1. Bóng ?á 24h
  2. ?
  3. Tin Nóng
Bong da 24h, Trang tin bong da the thao 24h cap nhat nhanh nhat
Home:

Tin bóng ?á


Tin bóng ?á - T?ng h?p tin nhanh bóng ?á th? thao 24h m?i nh?t v? kq, lt?, BXH, th?ng tin chuy?n nh??ng các gi?i ??u hàng ??u chau l?c => Tin bóng ?á 24h

Arturo Vidal có th? r?i Barca ch? sau vài tháng g?n bó

Arturo Vidal co the roi Barca chi sau vai thang gan bo Arturo Vidal r?i Barca vào tháng 1 là kh? n?ng hoàn toàn có th? x?y ra, c?u th? ng??i Chile ?ang kh?ng h?nh...

Th?c h? v? MU và Arsenal chi 30 tri?u b?ng mua Lorenzo Pellegrini

Thuc hu vu MU va Arsenal chi 30 trieu bang mua Lorenzo Pellegrini T??ng lai Lorenzo Pellegrini v?n ?ang n?m t?i Roma, Calciomercato kh?ng ??nh MU và Arsenal ch?a ?? ngh? h?i...

HLV Park Hang Seo e dè tr??c tr?n g?p ?T Malaysia

HLV Park Hang Seo e de truoc tran gap DT Malaysia Nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c t? ra th?n tr?ng tr??c cu?c ?? s?c ???c d? báo s? v? cùng khó kh?n g?p ??i th?...

?T Philippines m?t nhan t? quan tr?ng tr??c tr?n ra quan t?i AFF Cup 2018

DT Philippines mat nhan to quan trong truoc tran ra quan tai AFF Cup 2018 Theo tin v?a nh?n, ?T Philippines s? kh?ng có ???c s? ph?c v? c?a m?t g??ng m?t quan tr?ng là ti?n ??o Patino...

Tr? v? t? Anh, th? m?n Philippines có kh? n?ng kh?ng ???c ra san n?u g?p Vi?t Nam comment 3

Tro ve tu Anh, thu mon Philippines co kha nang khong duoc ra san neu gap Viet Nam Bay t? Anh v? ?? d? AFF Cup 2018 nh?ng th? thành Neil Etheridge có kh? n?ng ch? ???c ra san t?i ?a hai tr?n...

3 ng??i chi?n th?ng và 3 ng??i th?t b?i sau tr?n Man City 3-1 MU comment 1

3 nguoi chien thang va 3 nguoi that bai sau tran Man City 3-1 MU M.U dù r?t c? g?ng nh?ng v?n ph?i nh?n th?t b?i 1-3 trên san Etihad, cùng ?i?m qua danh sách 3 ng??i chi?n...

Real có ??i th? l?n v? "hàng th?i" Liverpool

Real co doi thu lon vu hang thai Liverpool Napoli mu?n mua Iago Aspas c?a Celta Vigo, ??i bóng c?a Italia ?ang mu?n v??t m?t Real Madrid trong th??ng v?...

HLV Milan ly gi?i cho “c?n ?iên” c?a Higuain tr??c Juventus

HLV Milan ly giai cho “con dien” cua Higuain truoc Juventus Gennaro Gattuso phát bi?u v? Gonzalo Higuain. HLV tr??ng AC Milan tin r?ng Higuain ?ang g?p ph?i r?t nhi?u áp...

S?p Real Madrid lên ti?ng v? ng??i ?óng th? Solari

Sep Real Madrid len tieng ve nguoi dong the Solari Emilio Butragueno phát bi?u v? Santiago Solari. Giám ??c truy?n th?ng c?a Real Madrid dành l?i khen t?ng cho...

Tuy?n th? Vi?t Nam ???c khuyên nên sang Hàn Qu?c ch?i bóng sau AFF Cup

Tuyen thu Viet Nam duoc khuyen nen sang Han Quoc choi bong sau AFF Cup M?i ?ay, cay vi?t c?a t? "442 Hàn Qu?c" cho r?ng h?c trò c?a HLV Park Hang Seo có ?? kh? n?ng ?? thi ??u ?...

Nh?n ??nh Gimnastic vs Zaragoza 03h00 ngày 13/11 (H?ng 2 TBN 2018/19)

Nhan dinh Gimnastic vs Zaragoza 03h00 ngay 13/11 (Hang 2 TBN 2018/19) Gimnastic vs Zaragoza lúc 03h00 ngày 13/11 (Vòng 14 gi?i H?ng 2 Tay Ban Nha TBN 2018/19): Nh?n ??nh bóng ?á...

Nh?n ??nh Bochum vs Darmstadt 2h30 ngày 13/11 (H?ng 2 ??c 2018/19)

Nhan dinh Bochum vs Darmstadt 2h30 ngay 13/11 (Hang 2 Duc 2018/19) Bochum vs Darmstadt lúc 2h30 ngày 13/11 (Vòng 13 gi?i H?ng 2 ??c Bundesliga II 2017/18): Nh?n ??nh bóng ?á...

Chan sút có giá g?p 14 l?n C?ng Ph??ng tham chi?n ? AFF Cup 2018

Chan sut co gia gap 14 lan Cong Phuong tham chien o AFF Cup 2018 L?B? Myanmar ngày h?m qua ?? c?ng b? danh sách chính th?c 23 tuy?n th? d? AFF Cup, trong ?ó có ni?m hy v?ng...
1
Th?m dò y ki?n
??i bóng nào s? ??ng quang ? Premier League 2018/19?
Bình ch?n K?t qu?
Trang tin ?i?n t? Bongda24h - Chuyên trang bóng ?á hàng ??u t?i Vi?t Nam
Gi?y phép thi?t l?p trang Th?ng tin ?i?n t? t?ng h?p s?: 1183/GP-TT?T c?p ngày 04/04/2016 b?i S? TT-TT Hà N?i, thay th? gi?y phép 258/GP-TT?T c?p ngày 07/04/2011 b?i S? TT-TT Hà N?i
N?i dung th?ng tin h?p tác gi?a báo ?i?n t? Th? thao Vi?t Nam và c?ng ty Incom
??n v? ch? qu?n: C?ng ty C? ph?n Truy?n th?ng qu?c t? INCOM - Ch?u trách nhi?m: ?ng V? M?nh C??ng
??a ch?: T?ng 3 Toà nhà IC, S? 82 Ph? Duy Tan, ph??ng D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i
Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn
DMCA.com Protection Status

Báo bóng ?á | 24h bóng ?á | Tin bóng ?á | XSMN | XSMB | Bóng ?á | Chuy?n nh??ng | Ngo?i H?ng Anh | La Liga | Bundesliga | Serie A | Ligue 1 | V-League | T? s? bóng ?á | ??i tuy?n Vi?t Nam | U23 Vi?t Nam | AFF Cup | Nh?n ??nh | Video bóng ?á