merseyside; hi?n ?ang ch?i t?i Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh. Tính ??n nay, Liverpool ?? 18 l?n v? ??ch bóng ?á Anh, giành ???c 7 Cúp FA, 8 Cúp Liên ?oàn Anh, 15 Siêu cúp Anh, 5 Cúp v? ??ch chau ?u (Cúp C1), 3 Cúp UEFA (Cúp C3) và 3 Siêu cúp chau ?u.

Fernando Torres mong Liverpool vo dich hon Chelsea
Fernando Torres mong Liverpool v? ??ch h?n Chelsea Hy v?ng c?a ti?n ??o k? c?u ng??i Tay Ban Nha dành ??n cho hai ??i bóng c? trong cu?c ?ua c?nh tranh ng?i v??ng Premier...

Klopp m?c k? n?i oan c?a Fulham, g?i ?ó là c?ng b?ng cho Liverpool

Klopp mac ke noi oan cua Fulham, goi do la cong bang cho Liverpool Phát bi?u c?a HLV ng??i ??c sau chi?n th?ng nh? nhàng ??a The Kop t?m chi?m ng?i ??u b?ng Premier League.

K?t qu? Liverpool vs Fulham tr?n ??u vòng 12 Premier League 2018/19

Ket qua Liverpool vs Fulham tran dau vong 12 Premier League 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Liverpool vs Fulham tr?n ??u vòng 12 Ngo?i h?ng Anh 2018/19...

Phan tích, gi?i m? tr?n ??u Liverpool vs Fulham (Premier League 2018/19)

Phan tich, giai ma tran dau Liverpool vs Fulham (Premier League 2018/19) Liverpool vs Fulham lúc 19h00 ngày 11/11 (Vòng 12 Ngo?i h?ng Anh Premier League 2018/19): Gi?i m?, t? v?n,...

Thêm m?t cái tên s? r?i Liverpool vào tháng 1

Them mot cai ten se roi Liverpool vao thang 1 Dominic Solanke r?i Liverpool vào tháng 1 n?m 2019, The Sun kh?ng ??nh The Kop s? ?? c?u th? 21 tu?i ra ?i...

HLV Klopp tr?ng ph?t 2 c?u th? tr??c tr?n g?p Fulham

HLV Klopp trung phat 2 cau thu truoc tran gap Fulham Adam Lallana và Daniel Sturridge ng?i d? b? ? tr?n Liverpool vs Fulham, hai c?u th? này kh?ng có kh? n?ng...

Liverpool chào ?ón b? ??i tr? c?t tr? l?i cu?i tu?n này

Liverpool chao don bo doi tru cot tro lai cuoi tuan nay Tình hình ch?n th??ng c?a Liverpool có nh?ng kh?i s?c r? r?t. B? ??i tr? c?t c?a h? ??u ?? bình ph?c ch?n...

B? ??i tan binh Liverpool nh?n ch? trích t? huy?n tho?i Liverpool

Bo doi tan binh Liverpool nhan chi trich tu huyen thoai Liverpool Huy?n tho?i Jan Molby cho r?ng Naby Keita và Fabinho c?n ph?i c?i thi?n h?n n?a ?? giúp Liverpool th?c s? tr?...

Roberto Firmino: “Liverpool ?? s?c ph? tru?t ng?i v??ng c?a Man City”

Roberto Firmino: “Liverpool du suc phe truat ngoi vuong cua Man City” Roberto Firmino nói v? cu?c ?ua v? ??ch ? NHA, c?u th? 27 tu?i tin Liverpool s? bi?n Man City thành c?u v?...

Rio Ferdinand sát mu?i vào n?i ?au c?a HLV Klopp

Rio Ferdinand sat muoi vao noi dau cua HLV Klopp Rio Ferdinand cham bi?m HLV Jurgen Klopp c?a Liverpool, huy?n tho?i c?a Man ?? ??ng t?i m?t hình ?nh cho th?y...

9 th?ng kê gay s?c sau l??t tr?n C1 r?ng sáng nay

9 thong ke gay soc sau luot tran C1 rang sang nay R?ng sáng nay, r?t nhi?u tr?n ??u ? l??t 4 vòng b?ng Champions League 2018/19 di?n ra, cùng ?i?m qua nh?ng...

Alisson nh?n ch? trích sau tr?n thua Crvena Zvezda

Alisson nhan chi trich sau tran thua Crvena Zvezda Th? thành Alisson Becker ?? b? Michael Owen và Steve McManaman ch? trích vì l?i l?m c?a anh trong tr?n thua...

Liverpool 2-0 Fulham: Chi?n th?ng c?a nh?ng ng??i hùng th?m l?ng

Liverpool 2-0 Fulham: Chien thang cua nhung nguoi hung tham lang Mohamed Salah l?i ghi bàn, nh?ng anh kh?ng ph?i cái tên ?áng khen nh?t sau d? am Liverpool vs Fulham, mà ?ó...

Nh?ng th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Liverpool 2-0 Fulham

Nhung thong ke an tuong sau tran dau Liverpool 2-0 Fulham D??i ?ay là m?t s? th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Liverpool 2-0 Fulham vòng 12 Premier League mùa gi?i...

Liverpool 2-0 Fulham (KT): Th?ng nh? "k? kh?n cùng"

Liverpool 2-0 Fulham (KT): Thang nhe ke khon cung Ti?p ?ón ??i cu?i b?ng Fulham trên san nhà, Liverpool ?? giành chi?n th?ng nh? nhàng 2-0 v?i các pha l?p c?ng...

Liverpool dùng ti?n gi? chan Robertson

Liverpool dung tien giu chan Robertson Liverpool mu?n gia h?n h?p ??ng v?i Andy Robertson, ??i bóng thành ph? C?ng ?ang lên k? ho?ch t?ng l??ng g?p...

