1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. H?u tr??ng
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

H?u tr??ng??ng t?i nhanh các th?ng tin bên l? san c? h?u tr??ng cu?c s?ng c?a nh?ng ng?i sao bóng ?á th? gi?i và c?u th? bóng ?á Vi?t Nam

Trung Qu?c thuê Man City "?ánh bóng" c?u th?

Trung Quoc thue Man City danh bong cau thu Football Leaks ti?p t?c rò r? nh?ng th?ng tin m?t trong th? gi?i bóng ?á. ? ?ó, Man City ???c thuê ?? t?o...

Ti?n ??o Salah ???c d?ng t??ng hài h??c ? Ai C?p

Tien dao Salah duoc dung tuong hai huoc o Ai Cap B?c t??ng ti?n ??o Liverpool ? Ai C?p khi?n m?t s? ng??i b?t c??i vì v? ng? ngh?nh.

Hung th? gi?t h?i d? man c?u th? Brazil: 'H?n c??ng b?c v? t?i' comment 1

Hung thu giet hai da man cau thu Brazil: 'Han cuong buc vo toi' Hung th? sát h?i ti?n v? thu?c biên ch? Sao Paulo, Daniel Correa th?a nh?n ??ng c? gi?t ng??i trên ph??ng...

C?nh sát ph?i ng?n th? m?n Schmeichel lao vào tr?c th?ng s?p phát n?

Canh sat phai ngan thu mon Schmeichel lao vao truc thang sap phat no Th? m?n ng??i ?an M?ch ??nh li?u m?ng ?? c?u ng??i trong v? tai n?n khi?n Ch? t?ch Leicester City, Vichai...

V? s? c?a ti?n ??o Neymar b? ?ánh nh? t?

Ve sy cua tien dao Neymar bi danh nhu tu Nordine Taleb, v? s? riêng c?a ng?i sao bóng ?á Neymar v?a b? ?ánh nh? t? khi th??ng ?ài t?i UFC Fight Night.

C? gia ?ình Ronaldo hóa trang ?ón Halloween

Ca gia dinh Ronaldo hoa trang don Halloween Ti?n ??o Juventus cùng Georgina Rodiguez và 4 ??a con ?eo m?t n? qu? ma, d?a nhau trong ngày cu?i cùng c?a...

Nh?ng c?u th? bóng ?á v?n s? ch?t kh?ng toàn thay

Nhung cau thu bong da van so chet khong toan thay Trong th? gi?i bóng ?á, có nh?ng c?u th? may m?n ??t ???c m?i th? trong s? nghi?p nh?ng c?ng có thi?u s? ph?i...

HLV t?m quy?n c?a Real là fan cu?ng c?a Lionel Messi

HLV tam quyen cua Real la fan cuong cua Lionel Messi Santiago Solari - ng??i m?i ???c ??a lên thay Julen Lopetegui - t?ng có nhi?u bài vi?t và phát bi?u ca ng?i...

Bundesliga chi?m tr?n trái tim Hà N?i t?i Deutschlandfest 2018

Bundesliga chiem tron trai tim Ha Noi tai Deutschlandfest 2018 Hà N?i, Vi?t Nam: T? th? Sáu ngày 2 tháng 11 ??n th? B?y ngày 3 tháng 11, l? h?i Deutschlandfest Hà N?i ??...

B?n gái Ronaldo khen ng??i yêu '??n t? hành tinh khác'

Ban gai Ronaldo khen nguoi yeu 'den tu hanh tinh khac' Georgina Rodriguez dành l?i khen t?ng cho ti?n ??o Juventus sau khi anh ??t m?c 400 bàn th?ng ghi ? các gi?i...

"Thánh" Bendtner b? tù 50 ngày vì ??m v? hàm tài x? taxi

Thanh Bendtner bi tu 50 ngay vi dam vo ham tai xe taxi C?u ti?n ??o Arsenal th?a nh?n ?ánh vào m?t tài x? sau khi b? anh này ném chai n??c vì kh?ng tr? ti?n ?i xe.

Gái ??p t? b? ng?i sao Ronaldo tán t?nh

Gai dep to bi ngoi sao Ronaldo tan tinh C? nàng Manuela Ferrera l?i khi?n cho gia ?ình siêu sao Cristiano Ronaldo ph?i chao ??o khi ti?t l? th? quan...

Con trai t? phú Vichai thay cha làm ch? t?ch CLB Leicester

Con trai ty phu Vichai thay cha lam chu tich CLB Leicester Sau khi doanh nhan Vichai qua ??i, con trai th? hai c?a ?ng, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, s? k? t?c s? nghi?p...

Hé l? nguyên nhan máy bay c?a ?ng ch? Leicester g?p n?n

He lo nguyen nhan may bay cua ong chu Leicester gap nan M?t gi? thi?t m?i ???c ??t ra v? nguyên nhan d?n t?i v? tr?c th?ng c?a ?ng ch? Leicester, Vichai...

CLB Leicester can nh?c l?y tên c? ch? t?ch Vichai ??t cho SV?

CLB Leicester can nhac lay ten co chu tich Vichai dat cho SVD Sau v? tai n?n r?i máy bay th?m kh?c c??p ?i sinh m?ng c?a t? phú Vichai Srivaddhanaprabha, BL? Leicester...

Gia ?ình Ronaldo suy s?p vì scandal c??ng b?c

Gia dinh Ronaldo suy sup vi scandal cuong buc Ti?n ??o Cristiano Ronaldo c?a Juventus m?i ?ay th?a nh?n, cu?c s?ng gia ?ình anh ?? b? ??o l?n b?i v? bê b?i...
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status
Báo bóng ?á | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á