1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Marseille
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Marseille

 
Marseille Marseille là m?t trong nh?ng cau l?c b? l?n và thành c?ng nh?t ? Pháp. ?ay c?ng là CLB thu hút ???c s? l??ng l?n ng??i ham m? và là CLB duy nh?t c?a Pháp cho ??n nay giành ???c ch?c v? ??ch Champions League.
Marseille
Hu?n luy?n viên tr??ng: Rudi Garcia Qu?c t?ch: Pháp Thành ph?: La Commanderie, 33, traverse de La Martine 13012 Marseille Thành l?p: 1960 San nhà: Velodrome S?c ch?a: 67000 Website: http://www.om.net/
Marseille Marseille

Danh hi?u qu?c t?:

UEFA Champions League

  V? ??ch (1) : 1993

  á quan (1) : 1991

UEFA Cup

  á quan (2) : 1999, 2004.

UEFA Intertoto Cup

  V? ??ch (1) : 2005

Danh hi?u trong n??c:

Division 1/Ligue 1

  V? ??ch (9): 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010

  á quan (8): 1938, 1939, 1970, 1975, 1987, 1994, 1999, 2007

Division 2

  V? ??ch (1) : 1995

  á quan (1): 1966, 1984, 1996

Cúp bóng ?á Pháp

  V? ??ch (10 - k? l?c): 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989

  á quan (8): 1934, 1940, 1954, 1986, 1987, 1991, 2006, 2007

Cúp Liên ?oàn bóng ?á Pháp

  V? ??ch (2): 2010, 2011

Challenge des champions

  V? ??ch (2): 1971, 2010

  á quan (2): 1969, 1972

Coupe Charles Drago

  V? ??ch (1): 1957

Championnat de France Amateurs

  V? ??ch (1): 1929
Championnat de France USFSA

  á quan (1): 1919

Danh hi?u vùngChampionnat DH Sud-Est

  V? ??ch (4) : 1927, 1929, 1930, 1931

  á quan (4) : 1921, 1922, 1924, 1925

Championnat USFSA Littoral

  V? ??ch (6) : 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1919

  á quan (6) : 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914

??i bóng Pháp duy nh?t t?ng v? ??ch Champions League/European Cup : 1993

?o?t cúp n??c Pháp nhi?u l?n nh?t: 10 (1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989).

B? th?ng l??i ít nh?t trong m?t mùa bóng: 21 bàn thua ( mùa 1991-1992).

Th?ng trên san khách nhi?u nh?t trong m?t mùa: 12 tr?n ( mùa 1971-1972). (k? l?c ngang v?i Saint-Etienne và Lyon).

C?u th? ghi nhi?u bàn th?ng nh?t trong m?t mùa: Josip Skoblar, 44 bàn, ?o?t chi?c giày vàng chau ?u mùa 1970-1971.

Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status