Nh?n ??nh Liverpool vs Fulham (19h00 ngày 11/11): Ng? ?ng ??c l?i

Nhan dinh Liverpool vs Fulham (19h00 ngay 11/11): Ngu ong dac loi Sau tr?n thua nh?c nh? t?i cúp C1 gi?a tu?n qua, th?y trò Klopp ?ang r?t c?n m?t chi?n th?ng ?? xua tan áp...

Klopp c?nh t?nh d? lu?n v? cu?c ?ua t?i Premier League

Klopp canh tinh du luan ve cuoc dua tai Premier League Jurgen Klopp phát bi?u v? Liverpool và cu?c ?ua t?i Premier League. Nhà c?m quan ng??i ??c kh?ng ??nh ??i...

Alisson g?t De Gea, t? nh?n là th? m?n xu?t s?c nh?t th? gi?i

Alisson gat De Gea, tu nhan la thu mon xuat sac nhat the gioi Ng??i gác ??n s? m?t Liverpool và ??i tuy?n Brazil t? tin kh?ng ??nh kh?ng ai qua ???c anh ? v? trí c?a mình...

??i bóng Th? Nh? K? b?t ng? mu?n có Shaqiri

Doi bong Tho Nhi Ky bat ngo muon co Shaqiri Galatasaray mu?n mua Xherdan Shaqiri c?a Liverpool vào tháng 1 n?m 2019, nh?ng kh?ng d? ?? ??i bóng c?a Th?...

?ay! Ng?i sao ??u tiên chia tay Liverpool vào tháng 1

Day! Ngoi sao dau tien chia tay Liverpool vao thang 1 Alberto Moreno mu?n r?i Liverpool vào tháng 1 n?m 2019, c?u th? ng??i Tay Ban Nha mu?n tr? l?i Sevilla ??...

Liverpool thua s?c ? Belgrade: Ch?a ??n lúc ?? ho?ng lo?n

Liverpool thua soc o Belgrade: Chua den luc de hoang loan Kh?ng ph? nh?n th?y trò Jurgen Klopp ?? t? ??a mình vào th? khó v?i th?t b?i b?t ng? tr??c Sao ??, nh?ng ?i?u...

Liverpool thua s?c t?i Belgrade: T? trách mình th?i!

Liverpool thua soc tai Belgrade: Tu trach minh thoi! D? am Sao ?? 2-0 Liverpool quá tàn kh?c v?i th?y trò Jurgen Klopp. Ngoài vi?c ??i th? quá h?ng ph?n, L? ?oàn...

Huy?n tho?i lo ng?i Liverpool b? lo?i ngay vòng b?ng C1

Huyen thoai lo ngai Liverpool bi loai ngay vong bang C1 Huy?n tho?i Steve McManaman cho r?ng Liverpool ?? b? ??y vào th? khó sau tr?n thua b?c nh??c tr??c Crvena...
Liverpool
Hu?n luy?n viên tr??ng: Brendan Rodgers Qu?c t?ch: Anh Thành ph?: Anfield Road L4 0TH Liverpool Thành l?p: 1892 San nhà: Anfield S?c ch?a: 45500 Website: http://assets.lfcimages.com/
Liverpool Liverpool

Gi?i qu?c gia

Cup liên ?oàn 2012 là danh hi?u g?n nh?t mà CLB ??t ???c

    Premier league trophy icon.png Gi?i v? ??ch qu?c gia: 18

        1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977

        1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990

    FA Cup.png Cúp FA: 7

        1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006

    Carling.png Cúp Liên ?oàn Anh: 8

        1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012

    CommunityShield.png Siêu cúp Anh: 15

        1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986

        1988, 1989, 1990, 2001, 2006

    Gi?i h?ng nh?t Anh: 4

        1894, 1896, 1905, 1962

Gi?i qu?c t?

Liverpool ?n m?ng chi?c cúp chau ?u th? 5 trong l?ch s?

    Coppacampioni.png UEFA Champions League/Cúp C1: 5

        V? ??ch:1977, 1978, 1981, 1984, 2005

        á quan 2 l?n: 1985, 2007

    UEFA Cup (adjusted).png UEFA Cup/Cúp C3: 3

        1973, 1976, 2001

    Supercoppaeuropea.png UEFA Super Cup/Siêu cúp chau ?u: 3

        1977, 2001, 2005

Nh?ng l?n ?o?t nhi?u ch?c v? ??ch trong 1 mùa gi?i

L?u y: Kh?ng tính nh?ng gi?i ng?n h?n nh? Siêu cúp Anh và Siêu cúp chau ?u.

    ?o?t 2 ch?c v? ??ch trong 1 mùa gi?i (cú ?n hai):[86]

        Gi?i v? ??ch qu?c gia và Cúp FA: 1

            1985–86

        Gi?i v? ??ch qu?c gia và Cúp Liên ?oàn Anh: 2

            1981–82, 1982–83

        Gi?i v? ??ch qu?c gia và Cúp C1: 1

            1976–77

        Gi?i v? ??ch qu?c gia và Cúp UEFA/Cúp C3: 2

            1972–73, 1975–76

        Cúp Liên ?oàn Anh và Cúp C1: 1

            1980–81

    ?o?t 3 ch?c v? ??ch trong 1 mùa gi?i (cú ?n ba):[86]

        Gi?i v? ??ch qu?c gia, Cúp Liên ?oàn Anh và Cúp C1: 1

            1983–84

        Cúp FA, Cúp Liên ?oàn Anh và Cúp UEFA/Cúp C3: 1

            2000–01

Jurgen Klopp
Jurgen Klopp
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
24h bóng ?á