1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Sài Gòn
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Sài Gòn CLB Bóng ?á Sài Gòn ???c bi?t ??n là ??i bóng n?n t?ng c?a s?c m?nh ?oàn k?t v?i “V?n hóa bóng ?á ??p – Tính chuyên nghi?p cao”
CLB Sai Gon chinh thuc len tieng truoc tin don giai the
CLB Sài Gòn chính th?c lên ti?ng tr??c tin ??n gi?i th? Trang facebook chính th?c c?a CLB Sài Gòn v?a phát ?i th?ng ?i?p sau nh?ng tin ??n liên quan t?i vi?c ??i bóng này xin...

Nh?n ??nh Sài Gòn vs Bình D??ng 17h00 ngày 9/9 (V-League 2018)

Nhan dinh Sai Gon vs Binh Duong 17h00 ngay 9/9 (V-League 2018) Sài Gòn vs Bình D??ng lúc 17h00 ngày 9/9 (Vòng 21 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

C?n Th? 1-3 Sài Gòn (KT): Thua "chung k?t ng??c", C?n Th? r?i xu?ng v? trí bét b?ng

Can Tho 1-3 Sai Gon (KT): Thua chung ket nguoc, Can Tho roi xuong vi tri bet bang Cú ?úp c?a Qu?c Ph??ng giúp Sài Gòn ?ánh b?i C?n Th? v?i t? s? 3-1 ? vòng 20 Nuti Café V-League 2018, chi?u...

Nh?n ??nh Khánh Hòa vs Sài Gòn 17h00 ngày 14/7 (V-League 2018)

Nhan dinh Khanh Hoa vs Sai Gon 17h00 ngay 14/7 (V-League 2018) Khánh Hòa vs Sài Gòn lúc 17h00 ngày 14/7 (Vòng 19 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y...

Nh?n ??nh Sài Gòn vs Thanh Hóa 19h00 ngày 7/7 (V-League 2018)

Nhan dinh Sai Gon vs Thanh Hoa 19h00 ngay 7/7 (V-League 2018) Sài Gòn vs Thanh Hóa 19h00 ngày 7/7 (Vòng 18 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Thêm m?t nhà c?m quan V-League b?t ng? ra ?i sau thành tích t? h?i c?a ??i nhà

Them mot nha cam quan V-League bat ngo ra di sau thanh tich te hai cua doi nha ?? Sài Gòn FC ‘t?t d?c kh?ng phanh’ và ?ang ??ng cu?i trên BXH, HLV Tài Em m?i ?ay ?? chính th?c tuyên b?...

SLNA 3-2 Sài Gòn (KT): Phan V?n ??c t?a sáng, CLB x? Ngh? th?ng tr?n th? 4 liên ti?p

SLNA 3-2 Sai Gon (KT): Phan Van Duc toa sang, CLB xu Nghe thang tran thu 4 lien tiep Dù b? d?n tr??c trong 45 phút ??u tiên, nh?ng s? có m?t c?a Phan V?n ??c và H? Phúc T?nh trong hi?p 2 ??...

Thua ng??c t?i ph? Núi, HLV Tài Em t? HAGL ???c tr?ng tài thiên v?

Thua nguoc tai pho Nui, HLV Tai Em to HAGL duoc trong tai thien vi Chia s? sau tr?n ??u, HLV tr??ng CLB Sài Gòn Phan V?n Tài Em ?? lên ti?ng cho r?ng ??i ch? nhà HAGL ???c...

K?t qu? HAGL vs Sài Gòn tr?n ??u vòng 15 V-League 2018

Ket qua HAGL vs Sai Gon tran dau vong 15 V-League 2018 Chuyên trang Bongda24h c?p nh?t chi ti?t k?t qu? HAGL vs Sài Gòn tr?n ??u vòng 15 gi?i v? ??ch qu?c gia V?QG...

Nh?n ??nh HAGL vs Sài Gòn (17h00 ngày 22/6): Kh?ng còn ???ng lùi

Nhan dinh HAGL vs Sai Gon (17h00 ngay 22/6): Khong con duong lui Sau 3 tr?n thua liên ti?p, CLB HAGL ?? nh?n ???c m?nh l?nh bu?c ph?i ?ánh b?i ??i th? Sài Gòn FC t?i vòng 15...

Sao Hà N?i ??i m?t án treo giò sau tr?n thua Sài Gòn FC

Sao Ha Noi doi mat an treo gio sau tran thua Sai Gon FC N?u nh? Ban k? lu?t VFF m? b?ng tr?n ??u gi?a Sài Gòn vs Hà N?i t?i vòng 14 V-League, r?t có th? h?u v? ?ào...

Hà N?i thua ??m Sài Gòn: B?t ??u c? ch? xin - cho?

Ha Noi thua dam Sai Gon: Bat dau co che xin - cho? Th?t b?i b?t ng? c?a Hà N?i khi?n nhi?u ng??i liên t??ng ??n c? ch? xin - cho v?n v?n t?n t?i ? V-League, b?i...

Vòng 24 V-League 2018: Nóng b?ng cu?c ?ua tr? h?ng

Vong 24 V-League 2018: Nong bong cuoc dua tru hang Cu?c ?ua tr? h?ng t?i V-League 2018 b?ng tr? nên nóng khi có ??n ba ??i n?m trong nhóm c?m ?èn ??, ba ??i...

