1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Valencia
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Valencia Valencia Club de Fútbol (còn ???c g?i ng?n g?n là Valencia hay Valencia CF) là m?t cau l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p c?a Tay Ban Nha, thu?c thành ph? Valencia, Tay Ban Nha. Hi?n cau l?c b? ?ang thi ??u t?i gi?i v? ??ch bóng ?á Tay Ban Nha (La Liga) và là m?t trong nh?ng cau l?c b? bóng ?á giàu thành tích nh?t Tay Ban Nha. Valencia CF ?? giành ???c 6 ch?c v? ??ch La Liga, 7 cúp Nhà vua Tay Ban Nha, 3 cúp UEFA, 1 cúp C2 và 2 Siêu cúp bóng ?á chau ?u. H? ?? t?ng vào ??n tr?n chung k?t cúp C1 2 l?n liên ti?p vào các n?m 2000 và 2001.
Valencia
Hu?n luy?n viên tr??ng: Marcelino Garcia Toral Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: C/ Pintor Monleón, 4. 46023 Valencia Thành l?p: 1960 San nhà: S?c ch?a: Website: http://www.valenciacf.es
Valencia Valencia

V? ??ch Tay Ban Nha (La Liga): 6

1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004

 

Cúp Nhà vua Tay Ban Nha (Copa del Rey): 7

1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008

 

Siêu cúp bóng ?á Tay Ban Nha: 2

1949, 1999

 

Cúp C1: Vào chung k?t 2000, 2001

 

Cúp C2: 1

1980

 

Cúp UEFA: 3

1962, 1963, 2004

 

Siêu cúp bóng ?á chau ?u: 2

1980, 2004

 

Cúp Intertoto: 1

1998


S? l?n th?ng tr?n nhi?u nh?t: 6(La Liga 1941-1942, 1943-1944, 1946-1947, 1970-1971, 2001-2002, 2003-2004)

S? l?n th?ng tr?n nhi?u nh?t:
7(Copa del Rey 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008)

 

Marcelino Garcia Toral
Marcelino Garcia Toral
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
 BXH TBN | K?t qu? bóng ?á Tay Ban Nha | L?ch thi ??u Tay Ban Nha
L?ch thi ??u bóng ?á h?m nay | L?ch thi ??u bóng ?á | Video bóng ?á Tay Ban Nha