1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Valencia vs Young Boys
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Valencia - Young Boys

Valencia Vs Young Boys

Valencia 3
FT Th?i gian: 00:55 08/11/2018 Gi?i ??u: Champions League San V?: Tr?ng tài:
Young Boys 1
Santi MinaVào 14
Santi MinaT.Vàng 22
Jose GayaT.Vàng 30
Santi Mina (Ki?n t?o: Carlos Soler)Vào 42
Carlos SolerVào 56
Carlos SolerT.Vàng 82
Nicolas NgamaleuT.Vàng 18
Kevin MbabuT.Vàng 35
Roger Assale (Ki?n t?o: Christian Fassnacht)Vào 37
Loris BenitoT.Vàng 38
Sandro LauperT.Vàng 57
Steve von BergenT.Vàng 68
Sekou Junior SanogoT.?? 77
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status