1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Man City
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Man City

L?ch thi ??u Man City | K?t qu? Man City | Tin chuy?n nh??ng Man City
Man City

Cau l?c b? bóng ?á Manchester City là m?t cau l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p, ??t tr? s? t?i thành ph? Manchester, n??c Anh. Manchester City ?? 2 l?n v? ??ch gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh, 5 l?n ?o?t cúp FA và 1 l?n ?o?t cúp C2 chau ?u.

That nuc cuoi khi Martial lien tuc phai theo kem Kyle Walker
"Th?t n?c c??i khi Martial liên t?c ph?i theo kèm Kyle Walker" Pablo Zabaleta nói v? Anthony Martial, c?u sao Man City c?m th?y khó hi?u khi ti?n ??o c?a MU liên t?c ph?i theo kèm...

Nh?ng ?i?m nh?n sau tr?n derby Manchester ph? màu xanh

Nhung diem nhan sau tran derby Manchester phu mau xanh Man City ?? d? dàng giành chi?n th?ng tr??c kình ??ch Man United v?i t? s? 3-1 ?? gi? v?ng ng?i ??u b?ng sau...

H?y di?t M.U, Pep kh?ng hài lòng v?i ng?i sao 300 nghìn b?ng/tu?n

Huy diet M.U, Pep khong hai long voi ngoi sao 300 nghin bang/tuan Sau tr?n th?ng derby Manchester, HLV Pep Guardiola chia s? v? Raheem Sterling, ??ng th?i khuyên c?u h?c trò...

Nh?ng th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Man City 3-1 M.U

Nhung thong ke an tuong sau tran dau Man City 3-1 M.U D??i ?ay là m?t s? th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Man City 3-1 M.U vòng 12 Premier League mùa gi?i 2018/19.

Gary Neville: "MU kh?ng còn x?ng ?áng ??ng ngang hàng v?i Man City"

Gary Neville: MU khong con xung dang dung ngang hang voi Man City Th?a nh?n cay ??ng c?a huy?n tho?i Qu? ?? sau th?t b?i tam ph?c kh?u ph?c trong tr?n derby Manchester.

Mourinho: "Man City ch? th?ng nh? l?i th? san nhà!"

Mourinho: Man City chi thang nho loi the san nha! Phát bi?u c?a HLV ng??i B? ?ào Nha sau th?t b?i 1-3 c?a Qu? ?? trong tr?n derby Manchester trên ??t khách...

K?t qu? Man City vs MU tr?n ??u vòng 12 Premier League 2018/19

Ket qua Man City vs MU tran dau vong 12 Premier League 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Man City vs MU tr?n ??u vòng 12 Ngo?i h?ng Anh 2018/19 h?m...

Phan tích, gi?i m? tr?n ??u Man City vs MU (Premier League 2018/19)

Phan tich, giai ma tran dau Man City vs MU (Premier League 2018/19) Man City vs MU lúc 23h30 ngày 11/11 (Vòng 12 Ngo?i h?ng Anh Premier League 2018/19): Gi?i m?, t? v?n, ?ánh...

Liverpool s? ph?i c? v? cho Man Utd

Liverpool se phai co vu cho Man Utd Huy?n tho?i Gary Neville tin ch?c ??i kình ??ch s? ph?i t?m g?t m?i tham thù truy?n ki?p sang bên vì l?i ích...

Man City nh?n tin vui t? Kevin De Bruyne

Man City nhan tin vui tu Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne dính ch?n th??ng trong tr?n ??u v?i Fulham ? cúp Liên ?oàn Anh, c?u th? ng??i B? ???c d? ?oán...

Guardiola: “T?i và Mourinho ??u ch? là nh?ng k? ?n may!”

Guardiola: “Toi va Mourinho deu chi la nhung ke an may!” Pep Guardiola ?ng h? Jose Mourinho. HLV tr??ng Manchester United h?ng ch?u nhi?u ch? trích trong th?i gian...

Rashford: "Th?ng derby là c?m giác tuy?t v?i nh?t cu?c ??i t?i"

Rashford: Thang derby la cam giac tuyet voi nhat cuoc doi toi M?i ?ay, ti?n ??o Marcus Rashford chia s? tr??c tr?n derby Manchester vào cu?i tu?n này, và nh? l?i c?m giác...

Phil Foden khi?n Sanchez và Lukaku ph?i c?m th?y x?u h?

Phil Foden khien Sanchez va Lukaku phai cam thay xau ho K?t qu? Man City vs MU ch?c ch?n khi?n NHM Qu? ?? c?m th?y th?t v?ng, m?t s? th?ng kê còn khi?n C?V ??i ch?...

?ánh b?i MU, Sergio Aguero v?n t? ra t?c gi?n

Danh bai MU, Sergio Aguero van to ra tuc gian Sergio Aguero t?c gi?n sau tr?n th?ng MU, c?u th? ng??i Argentina t? ra kh?ng hài lòng v?i HLV Pep Guardiola...

"Thua derby Manchester ch?ng ?nh h??ng gì ??n M.U"

Thua derby Manchester chang anh huong gi den M.U Dù thua toàn di?n trong tr?n c?u tam ?i?m vòng 12, nh?ng m?i ?ay HLV Jose Mourinho xem nh? th?t b?i tr??c Man...

