1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Vallecano
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Vallecano

 
Vallecano
Rayo Vallecano de Madrid, SAD, th??ng ???c vi?t t?t là Rayo, là m?t ??i bóng ?á Tay Ban Nha có tr? s? t?i Madrid, trong khu ph? c?a Vallecas. ???c thành l?p vào ngày 29 Tháng 5 n?m 1924, cau l?c b? ?ang ch?i t?i La Liga, b? ph?n trên chuy?n bay c?a Tay Ban Nha. Trang ch? trò ch?i ???c t? ch?c t?i 14.708 ch? ng?i
 
 
 
 
 
Vallecano
Hu?n luy?n viên tr??ng: Michel Qu?c t?ch: Tay Ban Nha Thành ph?: Avda. Payaso Fofo s/n, ES-28018 MADRID Thành l?p: 1924 San nhà: Vallecas Stadium S?c ch?a: 15500 Website: http://www.rayovallecano.es
Vallecano Vallecano
Chuy?n ??n:
Juan Carlos
Javier Guerra Rodriquez
Pablo Hernandez Dominguez
Alvaro Vadillo Cifuentes
Razvan Rat
Luis Carlos Farina Olivera
Jose Antonio Dorado Ramirez
Ousseynou Cisse
Patrick Ebert
Zhang Chengdong
Diego Javier Llorente Rios
Tiago Manuel Dias Correia, Bebe
Diego Aguirre Parra
Lass Bangoura
Chuy?n ?i:
Alexandre Moreno Lopera
Jorge Garcia Morcillo
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status