1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Juventus vs Man Utd
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Juventus - Man Utd

Juventus Vs Man Utd

Juventus 1
FT Th?i gian: 03:00 08/11/2018 Gi?i ??u: Champions League San V?: Juventus Stadium Tr?ng tài:
Man Utd 2
Alex SandroT.Vàng 55
Cristiano Ronaldo (Ki?n t?o: Leonardo Bonucci)Vào 65
Paulo DybalaT.Vàng 75
Nemanja MaticT.Vàng 12
Ander HerreraT.Vàng 75
Juan MataVào 86
(og) Alex SandroVào 90
Anthony MartialT.Vàng 90
Tin bóng ?á Juventus vs Man United

K?t qu? Juventus vs MU tr?n ??u b?ng H Champions League 2018/19

Ket qua Juventus vs MU tran dau bang H Champions League 2018/19 Tr?c ti?p Juventus vs MU: C?p nh?t liên t?c di?n bi?n t??ng thu?t tình hu?ng k?t qu? bóng ?á tr?n ??u...

Juventus 1-2 MU: B? "ng??i c?" Ronaldo ám toán, "Qu? ??" v?n th?ng ng??c khó tin

Juventus 1-2 MU: Bi nguoi cu Ronaldo am toan, Quy do van thang nguoc kho tin Ti?p t?c thi ??u lép v? và b? d?n ép trong ph?n l?n th?i gian thi ??u gi?ng h?t tr?n l??t ?i trên san nhà Old...
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status