1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Sassuolo
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Sassuolo

 
Sassuolo
Unione Sportiva Sassuolo Calcio là m?t cau l?c b? bóng ?á Y chuyên nghi?p có tr? s? t?i Sassuolo, ? t?nh Modena. Màu s?c c?a cau l?c b? là màu ?en và màu xanh lá cay, do ?ó có bi?t danh "neroverdi." 
 
???c thành l?p vào n?m 1920, t? mùa gi?i 2013-14, Sassuolo ch?i ? Serie A, gia nh?p m?t nhóm các ??i kh?ng thu?c m?t t?nh thành ph? - Empoli, Cesena, Legnano, Pro Patria và Casale. 
Sassuolo
Hu?n luy?n viên tr??ng: Roberto De Zerbi Qu?c t?ch: Italia Thành ph?: Reggio Emilia Thành l?p: 1960 San nhà: Stadio Città del Tricolore S?c ch?a: 23717 Website: http://www.sassuolocalcio.it/
Sassuolo Sassuolo
 
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status