1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Schalke
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Schalke

 
Schalke FC Gelsenkirchen-Schalke 04, th??ng ???c bi?t t?i v?i cái tên Schalke 04, là m?t ??i bóng ??c có tr? s? ? Gelsenkirchen, phía b?c vùng Rhine-Westphalia. Schalke t? lau ?? ???c coi nh? m?t trong nh?ng ??i bóng n?i ti?ng nh?t ? ??c, m?c dù nh?ng thành c?ng c?a cau l?c b? ch? ??n t? kho?ng nh?ng n?m 1930 cho t?i ??u nh?ng n?m 1940. ??i bóng ?á là ph?n l?n nh?t c?a m?t cau l?c b? th? thao có h?n 78.000 thành viên (tính ??n tháng ba n?m 2009) và ?ó là cau l?c b? th? thao ??ng th? hai ? ??c.
Schalke
Hu?n luy?n viên tr??ng: Domenico Tedesco Qu?c t?ch: ??c Thành ph?: Gelsenkirchen Thành l?p: 1904 San nhà: Veltins-Arena S?c ch?a: 62271 Website: http://www.schalke04.de/
Schalke Schalke
  Danh hi?u
 
Chi?c cúp qu?c gia ??c giành ???c vào n?m 2002.
 
17 Danh hi?u
 
Bundesliga
 
Winners(7) - 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958
 
Runners-up - 1933, 1938, 1941, 1972, 1977, 2001, 2005, 2007
 
DFB-Pokal
 
Winners(5) - 1937, 1972, 2001, 2002, 2011
 
Runners-up - 1935, 1936, 1941, 1942, 1955, 1969, 2005
 
Ligapokal
Winners(1) - 2005
 
Runners-up - 2001, 2002, 2007
 
DFL-super cup
 
Winners(1) - 2011
 
UEFA Cup/Cúp C3: 1
 
Winners(1) - 1997
 
UEFA Intertoto Cup: 2
 
Winners(2) - 2003, 2004
 
2. Fu?ball-Bundesliga
 
Winners - 1982, 1991

Youth
German Under 19 championship
Champions: 1976, 2006
 
Runners-up: 1975, 1980, 1981
 
German Under 17 championship
 
Champions: 1978, 2002
 
Runners-up: 1977, 1980
 
Under 19 Bundesliga West
 
Champions: 2006
 
Domenico Tedesco
Domenico Tedesco
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status