1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Sevilla
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Sevilla
Sevilla FC (ti?ng Tay Ban Nha: Sevilla Fútbol Club) là cau l?c b? bóng ?á ? thành ph? Seville, x? Andalusia, Tay Ban Nha. San nhà Sevilla là Ramón Sánchez Pizjuán v?i s?c ch?a 45.500. Sevilla là ???ng kim gi? Cúp UEFA, Siêu cúp chau ?u và Cúp Nhà vua Tay Ban Nha.
 
 
Sevilla
Hu?n luy?n viên tr??ng: Pablo Machin Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: C/ Sevilla Fútbol Club, s/n 41005 Sevilla Thành l?p: 10/14/1905 San nhà: S?c ch?a: Website: http://www.sevillafc.es
Sevilla Sevilla
V? ??ch Tay Ban Nha (La Liga): 1
1946
 
Cúp Nhà vua (Copa del Rey): 5
1935, 1939, 1948, 2007, 2010
 
Siêu cúp bóng ?á Tay Ban Nha: 2
2007, 2010
 
Cúp UEFA: 3
2006, 2007,2014
 
Siêu cúp bóng ?á chau ?u: 1
2006

Copa del Rey:  (5) 1934–35 , 1938–39 , 1947–48 , 2006–07 , 2009–10
Pablo Machin
Pablo Machin
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
 BXH TBN | K?t qu? bóng ?á Tay Ban Nha | L?ch thi ??u Tay Ban Nha
L?ch thi ??u bóng ?á h?m nay | L?ch thi ??u bóng ?á | Video bóng ?á Tay Ban Nha