Man City th?ng thuy?t ph?c MU: Vì thành Manchester gi? có màu xanh

Man City thang thuyet phuc MU: Vi thanh Manchester gio co mau xanh D? am Man City 3-1 MU ch? ra thành Manchester gi? có màu xanh. ?oàn quan c?a Pep Guardiola kh?ng ??nh s? v??t...

Nhu?m xanh derby, Guardiola th?a nh?n v?n h?i... s? Man Utd

Nhuom xanh derby, Guardiola thua nhan van hoi... so Man Utd Phát bi?u c?a HLV ng??i Tay Ban Nha sau chi?n th?ng 3-1 thuy?t ph?c c?a Man City ?? ?òi l?i v? trí d?n ??u...

T?i sao Pogba v?ng m?t ? derby Manchester?

Tai sao Pogba vang mat o derby Manchester? HLV Jose Mourinho cho bi?t Paul Pogba ?? g?p ph?i ch?n th??ng và v?ng m?t trong tr?n derby Manchester v?a qua.

Man City 3-1 MU (KT): Nhu?m xanh derby, nhà ?KV? v?ng vàng trên ng?i ??u

Man City 3-1 MU (KT): Nhuom xanh derby, nha DKVD vung vang tren ngoi dau Nhà ?KV? Premier League ?? ch?i hoàn toàn l?n l??t trong tr?n derby thành Manchester l??t ?i Ngo?i h?ng Anh...

Mourinho l?i nói móc Man City tr??c th?m derby

Mourinho lai noi moc Man City truoc them derby Phát bi?u c?a HLV ng??i B? ?ào Nha v? s? khác bi?t gi?a chính sách chuy?n nh??ng c?a Man Utd và hàng xóm Man...

Sao Man City: “V?i Guardiola, chúng t?i gi?ng nh? nh?ng ??a tr?”

Sao Man City: “Voi Guardiola, chung toi giong nhu nhung dua tre” Fernandinho phát bi?u v? Pep Guardiola. Ti?n v? ng??i Brazil c?m th?y s? thích nghi ban ??u v?i h? th?ng c?a...

Nh?n ??nh Man City vs Man Utd (23h30 ngày 11/11): L?c b?t tòng tam

Nhan dinh Man City vs Man Utd (23h30 ngay 11/11): Luc bat tong tam ???ng th?i th?ng hoa phong ?? và tinh th?n nh?ng v?i s?c m?nh kh?ng khi?p khó c??ng c?a g? hàng xóm, th?y trò...

Jesse Lingard mu?n MU l?p l?i chi?n tích ?iên r? tr??c Man City

Jesse Lingard muon MU lap lai chien tich dien ro truoc Man City Jesse Lingard nói v? tr?n Man City vs MU, c?u th? ng??i Anh mu?n Qu? ?? tái l?p chi?n tích ?iên r? nh? t?i...

Sao M.U quy?t tam ?ánh b?i Man City ?? c?u v?n mùa gi?i này

Sao M.U quyet tam danh bai Man City de cuu van mua giai nay Tr??c tr?n c?u tam ?i?m vòng 12 gi?i ngo?i h?ng, trung v? Victor Lindelof quy?t th?ng Man City nh?m duy trì...
Man City
Hu?n luy?n viên tr??ng: Pep Guardiola Qu?c t?ch: Anh Thành ph?: Maine Road Moss Side Manchester M14 7WN Thành l?p: 1880 San nhà: Etihad S?c ch?a: 47805 Website: https://www.mancity.com/
Man City Man City

    Premier league trophy/ First Division/Premier League: 4

        1937, 1968, 2012, 2014

    Cúp FA: 5

        1904, 1934, 1956, 1969, 2011

 Cúp Liên ?oàn bóng ?á Anh: 3

        1970, 1976, 2014

    Siêu cúp n??c Anh: 4

        1937, 1968, 1972, 2012

    Tr?n th?ng ??m nh?t ? FA Cup: 12-0 Liverpool Stanley

    Tr?n thua ??m nh?t ? Ngo?i h?ng Anh: 0-8 Burton Wanderers, 0–8 Wolverhampton, 1–9 Everton, 2–10 Small Heath

    Tr?n thua ??m nh?t ? FA Cup: 0-6 Preston North End, 2-8 Bradford Park Avenue

    Tr?n ??u có nhi?u khán gi? ??n xem nh?t: 84,569 trong tr?n ??u v?i Norwich City

    C?u th? ra san nhi?u nh?t ? gi?i NHA: Alan Oakes, 561 tr?n

    C?u th? ra san nhi?u nh?t ? các gi?i: Alan Oakes, 676 tr?n

    C?u th? ghi bàn nhi?u nh?t c?a CLB: Eric Brook, 177 bàn

    C?u th? ghi bàn nhi?u nh?t cho CLB trong 1 mùa: Tommy Johnson, 38 bàn

    C?u th? mua v? giá cao nh?t: Kevin De Bruyne, 55 tri?u b?ng t? VfL Wolfsburg

    C?u th? bán ?i giá cao nh?t: álvaro Negredo, 22 tri?u b?ng t?i Valencia CF

Pep Guardiola
Pep Guardiola
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
  24h bóng ?á