1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Manchester United
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Manchester United

Cau l?c b? bóng ?á Manchester United là m?t cau l?c b? bóng ?á Anh, tr? s? t?i Old Trafford, thành ph? Greater Manchester. Cau l?c b? ?ang ch?i t?i gi?i Premier League. Cau l?c b? ???c hình thành v?i cái tên Newton Heath (L & Y.R. F.C) vào n?m 1878 và là m?t ??i làm vi?c thu?c ga xe l?a Lancashire and Yorkshire Railway t?i Newton Heath. Sau khi suyt phá s?n vào n?m 1902, cau l?c b? ???c ti?p qu?n b?i ?ng ch? C?ng ty Bia Manchester John Henry Davies - ng??i ?? ??i tên nó thành Manchester United nh? ngày nay và chuy?n ??n Old Trafford vào n?m 1910.

Sanchez va Mata bi chi trich du doi sau tran thua Man City
Sanchez và Mata b? ch? trích d? d?i sau tr?n thua Man City Alexis Sanchez và Juan Mata c??i r?t t??i ? phút bù gi? trong hi?p thi ??u ??u tiên tr?n Man City vs MU, vì hành ??ng...

3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Man City 3-1 MU

3 nguoi chien thang va 3 nguoi that bai sau tran Man City 3-1 MU M.U dù r?t c? g?ng nh?ng v?n ph?i nh?n th?t b?i 1-3 trên san Etihad, cùng ?i?m qua danh sách 3 ng??i chi?n...

"Th?t n?c c??i khi Martial liên t?c ph?i theo kèm Kyle Walker"

That nuc cuoi khi Martial lien tuc phai theo kem Kyle Walker Pablo Zabaleta nói v? Anthony Martial, c?u sao Man City c?m th?y khó hi?u khi ti?n ??o c?a MU liên t?c ph?i...

Thua Man xanh, Mourinho v?n ?i vào l?ch s? Premier League

Thua Man xanh, Mourinho van di vao lich su Premier League Trong tr?n derby Manchester m?i ?ay, HLV Mourinho l?p k? l?c t?i Premier League v?i c?t m?c d?n d?t 300 tr?n.

Phá l??i Man City, Martial ng?i chung mam v?i các huy?n tho?i c?a MU

Pha luoi Man City, Martial ngoi chung mam voi cac huyen thoai cua MU Anthony Martial ghi bàn vào l??i Man City, bàn th?ng có ???c giúp c?u th? ng??i Pháp ng?i chung mam v?i các...

H?y di?t M.U, Pep kh?ng hài lòng v?i ng?i sao 300 nghìn b?ng/tu?n

Huy diet M.U, Pep khong hai long voi ngoi sao 300 nghin bang/tuan Sau tr?n th?ng derby Manchester, HLV Pep Guardiola chia s? v? Raheem Sterling, ??ng th?i khuyên c?u h?c trò...

Nh?ng th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Man City 3-1 M.U

Nhung thong ke an tuong sau tran dau Man City 3-1 M.U D??i ?ay là m?t s? th?ng kê ?n t??ng sau tr?n ??u Man City 3-1 M.U vòng 12 Premier League mùa gi?i 2018/19.

Gary Neville: "MU kh?ng còn x?ng ?áng ??ng ngang hàng v?i Man City"

Gary Neville: MU khong con xung dang dung ngang hang voi Man City Th?a nh?n cay ??ng c?a huy?n tho?i Qu? ?? sau th?t b?i tam ph?c kh?u ph?c trong tr?n derby Manchester.

Mourinho: "Man City ch? th?ng nh? l?i th? san nhà!"

Mourinho: Man City chi thang nho loi the san nha! Phát bi?u c?a HLV ng??i B? ?ào Nha sau th?t b?i 1-3 c?a Qu? ?? trong tr?n derby Manchester trên ??t khách...

K?t qu? Man City vs MU tr?n ??u vòng 12 Premier League 2018/19

Ket qua Man City vs MU tran dau vong 12 Premier League 2018/19 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? Man City vs MU tr?n ??u vòng 12 Ngo?i h?ng Anh 2018/19 h?m...

Phan tích, gi?i m? tr?n ??u Man City vs MU (Premier League 2018/19)

Phan tich, giai ma tran dau Man City vs MU (Premier League 2018/19) Man City vs MU lúc 23h30 ngày 11/11 (Vòng 12 Ngo?i h?ng Anh Premier League 2018/19): Gi?i m?, t? v?n, ?ánh...

Liverpool s? ph?i c? v? cho Man Utd

Liverpool se phai co vu cho Man Utd Huy?n tho?i Gary Neville tin ch?c ??i kình ??ch s? ph?i t?m g?t m?i tham thù truy?n ki?p sang bên vì l?i ích...

Th?c h? v? MU và Arsenal chi 30 tri?u b?ng mua Lorenzo Pellegrini

Thuc hu vu MU va Arsenal chi 30 trieu bang mua Lorenzo Pellegrini T??ng lai Lorenzo Pellegrini v?n ?ang n?m t?i Roma, Calciomercato kh?ng ??nh MU và Arsenal ch?a ?? ngh? h?i...

Man City s?p ?ánh b?i MU trên TTCN

Man City sap danh bai MU tren TTCN Man City ??t ???c th?a thu?n mua Frenkie de Jong, ?ó là th?ng tin ???c t? Daily Mail c?a n??c Anh ??ng t?i....

