1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Vidi FC vs PAOK
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Vidi FC - PAOK

Vidi FC Vs PAOK

Vidi FC 1
FT Th?i gian: 00:55 09/11/2018 Gi?i ??u: Europa League San V?: Tr?ng tài:
PAOK 0
Attila FiolaT.Vàng 20
Anel HadzicT.Vàng 49
Georgi Milanov (Ki?n t?o: Vinicius)Vào 50
Boban NikolovT.Vàng 59
Leo JabaT.Vàng 29
Omar El KaddouriT.Vàng 47
Yevhen ShakhovT.Vàng 82
1
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status