Th?ng chung k?t ng??c, HLV Sài Gòn FC nói gì sau tr?n?

Thang chung ket nguoc, HLV Sai Gon FC noi gi sau tran? ?ánh b?i ??i th? C?n Th? trong tr?n ??u ???c ?ánh giá là chung k?t ng??c c?a mùa gi?i, HLV Sài Gòn FC ?? có...

Nh?n ??nh C?n Th? vs Sài Gòn 17h00 ngày 20/7 (V-League 2018)

Nhan dinh Can Tho vs Sai Gon 17h00 ngay 20/7 (V-League 2018) C?n Th? vs Sài Gòn lúc 17h00 ngày 20/7 (Vòng 20 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

Sài Gòn 0-1 Thanh Hóa (KT): 1 bàn th?ng, th?a quy?t li?t

Sai Gon 0-1 Thanh Hoa (KT): 1 ban thang, thua quyet liet Tr?c ti?p Sài Gòn vs Thanh Hóa: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u...

Sài Gòn FC chiêu m? ngo?i binh t?ng ch?i cùng Eden Hazard ? ?T B?

Sai Gon FC chieu mo ngoai binh tung choi cung Eden Hazard o DT Bi Sau chu?i thành tích b?t bát ? l??t ?i, m?i ?ay CLB Sài Gòn ?? b? sung ngo?i binh m?i cho giai ?o?n l??t v?...

T?ng h?p: SLNA 3-2 Sài Gòn (Vòng 16 V-League 2018) Tin Video

Tong hop: SLNA 3-2 Sai Gon (Vong 16 V-League 2018) ???c vào san trong hi?p 2, tuy?n th? U23 Vi?t Nam Phan V?n ??c m?i tr? l?i sau ch?n th??ng ?? mau chóng t?a...

Nh?n ??nh SLNA vs Sài Gòn 17h00 ngày 27/6 (V-League 2018)

Nhan dinh SLNA vs Sai Gon 17h00 ngay 27/6 (V-League 2018) SLNA vs Sài Gòn lúc 17h00 ngày 27/6 (Vòng 16 gi?i V?QG Vi?t Nam V-League 2018): Nh?n ??nh bóng ?á, y ki?n...

D? am HAGL 3-2 Sài Gòn FC: ?au r?i k? h? sát nhà vua

Du am HAGL 3-2 Sai Gon FC: Dau roi ke ha sat nha vua ?? kh?ng còn bóng dáng m?t ??i bóng lu?n thi ??u lì l?m và hi?u qu? khi ??i ??u CLB Hà N?i, CLB Sài Gòn ?? ??...

HAGL 3-2 Sài Gòn (KT): ??i bóng ph? Núi tìm l?i c?m giác chi?n th?ng

HAGL 3-2 Sai Gon (KT): Doi bong pho Nui tim lai cam giac chien thang B? Sài Gòn FC d?n bàn t? r?t s?m nh?ng HAGL ?? ng??c dòng thành c?ng sau chi?n th?ng 3-2 ?? c?t ??t chu?i ba...

HLV Sài Gòn b?c xúc vì b? mang ti?ng ???c Hà N?i cho ?i?m

HLV Sai Gon buc xuc vi bi mang tieng duoc Ha Noi cho diem Chia s? v?i gi?i truy?n th?ng, HLV tr??ng CLB Sài Gòn Phan V?n Tài Em t? ra th?t v?ng vì b? d? lu?n cho r?ng...

D? am Sài Gòn 5-2 Hà N?i: S? th?t nào sau t?m màn nhung?

Du am Sai Gon 5-2 Ha Noi: Su that nao sau tam man nhung? Trong c?n m?a n?ng h?t t?i Th?ng Nh?t chi?u qua, CLB Hà N?i ?? b?t ng? thúc th? tr??c ??i bóng ?ang x?p áp...

Sài Gòn 5-2 Hà N?i (KT): Da Sylva l?p poker, ??i bóng th? ?? thua tr?n ??u tiên t?i V-League 2018

Sai Gon 5-2 Ha Noi (KT): Da Sylva lap poker, doi bong thu Do thua tran dau tien tai V-League 2018 B?n bàn th?ng c?a Da Sylva ?? giúp cho Sài Gòn FC giành tr?n ??i th?ng 5-2 tr??c Hà N?i. Thua tr?n, Hà N?i ??...
Sài Gòn
Hu?n luy?n viên tr??ng: Qu?c t?ch: Thành ph?: S? 31 Tr?n Qu?c Th?o, ph??ng 6, qu?n 3, tp. H? Chí Minh Thành l?p: 2011 San nhà: Hàng ??y S?c ch?a: 22500 Website:
Sài Gòn Sài Gòn
 2010: X?p th? 9 Gi?i HNQG
2011: X?p th? 8 Gi?i HNQG
2012: X?p th? Nhì Gi?i HNQG
2013: X?p th? 6 Gi?i HNQG
2014: X?p th? 4 Gi?i HNQG
2015: X?p th? 1 Gi?i HNQG
2016: X?p th? 7 Gi?i V?QG
2017: X?p th? 5 Gi?i V?QG
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status