Phil Foden khi?n Sanchez và Lukaku ph?i c?m th?y x?u h?

Phil Foden khien Sanchez va Lukaku phai cam thay xau ho K?t qu? Man City vs MU ch?c ch?n khi?n NHM Qu? ?? c?m th?y th?t v?ng, m?t s? th?ng kê còn khi?n C?V ??i ch?...

Nh?ng ?i?m nh?n sau tr?n derby Manchester ph? màu xanh

Nhung diem nhan sau tran derby Manchester phu mau xanh Man City ?? d? dàng giành chi?n th?ng tr??c kình ??ch Man United v?i t? s? 3-1 ?? gi? v?ng ng?i ??u b?ng sau...

?i?m tin Bóng ?á 24h sáng ngày 12/11: Mourinho ch? ra 3 ly do khi?n MU thua Man City

Diem tin Bong da 24h sang ngay 12/11: Mourinho chi ra 3 ly do khien MU thua Man City D??i ?ay là nh?ng tin t?c ?áng chú y ???c t?ng h?p trong ph?n ?i?m tin bóng ?á sáng ngày 12/11.

"Thua derby Manchester ch?ng ?nh h??ng gì ??n M.U"

Thua derby Manchester chang anh huong gi den M.U Dù thua toàn di?n trong tr?n c?u tam ?i?m vòng 12, nh?ng m?i ?ay HLV Jose Mourinho xem nh? th?t b?i tr??c Man...

Man City th?ng thuy?t ph?c MU: Vì thành Manchester gi? có màu xanh

Man City thang thuyet phuc MU: Vi thanh Manchester gio co mau xanh D? am Man City 3-1 MU ch? ra thành Manchester gi? có màu xanh. ?oàn quan c?a Pep Guardiola kh?ng ??nh s? v??t...

Nhu?m xanh derby, Guardiola th?a nh?n v?n h?i... s? Man Utd

Nhuom xanh derby, Guardiola thua nhan van hoi... so Man Utd Phát bi?u c?a HLV ng??i Tay Ban Nha sau chi?n th?ng 3-1 thuy?t ph?c c?a Man City ?? ?òi l?i v? trí d?n ??u...

T?i sao Pogba v?ng m?t ? derby Manchester?

Tai sao Pogba vang mat o derby Manchester? HLV Jose Mourinho cho bi?t Paul Pogba ?? g?p ph?i ch?n th??ng và v?ng m?t trong tr?n derby Manchester v?a qua.

Man City 3-1 MU (KT): Nhu?m xanh derby, nhà ?KV? v?ng vàng trên ng?i ??u

Man City 3-1 MU (KT): Nhuom xanh derby, nha DKVD vung vang tren ngoi dau Nhà ?KV? Premier League ?? ch?i hoàn toàn l?n l??t trong tr?n derby thành Manchester l??t ?i Ngo?i h?ng Anh...

Mourinho l?i nói móc Man City tr??c th?m derby

Mourinho lai noi moc Man City truoc them derby Phát bi?u c?a HLV ng??i B? ?ào Nha v? s? khác bi?t gi?a chính sách chuy?n nh??ng c?a Man Utd và hàng xóm Man...

Sao Man City: “V?i Guardiola, chúng t?i gi?ng nh? nh?ng ??a tr?”

Sao Man City: “Voi Guardiola, chung toi giong nhu nhung dua tre” Fernandinho phát bi?u v? Pep Guardiola. Ti?n v? ng??i Brazil c?m th?y s? thích nghi ban ??u v?i h? th?ng c?a...
Manchester United
Hu?n luy?n viên tr??ng: José Mourinho Qu?c t?ch: Anh Thành ph?: Manchester Thành l?p: 1878 San nhà: Old Trafford S?c ch?a: 58000 Website: http://www.manutd.com/
Manchester United Manchester United
- Qu?c gia : 58 danh hi?u

+ V? ??ch Anh: 20*(k? l?c qu?c gia)

1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996

1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013

+ FA Cup: 12

1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999

2004, 2016

+ Carling Cúp Liên ?oàn bóng ?á Anh: 5

1992, 2006, 2009, 2010, 2017

CommunityShield Siêu cúp Anh: 21*(k? l?c qu?c gia)

1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*

1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016

(* ??ng ?o?t cúp)

- Qu?c t? : 8 danh hi?u

+ UEFA Champions League/Cúp C1: 3

1967-68, 4-1 (th?ng S.L. Benfica)

1998-99, 2-1 (th?ng FC Bayern München)

2007-08, 1-1 (6-5) (th?ng Chelsea FC)

+ UEFA Cup Winners' Cup/Cúp C2: 1

1991

+ Europa League : 1

2017

+ Cúp Liên l?c ??a: 1

1999

FIFA Club World Cup Cúp v? ??ch th? gi?i các cau l?c b?: 1

2008

Supercoppaeuro UEFA Super Cup/Siêu cúp bóng ?á chau ?u: 1

1991 (tr?n l??t ?i ?á ? san khách, United th?ng. Tr?n l??t v? kh?ng ?á vì lí do chính tr? nên United ???c x? th?ng sau 2 l??t tr?n)

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
T?ng h?p th?ng tin cau l?c b? Manchester United (MU). Theo d?i tin t?c, k?t qu?, thành tích và tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a Manchester United h?m nay.